A jövő pedagógusának „lebutítását” a kánikula ellenére gőzerővel tervezi valakik "pártja és kormánya" - Cél a kiműveletlen emberfő? - Városi Kurír

Sorting by

×

A jövő pedagógusának „lebutítását” a kánikula ellenére gőzerővel tervezi valakik “pártja és kormánya” – Cél a kiműveletlen emberfő?

A “felesleges” tartalmakat törölni kell a pedagógusok egyetemi felkészítéséből. A nyelvoktatási stratégiából pedig egy másfél oldalas alfejezet lett – foglalta össze a gyerekeink szürkeállományának képzésére hivatott leendő tanárok tervezett oktatásának lényegét a Népszava. Azt, hogy a tanárszakos hallgatóknak szánt tanegységek valóban NAT-kompatibilisek-e, az egyetemi Neptun tanulmányi rendszeren keresztül fogják ellenőrizni.

Hirdetés

A nemzet tanárideálja: szürke és egyszerűagyú?

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás – aki maga is részt vett a kerekasztalon – úgy véli, azzal, hogy

a tanárképzést szigorúan a NAT-hoz kötnék, jelentősen szűkítenék annak a lehetőségét, hogy más, a NAT keretein túlmutató, szélesebb körű ismereteket is taníthassanak a pedagógusok a diákoknak.

A PSZ alelnöke szerint

a képzés “lebutítása” és a képzési és kimeneti követelmények könnyítése valóban több tanárdiplomás fiatalt eredményezhet, de a minőség rovására és, ha a kormány tervei a jelenlegi formájukban megvalósulnak, egy középiskolai tanárnak nem kell majd a középszintű érettségire való felkészítésnél többet tudnia.

Ezt támasztja alá az a minisztériumi levél,

amit néhány hete kaptak meg a tanárképző egyetemek tanszékvezetői, ami szerint

a NAT-on és a kerettanterven túlmutató tartalmak csak akkor maradhatnak a képzési és kimeneti követelmények között, ha azok “pedagógiai hozzáadott értéke nélkülözhetetlen”, továbbá “a felesleges, köznevelési tartalmakat nem érintő, azaz a köznevelési célból nem indokolt részeket törölni kell”.

A levél azt is leszögezi, a cél az, hogy

a pedagógus a középszintű érettségire legyen képes felkészíteni a tanulókat. Ha egy pedagógus emelt szintű érettségire is szeretne felkészíteni, vizsgáztatni, ahhoz egy plusz egyéves, nem nappali rendszerű képzésen kell majd részt vennie.

Gábor György vallásfilozófus közösségi oldalán írta meg véleményét a fentiekről:

Mint az ma nyilvánosságra került, a kormány álláspontja szerint a „felesleges” tartalmakat törölni kell a pedagógusok egyetemi képzéséből. A cél az, hogy minél több hallgató jusson el a tanári diploma megszerzéséhez, s csökkentsék a lemorzsolódást, ezért elsőrendű szándék a képzés „lebutítása”, s az, hogy a pedagógus csupán a középszíntű érettségire legyen képes felkészíteni a diákjait. Ha egy pedagógus emelt szintű érettségire kívánja felkészíteni a tanítványait, ahhoz egy plusz egyéves képzésen kell részt vennie.

Milyen tudományképük, milyen egyetemképük, milyen oktatásképük lehet azoknak, akik egy ilyen ötlettel képesek előállni?

Nem azért mennek kevesebben a pedagóguspályára, mert ott tűrhetetlenül és elviselhetetlenül sokat kell tanulni, hanem azért, mert lassan zéróvá sikerült lenyomni a pedagóguspálya presztízsét, mind anyagi, mind erkölcsi értelemben, s mert a Fidesz-rezsim a pedagógusokat saját indoktrinációja puszta eszközeként, munkájukban és tevékenységükben többszörösen megalázott, megfélemlített és ellehetetlenített szellemi rabszolgaként veszi számba.

Milyen alakok, milyen agyvelőkkel rendelkező nímandok azok,

akik megmondják, hol a szakmai-tartalmi határa a pedagógusképzésnek, amelyen felülemelkedni szigorúan tilos, s a Neptunon keresztül ellenőrizni fogják, hogy a NAT keretein túlmutató, szélesebb körű ismereteket ne taníthassanak a jövő pedagógus hallgatóinak.

A XXI. század magyar (vagyis nem nyugat-európai, nem baltikumi, s nem ázsiai, hanem kifejezetten magyar!) oktatási stratégiája, hogy „ne tanítsunk többet”

Isten óvja a hazát ettől! Eddig is megannyi balsors verte, most akkor tegyük tönkre a hont a nagyobb tudás és a több ismeret elsajátításának hazát pusztító, vérnősző, rongy szándékával?

Merjünk erre nemet mondani! Nem! Nem! Soha!

Mindezt tehát abban a korban, amikor a tudásanyag rendre változik, átalakul, gyarapodik, specializálódik etc., s abban a korban, amikor jelszó (nem nekik, mert ezek már az induláskor sem tanultak semmit sem, s azt a keveset is elfelejtették), vagyis a jelszó a „lifelong learning”, azaz az élethosszig tartó tanulás, a tudás, a készségek és a kompetenciák folyamatos fejlesztése!

Aligha véletlen, hogy a maga korában és az akkori keretek között Eötvös József az 1868-as népoktatási törvény megalkotásával összehasonlíthatatlanul korszerűbb és hazája iránt mérhetetlenül elkötelezettebb programot alkotott, mint a NER mai urai, akik az eötvösi népoktatást a kiterjedt és generális néphülyítés programjára cserélték fel. Elvégre második éve már nem szükséges az egyetemi diplomához nyelvvizsga sem.

A könnyített testnevelés után jöhetnek végre a könnyített történelem, könnyített fizika, könnyített magyar nyelv és irodalom, könnyített matematika, könnyített földrajz szakos hallgatók és könnyítetten végzett pedagógusok.

Móricz a Nyugat 1931/6-os számában kétszer is feltett egy kérdést:

„sötétségben akarjuk-e tartani a magyar ifjúságot?”

A mai rezsim egyértelmű és egyenes válasza:

igen!”

Kapcsolódó

 

pedagógus

Hirdetés
átver

2 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.