A legrosszabb is jobb lesz?! III. - Városi Kurír

Sorting by

×

A legrosszabb is jobb lesz?! III.

A legrosszabb ellenzéki kormánykoalíció is jobb lesz, mint volt a legjobb Orbán! És ez már egyetlen indok alapján is joggal leírható. Ha ugyanis a Fidesz vagy inkább Orbán Viktor – kormányzásának több mint egy évtizede alatt – semmi egyebet nem tett volna, csupán az oktatást irányítja a maga szája íze szerint, már azzal is megingatta az ország jövőjét, beszűkítette fejlődési lehetőségeit.

Hirdetés

Nos, megtette!

Éppen azzal tette meg, amit tett – engedelmes famulusaival közösen. A Fidesz kormányzásának ostobaságai és bűnei között a vezető helyek egyikére sorolható a közoktatás megnyomorítása, és a felsőoktatás most folyó fideszesítése.

Kezdődött azzal, hogy a 2012-ben 18 évről 16 évre szállították le a tankötelezettség felső korhatárát

(A kormány ebben az akcióban emlékezetem szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Parragh Lászlónak erős támogatását élvezte, aki álláspontját a munkaerőpiac állítólagos igényeivel támasztotta alá, s aki sajnálatosan azóta is tanácsadó szerepet tölt be a kormány mellett köz- és felsőoktatási ügyekben.) Ez az intézkedés olyannyira ellentétes volt az ún. tudásalapú társadalom megvalósításának követelményével, hogy a kormány a kérdésről maga is már akkor hatástanulmányt készíttetett. Ebben

a szerzők megállapították, hogy az intézkedés nagyon káros következményekkel jár. A tanulmány azonban valamely fontos ember szemétkosarában végezte. Mert a kormánynak a jelek szerint az intézkedésből fakadó, mintegy 70-75 milliárd forintos költségvetési megtakarítás adott pillanatban fontosabb volt, mint a fenyegető hátrányok sokasága.

Pedig nagy hirtelen mintegy 5000 pedagógus munkája vált szükségtelenné

Fiatalok tízezrei kerültek és kerülnek mindenféle képzettség és tapasztalat nélkül a munkaerőpiacra, pedig akinek se érettségije, se szakmunkás-bizonyítványa, nincs, annak kilátása sincs legalább elfogadható állást találni. Már Széchenyi István tudta, és le is írta, hogy

„Kiművelt emberfőkre van szükségünk, mert ez adja a nemzet erejét.“

Orbán Viktornak és pereputtyának képzetlen alattvalókra volt és van szüksége – nota-bene ma is ők adják a Fidesz szavazóbázisának magját.

Nos, ez volt a Fidesz ősbűne az oktatásba

Aztán jött

  • a tornatermek nélküli kötelező testnevelésóra,
  • az óraszámok növelése és ezzel a gyerekek őrületes túlterhelése,
  • a természettudományos tárgyak összekutyulása,
  • hazafiság-oktatás fideszes módra,
  • a múltunk átírása,
  • a kötelező tankönyvválasztás,
  • a hit- és erkölcstan bevezetése.

És e mellett, amolyan eredeti fideszes ráadás a pedagógusok munkajogi rabszolgasorba taszítása és szégyenletes bérezése – amúgy életpálya-modell szerint.

Már nem hiányzik más a fényességes pedofil-törvényt követően, mint kötelező olvasmánnyá tenni Tóth Tihamér püspök úr remekét, a Tiszta férfiúság c. erkölcsi iránymutatást, s ezzel befejeződik a magyar ifjúság fideszes felkészítése a 21. század követelményeire.

Nem igazán érdemes tovább felidézni a közelmúlt történéseit,

– egyebek mellett -. a Pisa felmérések igazolják, hogy a tanárok sokszor sikeres erőfeszítései ellenére a magyar fiatalság ismeretei erősen elmaradnak Európa élvonalától, alig ütik meg az átlagot, ha elérik azt, és elfogadhatatlanul magas a funkcionális analfabéták aránya a végzősök között

Az egyetemek világában a Fidesz a tandíj megemelésével és átnevezésével kezdte működését,

nem sokkal pedig a Central European University (CEU) elüldözésével kezdte meg a pusztítást, ami folytatódott először a Corvinus, majd más egyetemek alapítványi tulajdonba adásával, a színművészeti egyetem kivégzésével, s most éppen a kínai Fudan egyetem erőszakos letelepítése folyik – talán csak azért, mert „nekem így tetszik “ – mondhatná Orbán Viktor. S miközben zajlik az alapítványok ellátása ezermilliárdos vagyonnal és fideszes kurátorokkal, az oktatásra szánt összegek aránya a GDP-hez képest rendre csökken. Legutóbb még éppen a felsőoktatás látszott a jövő évi költségvetés nagy nyertesének, mert az Európai Unió támogatásából jutott volna az ágazat fejlesztésére 1500 milliárd forint.  Ám miután a miniszterelnöknek nem kell az olcsó uniós hitel, az egyetemek sem kapják meg az ígért támogatást, illetve megmaradt az ígéret, hogy majd más forrásból kapnak sok-sok pénzt.

Ígérni lehet, mert ígérni könnyű. Orbán Viktor ezt tette évekig, s lám, milyen jól járt vele, de most már talán egyre kevesebben hisznek neki, lévén hogy ígéreteit soha nem teljesítette. Lássuk, mit ígér a az ellenzéki szövetség!

Oktatás

Programvázlatuk szerint ismét önálló Oktatási Minisztérium irányítaná a közoktatás és a felsőoktatás ügyeit. (Bízzunk benne, hogy az a személy, aki vállalja majd a miniszterséget, tudja, hogy hatalmas romhalmazból kell palotát építenie!) Ezzel együtt a jelenlegi, semmit érő de fenemód költséges állami iskolafenntartó, a Klebelsberg Köz-pont (KK, vagy Klik) megszűnne. A központi irányítás mellett, illetve helyette a települési önkormányzatok, illetve civil szervezetek, oktatási közösségek kapnák meg a jogot az iskolák irányítására. (A szervezeti átalakítás aligha sikerülhet máról-holnapra, részben nyilván még szükség van a koalíciós pártok közötti szakmai-politikai egyetértésre, és nagyon hasznos lenne a választók, a közvetlenül érdekeltek, oktatók, szülői szervezetek, és nem utoljára a diákok véleményét beépíteni mind a választási, mind később (győzelem esetén) a kormányprogramba. Akinek van rá ideje, hajlandósága, tájékozódhat a kozosalap.hu portálon, és leírhatja véleményét is a program hasznára.)

Amiben már most egyetértés van: a tankötelezettség idejét ismét fel kell emelni 18 év-re!

Esélyegyenlőséget kell teremteni minden gyerek számára az iskolában, hogy a legjobb képzést és nevelést kaphassa. De ez is mindaddig csak írott malaszt, amíg a program anyagi feltételeit meg nem teremtik. Ezért

az ellenzéki koalíció több pénzt szán a költségvetésből az oktatásra, legalább a GDP 6 százalékát. (Jelenleg ez az arány kb. 4-4,5 százalék.) Alkalmasint igénybe vennék az EU pénzügyi segítségét.

Az első diploma megszerzését minden sikeres felvételiző számára ingyenessé tennék, és ami ugyancsak nem mellékes, visszaadnák a felsőoktatási intézmények teljes autonómiáját. Vagyis megszüntetnék a csak alig létrehozott alapítványokat, amelyek nemrégiben – irdatlan vagyonnal együtt – megkapták az egyetemek irányításának jogát, s hozzá a fideszes kurátorokat. E pont ügyében a részletek kidolgozása még várat magára, hiszen első pillantásra látható, hogy a program megvalósítása sem jogi, sem szervezési szempontból nem lesz egyszerű. De ha a nyilvánvalóan közös társadalmi érdek kifejezésre jut a közös politikai szándékban is, akkor az akadályok ellenére a magyar felsőoktatás ismét megtalálhatja önálló helyét a modern világban – csak úgy, mint a Magyar Tudományos Akadémia is, amely az ellenzéki program szerint visszakapná és irányítása alá vonná (korábban is saját) tudományos alkotó műhelyeit.

Mindenki járt iskolába, s mindenki reméli, hogy gyermeke, unokája mind jobb okta-tásban részesül, s akkor hagyja el az iskolapadot, amikor arra már éretté válik.

Az ellenzéki koalíció láthatóan

nagyra törő programvázlata valójában csak azokat a célokat fogalmazza meg, amelyeket nagyjából 30 évvel ezelőtt a rendszerváltozás aktív formálói maguk elé tűztek.

Az építkezés nagyon nehéz lesz, de az orbáni rombolást mindenképpen meg kell állítani, mert a pusztuló oktatás mellett a nemzetnek nincs sem jelene sem jövője!

Ceterum censeo: ha Orbán Viktor győz a választásokon, kivezeti az országot az Európai Unióból.

 

legrosszabb

Hirdetés
átver
A Banánköztársaság rovatban megjelenő írások nem minden esetben képviselik portálunk véleményét.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.