Gábor György: kulturális vírusölő

Semjén Zsolt, a hazai kereszténység duzzadó észjárása a koronavírus idejét tartja a legalkalmasabb pillanatnak arra, hogy szubhumán diaréjait törvénybe foglaltathassa. Most éppen a nemváltás jogi ellehetetlenítésének ötletével tündököl az ősz bajnok.

Aljas is, tudatlan is

Ha majd a nemzeti elkötelezettségétől kicsattanó nemzeti kormány lehetővé teszi, hogy a nemzeti könyvtár (OSZK) ismét látogatható legyen (mert a nemzeti elkötelezettségű kormány leginkább csak szétverni és hozzáférhetetlenné szereti tenni a nemzeti intézményeket), szóval majd, valamikor, ki tudja, mikor, azt javaslom Semjénnek, hogy szépen ballagjon el az OSZK-ba, és ott tekintse meg az MNy 6 jelzetű, 1517-ben a domonkos rendi apácák Nyulak szigetén lévő kolostorában keletkezett munkát, amelynek másolója Ráskay Lea, híres domonkos rendi nővér volt: a Domonkos-kódexet. A munka azért is érdekes, mert létrejöttét a domonkos rend 1468-as római capitolium generáléján született határozatnak köszönheti, amely szabályozni kívánta a margitszigeti apácák tarthatatlannak ítélt fegyelmezetlenségét.

Ha Semjén, keresztényi méltósággal és türelemmel,

nagy hittel az ő szívében elolvassa a Domonkos-kódexet (amúgy ráfér!), egyszer csak az alábbi mondatba fog beleütközni (betűhív átírásban): „ky elevzer lean levt vala, ferfyv leleteek, istennek ereeuel az leany termezet valtoztatvan ferfyvy termezetre, Ky annak vtanna levu predicator zerzetbely frater”, vagyis:

ki először leány lett vala, férfiú leleték, istennek erejével az leány természet változtatván férfiúi természetre, ki annak utána lészen prédikátor szerzetbeli fráter.”

Szóval Domonkos – Isten segedelmével – egy leánygyermek nemét, anyja kérésére, megváltoztatta. Igaz, mindez a középkori keresztény gondolkodásban – szemben a XXI. században ténfergő Semjén inkvizítor világképével – nem ütközött akadályba.
És ha már olvasgatja ezt a kódexet, talál benne egy másik történetet is, ahol egy apja helyett férfiruhában harcoló leány vitézi tettei jutalmául feleségül kaphatná a király leányát, csakhogy a férfiruha egy leányt rejtett. Nagy megpróbáltatásokat követően végül a leány férfivá változik, és elveszi a királylányt feleségül.

Az emberi tudásnak hatalmas tárházát kínálja a kereszténység

Érdemes megismerni, semmint önként vállalt mélységes tudatlanságba burkolózni. Egy-két helikopteres szarvasvadászat helyébe minden bizonnyal beiktatható egy rövidke olvasgatás, elmélázás, töprengés, számvetés és szembenézés. Mindezt persze a nemzeti könyvtárban. Amelyet a nemzeti-keresztény kormány a minap vert szét és tett használhatatlanná.

Lábjegyzet a Semjén törvényjavaslatáról szóló (Kulturális vírusölő) poszthoz

Semjén és az egész kormány ócskaságát és alattomosságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a törvénytervezetet, amelynek ugyebár az ég adta világon semmi köze sincs a vírushelyzethez, sunyin, a szó szoros értelmében az éj leple alatt próbálták áttuszkolni, kihasználva a járvány okozta, s számukra oly kedves helyzetet, hogy tudniillik ilyenkor mindenkinek egészen máshol jár az agya, továbbá kihasználva a felhatalmazási törvény révén maguk képezte diktatórikus tér nyújtotta lehetőségeket. Miért is kellett ezzel rohanni?

Miért nem lehetett ezzel várni néhány hónapot?

Miért lett ez hirtelen ennyire sürgős? Ugyanis a nemváltoztatás problémája igen összetett kérdés: személyiségi jogokat éppen úgy felvet, mint pszichológiai, szociálpszichológiai, egészségügyi vagy éppen jogi és közigazgatási kérdések egész sorát, etc. Csakhogy a szakemberek véleményének és az érintettek álláspontjának meghallgatása helyett a kivitelezéssel megbízott Semjén a diktatórikus hatalom erejénél fogva, s roppantul megkérdőjelezhető keresztényi meggyőződéséből fakadóan nagy ívben tesz a minimumra, arra, hogy kikérje mások véleményét, s meghallgassa az érintettek álláspontját, s hogy csak mindezeket átgondolva tegye meg a törvényjavaslatát.

Fogalmam sincs, hány embert érint(het) ez a kérdés a mai Magyarországon,

de ha csak egyet, akkor is körültekintően, tisztességesen és szakszerűen kellene eljárni.Természetesen a most (is) alkalmazott eljárás részükről nem ismeretlen, csakhogy ebben a szituációban, ízlésesen meglovagolva, ki- és felhasználva az adott állapotot, egészen pontos látlelettel szolgáltak saját könyörtelenségükről és gazemberségükről.

Forrás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük