Jocó bácsi is csatlakozott – A példaadó tanár

Nem először közöljük Jocó bácsi – Balatoni József- gimnáziumi tanár gondolatait. Számunkra mindig példaadók az elkötelezett pedagógus posztjai, hiszen kizárólag a gyerekek érdekeit tartja szem előtt és ennek fontos része, hogy ki tanítja őket. Nehogy hamarosan a pedagógustársadalom szinte csak alkalmatlanokból álljon. 

Kérem döntésem tudomásulvételét!

“Én, Balatoni József, a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa, aki az intézményben heti 40 órában, tehát teljes állásban dolgozom, történelmet, erkölcstant, tanulásmódszertant tanítok, a 11.a osztály osztályfőnöke vagyok, 2022. december 1-jén polgári engedetlenséggel tiltakozom, 09:00-10:00 óra között oktató-, nevelő munkát nem végzek.

Polgári engedetlenségemmel kívánom kifejezni azt, amiért évek óta küzdünk, és amit évek óta nem vesz figyelembe az oktatásirányítás:

  • a diákok túlterheltségét;
  • a 21. század kihívásaira nem reagáló, elavult Nemzeti Alaptantervet;
  • a rossz minőségű, hibás tankönyveket;
  • a lassan tarthatatlanná váló pedagógushiányt;
  • az önálló oktatási minisztérium hiányát;
  • az oktatás szabadságának elvételét;
  • a párbeszéd hiányát;
  • a sztrájkjog kiüresítését;
  • az oktatási környezet lepusztultságát;
  • az oktatásban dolgozók túlterheltségét és megalázóan kevés bérét.

Ezek mind, külön-külön is súlyos problémát jelentenek, együtt pedig lehetetlenné teszi a minőség oktatást, nevelést, sokszor csak gyermekmegőrzést tesz lehetővé.

Figyelemfelhívásommal

kiállok továbbá az utóbbi időben a véleményük felvállalása, tiltakozásuk miatt elbocsátott pedagógus kollégák mellett, a diákjaik mellett, akinek hosszútávon hátráltatja ez a döntés a tanulmányait, korlátozza, súlyosan sérti a tanuláshoz való jogukat. A tiltakozásomat nem tantestületként vagy azt képviselve, hanem egymagam, jogtudatos állampolgárként teszem, erről magam döntöttem, és ennek rám nézve hátrányos következményeit vállalom. Akcióm sem a diákjaim, sem a kollégáim, sem az iskola vezetősége, sem az iskolát felügyelő tankerület ellen nem irányul, sőt, az ő érdekeiket szem előtt tartva cselekszem, az ő és a magam jövőjéért aggódva és kiállva teszem mindezt.

Pedagógus nélkül nincs jövő!

Kérem döntésem tudomásulvételét!
Köszönettel,
Balatoni József
Budapest, 2022. december 1.

Jocó bácsi archív Városi Kurír