A kormánylapokban futótűzként terjedt, hogy a 888.hu jelesének, G. Fodor Gábornak megérzése van. A sejtés természetesen folytatása az előre kitervelt MTA-lejáratásnak: folytatása a pénteken kirobbantott “helytelenkednek az akadémikusok”-témakörnek. Folytatódik a hazugság tupírozása, ami az egyszerű hírfogyasztók egy részénél még bejöhet.


A “hír”

A leg­na­gyobb ti­tok­ban al­kalmi együtt­lé­tekre szol­gáló “kéj­bar­lan­got” épí­tet­tek a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia egyik ku­ta­tó­in­té­ze­té­ben. A Ri­post in­for­má­tora sze­rint csak a be­ava­tott pro­fesszo­rok kap­hat­nak spe­ci­á­lis kódot, hogy igénybe ve­hes­sék a kü­lö­nös módon be­ren­de­zett intim ta­lál­ko­zó­he­lyet.(Ripost)

Ilyenek ezek…. G. Fodor szerint

A közpénzből vigéckedő portálok egymástól veszik át a nóvumot, miszerint G. Fodor Gábornak sejtése van. A hír remek, jó tudni, hogy egy eltartottunk gondolkodni próbál. A már említett éca az, hogy ha “kéjbarlang” lehet az akadémia birtokában, akkor mi mindenre képes még az “affajta”

Az „akadémiai kéjbarlang” ügye azt sejteti, hogy a tudomány emberei mégsem kiválóbbak és különbek, mint ahogy mi egyszerű halandók vagyunk. Még az is lehet, hogy őket is kísértésbe ejtik földi kísértések.

Innen már csak egy G. Fodor-ugrás a következtetés:

És innen már csak egy lépés, hogy mást is elgondolhatónak tartsunk róluk. Lehet, hogy a tiszta tudomány eszméjén kívül más is hatja őket: kéjvágy, irigység, törtetés, gyűlölet, pénzéhség, hatalomra törekvés és így tovább. Ha ez így lenne, az egészen más megvilágításba helyezne egy sor további kérdést is.

Mire gondol a sajtómunkás?

Csak nem arra, hogy egy hazugság nem túl jó fundamentum a felépítményhez? Vagy arra, hogy aki egyszer linkel, az mindig ezt teszi? Felhívnám a figyelmét a temérdek bebukott hírre, amit frankónak adtak el, majd a bíróság kötelezte az orgánumot a helyreigazításra. Vagyis Önök hazudnak?

Persze G. Fodor nem mai csirke, tudja, hogy ha kérdez, az nem egyenlő az állítással, csak a rossz szájíz keltésére alkalmas. De neki – pártalapon – az is elég, hiszen az a cél. A népszájhagyomány!

Van szájbarágós tanulságlevonás is!

Elképzelni sem tudjuk még a következményeket. Szegény Einstein, Polányi és társai bizonyára nem gondoltak rá, hogy egy szív alakú ágy egyszer még tudományos bizonyíték lehet.

Csak a pontosság miatt:

A részleget, amiről jelenidőben rántja le a leplet a portál, több mint  négy éve megszüntették

 

 

1 hozzászólás

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét