Bent maradna a hiteltörlesztési moratóriumban? - Ezt kell kitöltenie! - Városi Kurír

Sorting by

×

Bent maradna a hiteltörlesztési moratóriumban? – Ezt kell kitöltenie!

Megjelent Rogán Antal miniszter rendelete arról, hogy milyen szövegű nyilatkozatot kell beadniuk a hiteladósoknak annak érdekében, hogy július 31. után is a hitel törlesztési moratóriumban maradhassanak december 31-ig – írja a Bank360.hu.

Hirdetés

 

Rogán Antal megmondta!

A kormány a múlt héten döntött arról, hogy a kamatstopot és a hitelek törlesztési moratóriumát meghosszabbítja december 31-ig. A jelzáloghiteleseknek nem kell semmit tenniük a kamatstop további igénybevételéért. Azoknak azonban, akik még benne maradtak a törlesztési moratóriumban, külön nyilatkozatot kell benyújtaniuk a hosszabbítás érdekében.

Az eredetileg június végéig élő törlesztési moratóriumot a kormány automatikusan július 31-ig hosszabbította meg. Eddig az időpontig mindenki benne maradhat, aki július 17-én is benne volt. Aki azonban augusztus 1-től is élni akar ezzel a lehetőséggel egyelőre december 31-ig, annak július 31-i kérelmeznie kell ezt a hitelezőjénél. A határidő jogvesztő, aki ezt nem teszi meg eddig, utólag nem pótolhatja – figyelmeztet a Bank360.hu.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter most rendeletben határozta meg azt, hogy minderről hogyan kell tájékoztatni a bankoknak az érintett lakossági és vállalati ügyfeleket. Ez alapján az alábbi szövegű levelet kapják majd meg a hitelezőjüktől a moratóriumos adósok:

„Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította. A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában. A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”

A Rogán Antal miniszter által kiadott rendelet ennek a nyilatkozatnak a szövegét is pontosan meghatározza az alábbiak szerint:

Nyilatkozat, a fizetési moratórium igénybevételéről

Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott

1. Fogyasztónak minősülő adós esetén

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Születési családi és utónév: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Születés helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail-cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefonszám: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Vállalkozásnak minősülő adós esetén

Vállalkozás teljes neve:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Székhelye:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adószáma:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cégjegyzékszáma:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Levelezési címe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Képviseli(k) (név, beosztás):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kapcsolattartó:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kapcsolattartó telefonszáma:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó családi és utóneve: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Levelezési címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adószáma / adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nyilvántartási száma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(a továbbiakban: Vállalkozás) mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 17. § a) pontja szerinti fizetési haladékot e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően

(kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)

o igénybe vettem (fogyasztónak minősülő adós esetén);

o az általam képviselt Vállalkozás igénybe vette (vállalkozásnak minősülő adós esetén);

ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2022. augusztus 1-jétől történő fenntartását.

Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.

Kelt: …………………………………………, ……………. év …………………….. hó ……………….. nap

…………………………………………………………………………….

Aláírás

Alighanem nagyon sokan töltik ki amint lehet.

Kapcsolódó

Hirdetés
átver

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.