Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatala elnöke el akarja távolítani az Országos Bírói Tanácsból a neki nem tetsző, valóban függetlenként működő tagokat, ezért a a legutóbbi küldöttgyűlésen az általa oda bejuttatott küldöttek útján, értsd , az általa kinevezett vezetők útján vissza akarta hívatni a tényleg a bíróságok normális működésért küzdő, nem benyaló bírákat.

Noha törvény nem teszi lehetővé a visszahívásukat,

és a szavazatok összeszámlálása is az levezető elnök útján történt, nem pedig a törvénynek megfelelően a szavazatszámláló bizottság útján, mert ők nem vállalták az ebben való közreműködést.

A hírekben és a facebookon már nyilvános közvetítésen is látható, ahogy egyes bírák elmarasztalják az új törvény alapján a hajléktalanokat. Látszólag nincs köze a két dolognak egymáshoz, pedig nagyon is van.Ez pedig a bírák bátorságának, pártatlanságának ügye.

Úgy néz ki, hogy a bírák egy része,

aki komolyan veszi esküjét, nem akar önként vágóhídra menni, és a kormány engedelmes eszköze lenni. A kormány hiába mondja, hogy ő tiszteletben tartja a bírói függetlenséget. Ha így lenne, teljesen mindegy lenne számára, hogy ki hirdet törvényes ítéletet, vagyis a bírák személye. Azonban teljesen nyíltan korábban nyugdíjba küldték az idősebb , bírákat, köztük a Legfelsőbb Bíróság akkori elnökét, Baka Andrást is, akinek ezért Strassbourg kártérítést is megítélt, de már nem került vissza a helyére a többi bíró társával együtt. Arról, ki lesz bíró, az igazgatási vezetés dönt. Ha ők meg akarnak felelni a politikának, akkor az általa kívánatosnak látott személyeket terjesztik fel kinevezésre. A Handó féle játszma teljesen nyilvánvaló célja tehát a bíróságok elfideszesítése, szolgává tétele.

De a már meglevő bírák egy része nem hajlandó kormányzati bábként ítélkezni. Többen nyilvánossságra hozták nyilatkozatukat a törvénytelen szavazásról. Végre! Nem hallgat mindenki.

De úgy látom, hogy a konkrét jogalkalmazásban még nem mernek szembeszállni

a fideszes törvénygyárral, amely folyamatosan gyártja nekik a jogalkotási moslékot. Ilyen a hajléktalanokkal kapcsolatos új törvény is, amely megtiltja a közterületen való életvitelszerű tartózkodást. Végső soron az eljárás alá vont elzárással, azaz szabadságelvonással is büntethető, ha nem egy be szállóra. Ahol 25 emberre jut egy WC, börtönviselt, alkoholista társaik megverik, terrorizálják őket, elveszik pénzüket, telefonjukat, embertelenebb körülmények között vannak, mint a magyar börtönökben, amiket Strasbourg emberi méltóságot sértőnek minősítette már számtalan esetben.

De miért is kerül oda most a hajléktalan?

Mert nincs saját tulajdonú lakása, bérleménye stb. Vagyis azért, mert szegény, és zavarja kormányzati sikerpropagandát a puszta létezésével.

Csakhogy Magyarország csatlakozott az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, amelynek megsértése esetén a Strasbourghoz lehet fordulni. Az egyezmény előírja a nullum crimen sine lege, és a nulla pőna sine lege elvét, vagyis senkit nem lehet bírói határozat nélkül szabadságától megfosztani, csak akkor ha korábban kihirdetett törvény, az adott cselekményt bűncselekménynek nyilvánította, arányos és szükséges büntetést kilátásba helyezve. Ez nyilvánvalóan irányadó a szabálysértésekre is.

Itt a hajléktalanok semmilyen bűncselekmény, vagy más szabálysértés nem követnek el, nem lopnak, garázdálkodnak stb., pusztán az a bűnük, hogy léteznek. Ezt saját lakás hiányában közterületen teszik. A Fidesz tehát valójában a szegénységet bünteti szabadságelvonással stb.

Az egyezmény biztosítja a tulajdon szabadságának elvét, annak védelmét. A tulajdon kizárólag közérdekből, kisajátítás útján vonható el kártalanítás ellenében. Ehhez képest a hajléktalanok tárgyait elvehetik, és elégethetik. Noha arra az államnak semmi szűksége nincs azokra, mint pl. egy ingatlan kisajátítás estén útépítésnél.

Az egyezmény biztosítja, az emberi méltósághoz való jogot,

és a személyes szabadsághoz való jogot. Mindenki maga dönti el, hogy hol akar lenni, amíg ezzel mások jogait nem sérti, szabadon dönthet. A közterületi padon ülő, fekvő személy legfeljebb nem tetszik a fideszes fintorgóknak, de nem sért jogot.

A fideszes erkölcstelen, moslék törvény tehát az egyezmény több rendelkezését is sérti. Én csak egy egyszerű, senki ügyvéd vagyok, ezt a bíráknak nálam jobban kell tudniuk, mert ők a törvény hivatásos őrei.

Az Alkotmánybíróságról szóló törvény 32. (2) bekezdése szerint a bíró – a bírósági eljárás felfüggesztése mellett – az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi, ha az előtte folyamatban levő egyedi ügy elbírálása során olyan jogszabályt kell alkalmazni, amelynek nemzetközi szerződésbe ütközését észleli.

Tehát ébresztő bíró Kollegák!

Nem kell benyelni minden szemét törvényt, és bólogatva, fejet hajtva végrehajtani. Hanem gondolkodni kellene, és egyetlen hajléktalant se lenne szabad elmarasztalni addig, amíg ebben az ügyben Strasbourg ki nem mondja a végső szót. Tehát nem csak az Országos Bírói Tanácsban kellene odafigyelni az alapvető jogokra, meg a bírói függetlenségre, hanem a konkrét ítélkezés során is. Meg lehetne állítani ezt a gusztustalan, törvénytelen cunamit.

Handó Tünde besúgást követel az általa kinevezettektől

Handó és Hollik a két összeillő ember

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét