Közoktatás: vér folyik a sebekből

Ahol pedig a közoktatás fasiszta, hamarosan fasiszta lesz – ha még nem az – a hatalomgyakorlás egésze.

Számon tarthatják mikor, kinek, miért, mit…..

Az új, nyolcnapos „társadalmi vitára bocsátott” köznevelési stb. törvényjavaslat szerint a pedagógusok – és, bár erről nincs szó a tervezetben, de nyilván a diákok, sőt szüleik is – megfigyelhetők, lehallgathatók, a pedagógus véleménynyilvánítási joga bizonyos esetekben korlátozható és akár mobiltelefonját is elkobozhatják „ellenőrzés” céljából.

Ahol pedig az „alaptörvényi normákkal” kapcsolatban a pedagógusok nem mondhatnak véleményt, hogy tehetnének olyat a diákok..?

Az a körülmény, hogy a szakszervezetek hajlandók e javaslatról tárgyalni, jóhiszeműen csupán azzal magyarázható, hogy csak lassan haladnak e fasiszta, zsandárlogikával összeállított förmedvény megismerésében.

Elég ok?

Nekem e fojtogató zsandárszellemiséget tükröző tervezetről József Attila Levegőt! című verse jut eszembe – fájdalmasabban, mint mondjuk 1976, az oktatási reformok kezdete óta bármikor:

„Számon tarthatják, mit telefonoztam
s mikor, miért, kinek.
Aktákba irják, miről álmodoztam
s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
előkotorni azt a kartotékot,
mely jogom sérti meg.”

8 nap

És aki pedagógus, valóban nem sejtheti, mikor lesz „elég ok”: ha el akarják bocsátani, ki akarják rúgni, elég lesz a tanév végén közölni vele, bármikor „vétkezett” is…

Már az önmagában botrányos, hogy a közoktatás egészét földúló „szabályozás” „társadalmi vitájára” 8 napot adtak: ez viccnek is rossz, karikatúrának, gúnyolódásnak is fölháborító. S fölvetődik a kérdés: vajon miféle emberek azok, akik e körülmények közepette képesek, hajlandók voltak ilyen förmedvényt összeeszkábálni?!

Ez az ostoba, szakmaiatlan, rosszindulatú tervezet ezer sebből vérzik

de amiről itt szó van, egyértelművé teszi a szándékot: fokozni a kiszolgáltatottságot, fasiszta mintájú rendet teremteni. A nevelőtestületeknek jószerivel csak a maffia igényei szerinti bégetésre marad „joguk”…

A NER régóta packázik a pedagógusokkal; most rátámadt az orvosokra is, miközben negligálja a közalkalmazottak alapvető érdekeit. Soha még nem volt olyan igény, olyan szükség a lehető legteljesebb összefogásra, mint most. Most és azonnal!

El kell(ene) engedni mindent, ami nézetkülönbség van a demokraták között – a cél a napról napra bornírtabbá és erőszakosabbá váló NER elleni közös föllépés. Teljesítsük be végre József Attila óhaját:

„Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!”

József Attila mondata ez is: Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent.

Nem volna szabad hagyni, hogy a NER bezárja az országot a maga rabló és eszelős világába.