BanánköztársaságKiemelt hírek

Meseország mindenkié. De mi köze van ennek a világegyetemhez?

einstein-orban-mese

Budapest Főváros Kormányhivatala hivatalos weboldalán olvasható 2021. január 19-i dátummal, miszerint „Fogyasztóvédelmi eljárás keretében állapította meg a hatóság, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat a Meseország mindenkié című könyv értékesítésekor az azt kiadó Labrisz Egyesület.

A közérdekű bejelentésre indult vizsgálatban a magas hivatal megállapította,

hogy a könyvek mesekönyvként árulják, ámde bizony az nincs feltüntetve, hogy a mesék

„a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésmintákat jelenítenek meg. Így a fogyasztók tudtukon kívül a mesék szokott tartalmán túlmutató tartalommal találkozhatnak, és a könyv megvásárlásáról félrevezető információk alapján dönthetnek. Minthogy a fogyasztók nem kapnak elő-zetes tájékoztatást a könyv tartalmáról és témaköréről, ezért sérülnek a megfelelő tájé-koztatáshoz való jogaik és érdekeik, ami által az egyesület tisztességtelen kereskedel-mi gyakorlatot valósít meg. A hatóság ezért kötelezte az egyesületet, hogy nyújtson mindig teljes körű tájékoztatást a tevékenységi körét érintő áruk esetleges értékesítésével kapcsolatban. A kötelezést a Meseország mindenkié című könyv esetében is alkalmazni kell.“

Albert Einstein mondta: „A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos.“

Egyebekben érdemesnek tűnik a fővárosi kormányhivatal éber kultúrőreinek segítségére sietni, ezennel közérdekűleg bejelentem a magas hivatal illetékeseinek, hogy

ugyan figyelmezzenek már néhány nagy példányszámban eladott és még mindig a piacon levő, sőt különös hírnévre szert tett, igencsak gyanús műre! Ezek – címükkel ellentétben – félrevezető tartalmat hordoznak.

Itt van például egynek mindjárt a Biblia című több ezer éves könyv, a világ legolvasottabb kiadványa

Amikor ezt a gyűjteményes kötetet mindenféle tévelygő felnőttek a keresztény ifjaknak olvasásra ajánlják, senki nem hívja fel a veszélyeztetett serdülők figyelmét arra, hogy a mű bizony erős szexuális tartalmat is hordoz az Énekek éneke c. alfejezetben, s egyebekben pedig Salamon király magánéletéről szóló sorok sem kifejezetten az ifjúság számára íródtak. Bizony! A Biblia piaci ajánlásában minderről egy sor sincs! (Talán helyes lenne, ha a fővárosi hivatal a Biblia helyett Tóth Tihamér: „A tiszta férfiúság“ című, a múlt század harmincas éveiben árult, nevelő célzatú és tartalmú irományt ajánlaná a fiatal olvasóknak!)

Nemkülönben aggályosnak ítélhető Gárdonyi Géza Egri csillagok c. remekének egynémely sora!

Ugyanis a szerző mindjárt a történet elején arról ír, hogy a meleg nyárban egy kislány és egy kisfiú pucéron együtt fürdik a patakban. (Igaz, a szerző mint-egy figyelmeztetésképpen leírja:“ nem illik tán, hogy együtt fürdenek, de ezt ők nem tudják“) Mindenesetre ijesztő, hogy a szerző és a forgalmazó mind a mai napig elmulasztja a gyanútlan vásárlót előre értesíteni arról, hogy a magyar történelmi mesekönyv bizony a sajátos fideszmagyar-keresztény erkölcsöt sértő jelenettel kezdődik. Hallatlan!

Ha megírná véleményét, vagy megvitatna ezt-azt másokkal, esetleg kérdése lenne a cikkel kapcsolatban, Facebook oldalunkon megteheti!

Victor Hugo: A párizsi Notre Dame c. fabulájának egyenesen botrányos szereplőire óriásplakáttal kellene figyelmeztetni az olvasókat, Henry Miller és Nádas Péter művei pedig csak 18-as karikával ékesítve forgalmazhatók! Végül a Káma-Szútra a néhány ezer évi olvasgatás után megérett a betiltásra!

Ezeken a dolgokon sajnos nincs mit szépíteni. Albert Einstein igazat mondott!

About Author

Szólj hozzá!