Számos pszichológiai tényező magyarázza, miért magasabb az egyén által érzékelt infláció a hivatalosan mértnél

A GKI téves módszertani ismeretekből indul ki, amikor kutatásában az érzékelt inflációt szembe állítja a valóssal és ezen az alapon kritizálja a KSH inflációmérését.