Minden közszolga felesküdve! Őket fizetjük a jövőben, hogy értünk munkálkodjanak!

A miniszterek után egy nappal letették az esküt az új Orbán-kormány államtitkárai. Az eskütételre a budai várban lévő Miniszterelnökség nagytermében került sor, amelyet zsúfolásig megtöltötték a régi-új közszolgák.