Sorting by

×

Horthy, a hazaáruló

A héten ismét botrányt kavart, hogy az illiberális (magyarul a szabadságot korlátozó) államot építő párt és holdudvara módszeresen próbálja népszerűsíteni – a hazaáruló – Horthy Miklóst. Ez akkor is zavaró, ha most el kellett halasztaniuk a volt kormányzót ünneplő szentmisét.

Most ismét aktuális az, amit először majdnem hat éve írtam meg, amikor Orbánék elkezdték fényezni Horthyt: szerintem ő volt a magyar történelem legnagyobb hazaárulója. Ennek tudatában tessék őt ünnepelni!

A cikk 1012-ből:

Az igazi hazaárulók

Szóval rég kiverte már nálam a biztosítékot, hogy a Fidesz-egyház felkent papjai és híveik folyamatosan nemzeti oldalként határozzák meg magukat és a nemzeti jelképeket is megpróbálják pártszimbólumokká degradálni. Aki nincs velük, az ellenük, sőt a haza, a nemzet ellen. Szó sem lehet demokratikus vitáról, egyeztetésről és együttműködésről, hiszen aki nem feltétlen követője a Kedves Vezetőnek, az nemzetidegen, esetleg hazaáruló. Mivel politikai nézeteim finoman szólva sem esnek egybe a Centrális erőtér krédójával, ezeket a minősítéseket magamra veszem.

Horthy rehab

Néhány hónapja magasabb sebességfokozatba kapcsoltak és elkezdték módszeresen rehabilitálni a Horthy-rendszert, annak összes kiszolgálójával, Nyirőtől a Ságvárit lelövő csendőrökig. Magát a Kormányzót pedig megpróbálják nemzeti hősként ünnepelni, a valódi történelmet alig ismerő ifjúság elé példaképként állítani.

Mindezt annak ellenére, hogy Horthy Miklós – szerény véleményem szerint – a magyar történelem legnagyobb hazaárulója. Legalábbis a mohácsi vész óta biztosan.

Mielőtt kifejteném, miért gondolom így, két dolgot előzetesen tisztázni kell. Először is a nevét viselő rendszer minden bűnéért végső soron maga a kormányzó viseli a felelősséget, mint szinte teljhatalmú döntéshozó. Másodszor pedig az én értelmezésem szerint a hazaárulás nem szándék, hanem hatás kérdése. Aki tevékenységével mérhetetlen kárt okoz a hazának, a nemzetnek, az a szememben akkor is hazaáruló, ha ő maga tévesen azt hitte, helyesen cselekszik. Tudom, hogy jogilag ez nem így van, abból a szempontból a szándékosság kérdése is perdöntő, de itt most nem jogi, hanem politikai és történelmi felelősségről van szó.

Számos oka van annak, hogy Horthyt példátlan hazaárulónak tartom, most azonban megelégszem a két legfontosabb kifejtésével. Ezek is épp eléggé nyomasztó súlyúak.

Magára vállalta a hadba lépés felelősségét.

Horthyék döntései és balvégzetű tevékenységük következtében megtizedelték az akkori Magyarország lakosságát. A megtizedelést tessék szó szerint érteni, a lakosság egy tizede belehalt a kataklizmába. A tatárjárás és a török hódoltság óta nem érte ekkora vérveszteség a nemzetet.

Nem csak a mostanában Horthyval kapcsolatban szinte kizárólag emlegetett holokausztra kell gondolni, hanem a Dón-kanyarban bekövetkező katasztrófára és a többi háborús veszteségre is. Persze, Horthy éltetői arra hivatkoznak, hogy a háborúról nem ő tehet, de a valóság az, hogy ő magára vállalta a hadba lépés felelősségét.

Magyarország hadat üzent a fél világnak, az Egyesült Államoknak, a brit birodalomnak és a Szovjetuniónak. Ha a következmények nem lennének olyan tragikusak, ezen csak röhögni lehetne: nem láttak még az urak világtérképet? Ezzel még Hitlert is sikerült meglepni, aki akkor nem kérte Magyarország bekapcsolódását a háborúba. Nem kétséges, később nem lehetett volna elkerülni a háborút, akár egy megszállás következtében, de ez csak jóval később következett volna be és akkor valóban a külső körülményekre, nem pedig a magyar vezetésre hárult volna minden felelősség. Mást ne mondjak, a Szovjetunió később megszállta az országot és ez súlyos következményekkel járt, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy nem a Szovjetunió támadta meg Magyarországot 1941-ben, hanem pont fordítva.

Azzal, hogy Horthy önként és dalolva, idő előtt bekapcsolódott a háborúba, magára vállalta a felelősséget az ezzel járó veszteségekért. A mentegetők azzal is elő szoktak hozakodni, hogy a deportálások a német megszállás következményei. Ez egyszerűen nem igaz, a magyar hatóságok közreműködése nélkül ezt nem lehetett volna véghez vinni, a „munka” zömét éppenséggel a magyar csendőrség végezte. A zsidókat megkülönböztető első törvények sem 1944-ben születtek, a Horthy-rendszer sajnálatos módon úttörő volt ebben.

A cikkre várhatóan reagáló antiszemita trollok kedvéért írom csak ide, a deportálások igenis a nemzetet tizedelték. És nem csak azért, mert magyar állampolgárokról volt szó, hanem azért is, mert a deportáltak jó része ráadásul magyar volt még az ő fogalmaik szerint is (csak éppen szakszervezeti vagy ellenzéki aktivista, netán zsidónak minősített, ám magát magyarnak tudó honfitársunk). Abba pedig belegondoltak-e, milyen szerepe volt a deportálásoknak az észak-erdélyi városok elrománosodásában, a magyarság arányának drámai csökkenésében?

Hitler szövetségese

Ezzel el is értünk a másik főbűnhöz: a Hitlerrel való szövetkezés, a meggondolatlan hadba lépés lehetetlenné tette a Trianoni határok etnikai alapon történő korrekcióját a háború után. Pedig a szovjetek meg is üzenték Horthynak: ha nem lép be ellenük a háborúba, a végén támogatni fogják a határok újragondolását. Ezt az ajánlatot Horthyék figyelmen kívül hagyták és csatlakoztak a szovjetek elleni támadáshoz. Súlyos árat kellett aztán a háborút lezáró békekötéskor fizetni ezért, Trianonból semmit sem lehetett visszacsinálni, sőt Pozsony közelében még néhány falut át kellett engedni.

Maga Trianon egyébként nem személy szerint Horthy, hanem korábban kormányzó eszmetársai bűne. Lehet, hogy most megpróbálnak bűnbakot csinálni Károlyiból, aki köztársasági elnökként valóban követett el hibákat, de a határok kérdése akkorra már lényegében régen eldőlt. A bűn azoké, akik megakadályozták a kiegyezést a nemzetiségekkel, és akkor is háborúba vitték az országot. Éppenséggel Károlyi volt az egyik olyan politikus a dualizmus korában, aki ez ellen fellépett. Horthyék írták aztán alá a Trianoni szerződést, de ebben valóban nem volt játékterük.

A ma kérdése viszont az: ha ezt gondolom Horthyról, vajon mit gondoljak azokról, akik most ünneplik?

átver
A Banánköztársaság rovatban megjelenő írások nem minden esetben képviselik portálunk véleményét.

7 hozzászólás

 • 2018.01.26 - 10:28
  Közvetlen hivatkozás

  Távol álljon tőlem, hogy Horthyt védjem, de a cikk egy-két kisebb korrekcióra szorul. Az talán lényegtelen, hogy a Brit Birodalomnak nem mi üzentünk hadat, ezt ugyanis Churchill tette meg velünk. Arról már lehet vitatkozni, hogy a második világháborús dicstelen szereplésünk mennyire volt szükségszerű. Hajlok arra, hogy ebben sokkal nagyobb szerepet játszott az Antant azzal a békediktátumával, amit az Egyesült Államok sem volt hajlandó aláírni – a Trianoni szerződést az USA ma sem ismeri el. Nekik mégis Horthy üzent hadat. A második világháború legnagyobb hazaárulója egyértelműen Szálasi volt. A Nürnbergi Bíróság sem idézte be Horthyt, ők sem tartották háborús bűnösnek. Horthy a magyar vidéki zsidóság deportálásában aktívan részt vett. A budapesti zsidóságot viszont védte, több kevesebb sikerrel, ezért távolították el és adták át a kormányrudat Szálasinak. Hogy mindehhez mi köze van a fidesznek és személyesen Orbánnak? Semmi. Hacsaknem a hazaárulók egymás iránt érzett szimpátiája. A III. Magyar Köztársaság legnagyobb hazaárulója ui. maga Orbán azokkal a szégyenletes cselekedeteivel, melyekkel ellehetetlenítette a nemzetgazdaságot, cserben hagyta a szegényeket, a magyar népet meg Európa páriáivá tette.

  Válasz
  • 2018.01.26 - 14:16
   Közvetlen hivatkozás

   Elég gyatra Horthyról a tudásod,lehet az iskola hiánya az oka .Horthyt Sztálin mentette meg a hadbíróságtól mert nem akarta ,hogy Rákosiék mártírt csináljanak belőle.Trianont a nemzetáruló Tisza által 1914-ben eldöntött háborúba lépésünkért kaptuk, és 1920-ban, a nemzetáruló Horthy-rendszer írta alá.
   1818-ban a magyarok a hazájukat védték a kisantant ellen, miközben
   Horthy Szegeden vakargatta a tökét, a magyarság ellenségeivel
   puszilkodott, és a magyar köztársaság megdöntésére szervezkedett.
   Mindkét világháborúba a magyar jobboldal rángatta bele az országot.
   . Szégyen az olyan miniÁlnok,
   mely a saját népének jelentős részét- 600 ezer zsidó, 150 ezer katona-
   halálba küldő,az országot leromboló,a véres nyilasterrort a hatalomba
   segítő kormányzót kivételes államférfinak nevezi.tudod mikor tántorgott ki másfélmillió
   magyar külföldre, közöttük számos igazán nagy magyar, így pl. Bartók
   Béla is! Nem tudja ki volt Prónay?! a Horthy csendőrség?, a
   különítményesek segítségével “alkotta meg” a “parlament” az 1920. évi I.
   törvényt a kormányzói tisztségről, amely Horthyt nevezte ki a törvény
   erejénél fogva az ország kormányzójának. Fegyvertelen emberekkel bátor,
   ám harcban gyáva pribékjei segítségével lett az ország ura.Horthy
   megválasztásakor a parlamentet Prónay pribékjei vették körül és csak az
   mehetett be, akiket ök beengedtek.
   A jobboldal rárontott
   az országra,a jobboldal ront rá mindig minden országra.a Horthy
   korszakban megszületett és végrehajtott zsidótörvények?! Horthy
   Hitlerrel történő tárgyalása? a Horthy korszak ” hintapolitikája” a Don
   kanyarba kivezényelt hiányos, illetve nyári felszerelésű magyar katonák
   kivezénylése stb. stb. stb
   És a fő felelősök, a háborús bűnösök pont azok voltak, akiket a mai
   magyar jobboldal rehabilitálni és hősként beállítani próbál.
   Horthy Miklós “ugrott be” a Kassai bombázás ürügyére, hogy megtarthassa a
   visszacsatolt területeket a vetélkedő romániai alteregójával szemben.
   Ezzel megölt egy nemzedéknyi magyar katonát.
   Majd ő volt az, aki nem “ugrott ki” a háborúból, mert az általa két
   évtizeden át megdolgozott magyar közvélemény nem fogta fel a helyzet
   átalakulását.
   Ezzel elpusztította az országot.
   Aztán meg végig kormányzó maradt, nevét adva a húsz éven át folytatott antiszemita
   politizálásának betetőzéséhez, a zsidó származású magyar állampolgárok
   lemészárlásához. Szintén az e témában megdolgozott magyar közvélemény
   teljes közönye mellett.
   Ezzel még megölt több mint hatszázezer magyar állampolgárt.
   A nemzeti vagyont ért károk összességében 1944–1945-ben mintegy 22
   milliárd (1938-as vásárlóerejű) pengő tettek ki, ez az 1938. évi nemzeti
   jövedelem több mint ötszöröse, a nemzeti vagyon kb. 40%-a. A német és
   nyilas kiszállítások, valamint a szovjet és román csapatok rekvirálásai
   és pusztításai következtében a harcok során keletkezett károkkal csaknem
   azonos értékű vagyon ment veszendőbe. A közlekedés szenvedte a
   legsúlyosabb veszteségeket. A sínhálózat 40%-a elpusztult, a vasúti
   járművek nagy részét elszállították. A gyáripar 54%-a, a mezőgazdasági
   vagyon 20%-a veszett el. A lakóházakban esett kár a háborús anyagi
   pusztulás 18%-át tette ki.
   Az ország jelenlegi területén a
   légitámadások és a földi harcok következtében a Központi Statisztikai
   Hivatal 1945. júniusi felmérése szerint 45 ezer polgári személy
   vesztette életét. A háborús többletveszteség figyelembevételével a
   polgári áldozatok száma (a zsidóság nélkül) 80–100 ezer.
   . Az 1941. évi első galíciai deportálás, az újvidéki razzia, a munkaszolgálat és a
   nyilas vérengzés következtében további 50–100 ezer fő vesztette életét. A
   magyar zsidó áldozatok száma 410–460 ezer fő. A cigányüldözés
   áldozatainak száma is több ezerre tehető. Magyarország összvesztesége az
   1941–1944. közötti államterületen hozzávetőleg 830–950 ezer fő.

   Mindig a tények számítanak.A magyarok rendkívül készséges
   asszisztenciája nélkül a német megszállók sem tudták volna ilyen
   gyorsan, hatékonyan deportálni az egész vidéki zsidóságot.

   Ráadásul a budapesti zsidóság deportálását is csupán felfüggesztette, majd újra engedélyezte.

   “Horthy azonban jóval korábban értesült a magyar zsidóság brutális
   összegyűjtéséről és elszállításáról. Igaz ugyan, hogy a végrehajtó
   hatalom képviselőitől, így a csendőrség vezetőitől is beszámolókat kért a
   rendelkezések „humánus” lebonyolításáról, s azokat elfogadta. Az
   „Auschwitz-jegyzőkönyveknek” alighanem csak lefordított magyar
   szövegétől rendült meg, leginkább talán attól, hogy nyilvánosságot
   kaphat az, amiről sokan tudtak, a németek mégis titokban akarták
   tartani.

   Horthy realitásérzékének hiányáról tanúskodik az a tévhite, hogy a
   „zsidókérdés” valaminő „megoldásával” kiengeszteli Hitlert, s ezzel
   enyhítheti vagy akár megszüntetheti az ország megszállását. Amikor
   vaknak tettette magát, vagy Sztójayra bízta a megoldást, akkor ezzel
   cinkosságot vállalt a deportálásokban.12”
   http://tamasungvari.hu/az-auschwitz-jegyzokonyvek-magyarorszagon/
   El kellene már felejteni, hogy rajtunk kívül mindenki más hibás, csak mi
   nem vagyunk felelősek soha semmiért. végtelenül káros ez a gondolkodás.
   Akárhogy
   is igyekeznek egyesek a zsidó vallásu vagy származásu magyar
   állapolgárok kiírtásának felelősségét a németekre tolni, a tény az az,
   hogy a magyar állam, a magyar hatóságok és a magyar állapolgárok
   segítségével történt a zsidónak minősülő személyek
   jogaitól, anyai javaitól (még 1944. márc. 19. előtt) a megfosztása majd
   hihetetlenűl gyors deportálása. Budapest esetében a Nagyméltóságu úr
   már a nadrágjába csinált a németek várható és már nyilvánvaló veresége
   utáni felelősségre vonástól és ezért lépett közbe. Közbe tudott klépni,
   tehát hazugság az orbáni Grundgesetz állítása, hogy nem volt az ország
   szuverén a zsidóság kiírtás teljesen német találmány (ezt cáfolja
   egyébkén Újvidék és Kamenyecpodolszkií esete is)és bűn.
   Eichmannélete végéig nagyon büszke volt arra, hogy Magyarországon sikerült
   „Európa-rekordot” felállítania. Még soha, egyetlen országban sem tudtak
   „zsidótlanító” különítménye emberei ilyen sok zsidót ilyen rövid idő
   alatt deportálni. Május közepén indultak
   el az első deportáló vonatok és július 9-ig 437 ezer embert
   szállítottak ki az országból, többségüket az auschwitz-birkenaui
   haláltáborba. A Horthy-rendszerben antiszemita szellemben nevelt
   közigazgatási apparátus tagjai 22 zsidótörvény és több száz jogfosztó
   rendelet végrehajtása során megszokták, hogy Magyarországon van
   zsidókérdés, a zsidókkal, ingó és ingatlan vagyonukkal, állampolgári
   jogaikkal foglalkozni kell. Most azt a feladatot kapta mintegy 20 ezer
   csendőr, több ezer rendőr, hivatalnokok, tanárok, leventeoktatók,
   vasutasok, orvosok és bábák serege, összesen kb. 200 ezer ember, hogy az
   egész ország területén gettókba és gyűjtőtáborokba tereljék, majd
   deportálják a zsidókat. Többségük fegyelmezetten végrehajtotta az
   utasításokat, és voltak, akik kifejezetten lelkesen vettek részt
   Magyarország

   Ahhoz el kéne számolni a 600 ezer zsidó
   meggyilkoltatásával, meg a 400 ezer halottal a II. Világháborúból. Rohattnémetektehetnekróla,miitsemvoltunkkéremszépen!
   Remélem,
   ezt tudták a deportálást végző csendőrök, a zsidókat lemészárló
   nyilasok, a bujkálókat feljelentők, a kiszolgáltatók, az utcán hajtott
   zsidókat köpködők, a zsidó lakásokba települők, a munkaszolgálatosokat
   az aknamezőkre hajtók, a Radnótit
   tarkón lövők, a Szerb
   Antal fejét ásóval szétverők, az aljas horthyk,szálasik, sztójayk, és
   kiszolgáló talpnyalóik, a wassalbertek, nyirők,az egész hóbelevancos,
   sírvazsidózós, gyilkos “úri Magyarország” is.Miért baj, ha szembe nézünk
   őseink borzalmas tetteivel és ki mondjuk, hogy ők bizony pokolra valók
   voltak,akikből az esztelen korszak kihozta az állatot,.A magyarok
   rendkívül készséges asszisztenciája nélkül a német megszállók sem tudták
   volna ilyen gyorsan, hatékonyan deportálni az egész vidéki
   zsidóságot.Csak kezd kicsit unalmas lenni, hogy mi áldozatok vagyunk.
   Azok is magyarok voltak akik mentettek zsidókat de azok akik meg
   vastagon támogatták a begyűjtést, azok meg nácik.. Majd, ha megint bele
   kerülünk a bajba, akkor csak kitalálunk, valamit, hogy megint
   megmagyarázzuk az életben maradottaknak, hogy mért ártottak, nekünk,
   mások.Én őszintén szólva szívesen megnéznék egy olyan filmet, amelyik
   reálisan ábrázolja Trianont vagy a Don-kanyart. Amikor a magyarok úgy
   eresztik el franciaföldre Apponyi Albertet, hogy a Teleki-térkép és
   minden ékesszólása ellenére is kénytelen azt közölni, hogy
   csonkamagyarországnemország, amire hümmögnek egy sort, és köszönik a
   részvételét. Vagy Jány Gusztáv faszoskodása a visszavonulással, de még
   szovjetföldre való kivezénylés előtt az a bizonyos “idegenrendészeti
   kérdés”, vagy, hogy úgy mentünk ki, hogy eleve fagyhalálra volt ítélve a
   hadsereg. Nem a heroikus múlttal, a valódival való szembenézés
   hiányzik. Egy olyan film, amelyik az elhulló kiskatona szemszögéből
   mutatja be azt, amikor a nagymagyarország-mániában élő 120 éves nemes és
   vitéz és báró és gróf főfaszok kiküldik őket a mészárszékre, az
   érdekelne.

   Horthy még ha sátán nem is, de bűnrészes a magyar zsidóság
   elhurcolásában az biztosan, mert olyan nagy bátor hazafi volt, amikor a
   szövetségesek megfenyegették, hogy a háború végén elszámoltatják, akkor
   és csak is akkor, hogy mentse az irháját állíttatta le a deportálásokat,
   addigra a magyar zsidóság jó részét már elhurcolták.
   Horthy reakciójánál mutatkozhatott volna meg az “államférfi, és az “államféreg” közti különbség.
   Megszívtuk, de nagyon. Köszönje mindenki szintén Horthynak.

   Válasz
   • 2020.03.06 - 17:05
    Közvetlen hivatkozás

    Catherine Horel francia történész gondolom nem véletlenül nevezte „A minőség nélküli ember”-nek.

    Válasz
 • 2020.03.05 - 19:53
  Közvetlen hivatkozás

  A probléma az,hogy ez a cikk szinte minden sora szembemegy a történésekkel,a történelemmel,a szomorú pedig az,hogy egyesek még mindig csak itt tartanak sekélyes történelmi tudásuk miatt,azt meg hiába is mondom,hogy a történelemkönyv az nem az ördög bibliája!!

  Válasz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.