A kérdés most már csak az, hogy a mostanában tomboló hőség miatt, vagy egyébként is baj van valakiknek a fejében. Mert nagy bajban lehetnek azok, akiknek, ha már nem csak vaj van a fejükön, de belül is olvad az a baj, melynek eredetét arra illetékeseknek lassan ideje lenne már megvizsgálniuk!

A bal hibás egyedül mindenért

Hogy a harmadik évezred elején valakik Európában még mindig egyedül a baloldalban lássák minden baj okozóját, kiemelve, hogy annak hazai képviselői csak azért nem szeretik a magyarokat, mert azok magyarok, nem semmi szellemi teljesítményre, történelmi ismeretre vall akárkiktől! Akik pedig úgy vélekednek, hogy harminc éve még azt gondoltuk, Európa a jövőnk, ma pedig azt gondoljuk, mi vagyunk Európa jövője, azoknak bizonyára elmentek otthonról és az sem biztos, hogy a meleg miatt.

- Hirdetés -

Mert ugyebár világos mindenki előtt, hogy először emberek vagyunk és csak aztán magyarok. Felmerül a kérdés, akkor ki normális ebben az országban? Van úgy, hogy elszakad a cérna, magyarán tele lesz a töke az ember fiának azzal, ami körülötte történik. Betelt a pohár, így aztán stílust válthat e miatt a betűvető és akár Molnár Miklóst is segítségül hívhatja ilyenkor, aki a hülye szó szinonimáit szedte csokorba, köztük ilyeneket: agyalágyult, meg buggyant.

De ha már ez a cikk egyesek baloldalt érintő megállapításaira vonatkozik elsősorban, akkor választhatjuk még a balek, balfácán, [email protected], balfék, balfiók, balfóka, balga, balgatag szavakat is. Csak, hogy a balos jelzőknek maradéktalanul eleget tegyünk.

A legnagyobb magyar mondta

Vannak, akik Széchenyi szavait úgy látszik nem elemezték mélyrehatóan. “A magyar szó még nem magyar érzés, az ember mert magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi. S hány ily külmázos dolgozik a haza meggyilkolásán, ki, mert éppen nincs más tulajdona, és a vak hév által mégis felhőkbe emeltetik, azok hazafiságát is gyanússá teszi, homályba állítja, sőt ellenük antipátiát és gyűlöletet gerjeszt, kik szeplőtlen kebellel, minden efféle undok salaktul menten, a honszeretet legtisztább szellemében kapcsolván vérükhöz. – S ím ez fő oka, miért áll a magyar hazafiság sokkal kisebb becsben, sőt, nem legtisztább fényben a világ nagy színpadán, s miért nem képes civilizációi szimpátiát s hódító közvéleményt gerjeszteni a legmagasztosb magyar polgári erény is odakünn. Ám mert annyi bitor fényű álhazafiságtul van környezve és elrútítva, mely tapsot arat s bálványul emeltetik idebenn.”

És vannak olyanok is

Akik nemzeti konzultációkról szavalnak, miközben a korábban általuk favorizált nemzeti együttműködési rendszert sírba döntik, országvédelemről gajdicsolnak hangzatos szólamokat, miközben Magyarországot egyre inkább elszigetelik a demokratikus európai értékrendtől. Kerítést húznak, bekerítve az általuk hirdetett illiberális államépítést is, miközben ismerik a mondást, mely szerint nagy az isten állatkertje és nincs mindenütt kerítés.

Végezetül vannak olyanok, akik közül egyesek ilyeneket nyilatkoznak: „Tisztelt hölgyeim és uraim, ha a ’68-as elit megy, akkor már csak egyetlen kérdésre kell válaszolnunk, hogy ki jön? És erre azt a szerény választ kell adnunk, hogy mi jövünk, higgadtan, nyugodtan, visszafogottan azt kell mondanunk, hogy jönnek a ’90-esek, a ’68-asok helyett jönnek a ’90-esek, az antikommunista, keresztény elkötelezettségű, nemzeti érzelmű nemzedék következik most az európai politikában. Harminc éve még azt gondoltuk, hogy Európa a jövőnk, ma pedig azt gondoljuk, mi vagyunk Európa jövője.”

Nemzetbiztonsági kockázatot is magába foglaló, árokásó, öntelt beszédeik, intézkedéseik, a józanészre való állandó hivatkozással egyre inkább erősítik az embernek azt a meggyőződését, hogy ott valami nem stimmel. Ismétlem, ott az emeleten, mintha elmentek volna hazulról, mintha nem csak a hazájukat, hanem önmagukat is bekerítenék, mintha olyan valakik lennének, akiket úgy lehetne jellemezni, hogy keresztényi alapokra hazudott, jobboldali populista illiberálisok, azaz közveszélyesek!

Adorján György cikkei >>>

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét