Napló Hungarikum 25. – Hiánypótlás a tisztánlátás kedvéért – Még tart a járvány, még halnak meg emberek! – A nemzet napszámosai

Sűrűsödik az élet Magyarországon, mondhatni, nagy idők közelednek, hiszen jön a március 15-i ünnepségek sorozata, a független CÖF kormánypárti békemenete, az ellenzéki nagygyűlés, majd április 3-án a választás, amelynek előtte minden magyar polgár élvezheti a választási kampány itt-ott már fertelmes illatát. Az események helyet követelnek maguknak a naplóban, olvasóink és a kíváncsi utókor tehát most sem marad információk nélkül.

A Törvény Keretei Között Mérsékelten Haladók Pártja – miközben alapszabályának megfelelően törzshelyén szigorúan ellenőrizte a sör minőségét – kampány-délutánt hirdetett meg tagjai számára. Az elfogadott napirend szerint a találkozón (afféle sajátos hiánypótlásként és a tisztánlátás kedvéért) megrendeztük a való világban elmaradó ellenzéki-kormánypárti vitát, amelyben az önkéntes szereplők a politikai pártok képviselőinek múltról, jelentről, jövőről elhangzott mondatait vetik be az egyik, majd a másik oldal képviseletében. (Itt érdemes ismét megjegyezni, hogy pártunk nem indul a választáson, sőt valójában nem is létezik, amennyiben meg sem kíséreltük magunkat bejegyeztetni, de saját körünkben mégis politikai szerepet töltünk be, ezért részt veszünk a kampányban, és naplót vezetünk a közéleti eseményekről.)

Vitapótló vita – magyar módra

Az első kör felszolgálása után a párttagság élénk érdeklődéssel kísérte a választási vita előkészületeit, hiszen a kulturáltnak, tárgyszerűnek, egyszersmind fölöttébb érdekesnek és tartalmasnak ígérkező eszmecsere két önkéntes tagtársunk részvételével folyt le. Az egyik ímmel-ámmal vállalta az ellenzék (E), a másik inkább lelkesedéssel a Fidesz szószólójának (F) szerepét.

– Miért vágsz ilyen fancsali képet? – kérdeztem (E) tagtársamat moderátorként. (M)
– Még nincsen készen a teljes programom, még listám sincsen, és nagyon sok kérdésre kellene választ találnom, félek, nem lesz elég időm a tényekkel és a szándékokkal megismertetni a hallgatóságot.
– Oda se neki barátom! – szólt közbe segítőkészen (F) – kövesd a példám, majd meglátod, milyen egyszerű lesz kampányolni!

1. / A bíróságon vesztettünk. Vagy győztünk!

(M) – Nos, rendben. Kezdjük a csevejt egy fölöttébb fontos aktualitással: az Európai Bíróság elutasította a magyar és a lengyel kormánynak a jogállamisági mechanizmus alkalmazására vonatkozó keresetét. E szerint attól az EU tagállamtól, illetve kormányától, amely megsérti a közösség jogállami kritériumai, megvonhatók az uniós támogatások. Szakértők szerint ez több ezer milliárdos veszteséget okozhat Magyarországnak a következő években. Mit tart erről (Ellenzéki) és mit (Fideszes) tagtársunk? (Időkorlát: amit én, mint krónikás, Moderátorként megszabok. Ez korlátozottan demokratikus vita lesz – úgy mint a való életben.)

Lopnak és ez tűrhetetlen

(E): Az ellenzék több éves munkával készül újrateremteni a jogállamot új alkotmánnyal, az Európai Ügyészséggel, és egyebekkel jogszerűen, fokozatosan, de nagyon határozottan. Az új kormány ismét betartja majd (a csatlakozási szerződésben és az azóta kötött megállapodásokban) vállalt kötelezettségeit, s Európa népeinek a továbbiakban nem lesz oka panaszra, hogy a magyar kormány ellopja és csak a rokonok, haverok, lelki testvérek és a szolgahad bugyellárisába juttatja az uniós támogatásokat, miközben a nép többségének felkopik az álla. Ehhez pedig megfelelő ellenőrzési és új közbeszerzési szabályokat vezet be.
(F): Az Európai Bíróság politikai döntést hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében. Hihetetlen támadás zajlik az ország ellen. Ezt a kérdést a kormány elviszi az emberek elé, népszavazás fogja lezárni a vitát. A gyerekeket meg kell védeni a szexuális propagandától!” Egyébként pedig győztünk, a pénzeket meg kell kapnunk, ezt a bírósági ítélet is kimondja. – közölte a kamarai ülésen Orbán Viktor. Slussz!

A próféta hangja

(M): Na most akkor politikai, vagy jogi döntést hozott a bíróság? És miről döntött: az ún. gyermekvédelmi törvényről, vagy a jogállami hiátusok és a támogatások kifizetése közötti összefüggésről? És ebben a kampányvitában mire véljük Fricz Tamás, a Fidesz másodosztályú prófétája a Magyar Nemzet c. nyomtatványban megjelent hosszadalmas vádiratát az Európai Unió ellen? Azt írja a kissé elme-roggyantnak tűnő szerző: „…célunk továbbra is az, hogy ameddig csak lehetséges, az unió egyenjogú – ismétlem: egyenjogú! – tagjai maradjunk. De!…” És innen kezdődik 12 vádpont Brüsszel ellen, amelyek szerint az EU fővárosában és testületeiben mintha személyesen Belzebub munkálkodna Európa megrontásán a liberális fősodor, az erőszakos baloldali elit és az NGO-k vezetésével. Ha van, ha volna bármi alapja Fricz Tamás vádjainak, mindjárt feltehető a kérdés: meddig marad a tagok sorában a becsületes, illiberális demokrata, példamutatóan keresztény Magyarország? (Amúgy mellesleg ehhez az íráshoz felhasználni a tisztességes francia író, Émile Zola nevét – több volt mint pofátlanság!) Tagtársak! Már megint szar került a palacsintába. Gurítsunk le egy kortyot és lépjünk tovább!

2./Miről folyik voltaképpen a jogállamisági vita?

(E): A demokratikus jogállam a közhatalom megosztásának elvére épül, amelyben fékek és ellensúlyok tartják harmóniában a törvényalkotói, a bírói és a végrehajtói (kormány) szerepköröket. (Kövér László szerint ez „marhaság”!) Az ellenzék (a képviselőház) – tiszte szerint – közügyekben kérdőre vonhatja a kormányt, és az köteles lenne a kérdésekre érdemben válaszolni. A kormányt ellenőrzi a független, szabad sajtó is, a választások szabadok és egyenlő esélyeket garantálnak a jelölteknek, az önkormányzati rendszer – törvényben megszabott – saját felelősségi körében önállóan működik, és kiszolgálja a területén élő lakosságot. A Fidesz a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) keretében szinte teljesen lerombolta a jogállamot, s gyakorlatilag nincs fontos közéleti kérdés, amelyben ne Orbán Viktor döntene személyesen. Az Egységben Magyarországért szövetség a demokratikus jogállamot készül újra felépíteni – jogállami eszközökkel, de kemény következetességgel.

A baloldal bűnlajstroma

(F): A baloldal Gyurcsányékat akarja hatalomra segíteni, akik egyszer már tönkretették a magyar gazdaságot, elvették a 13. havi nyugdíjat, egekbe emelték a rezsi árát, munkanélküliséget és megszorításokat hoztak a magyarokra. A baloldal megint el akarja törölni a rezsicsökkentést, a családi adórendszert, a minimálbért és fizetőssé tenné az egészségügyet. Beengedné a migránsokat és az LMBTQ-propagandát is. A miniszterelnök-jelölt naponta sértegeti a választókat, a vidékieket, a falusiakat, a nőket, a külhoni magyarokat, a fogyatékkal élőket, listázni akarja a zsidókat, a cigányokat, a hatalom reményében örvendezik az idősek halálán, képviseli a fasisztákat és a kommunistákat Zagyva, összevissza beszéde nemcsak kínos, de komoly veszélyt jelent Magyarország biztonságára is.

3./ Kór emészti az egészségügyet

(M) A jogállamot illetően a felek aligha képesek dűlőre jutni. Nézzünk néhány konkrét kérdéskört: vegyük előre az egészségügyet, amelynek fejlesztése éppen most, a járvány idején, amelyben 43 ezer honfitársunkat vesztettük el, fölöttébb időszerű lenne. Hiszen kór emészti az egészségügyet is. Mit tenne az ellenzék és újra a Fidesz kormányon az egészségügy érdekében?
(E) Az Egységben Magyarországért elfogadja a Magyar Orvosi Kamara 12 pontban felvázolt egészségügyi programját a következő években a szolgáltatás fejlesztésének alapjául. Visszavonnák az orvosokat rabszolgává alázó szolgálati törvényt, fokozatosan, de gyorsan emelnék a szakszemélyzet alapbérét és jövedelmét, ésszerű szervezéssel csökkentenék a műtétekre várás idejét, és hiteles tájékoztatást adnának a szolgáltatás működéséről. Illőn és érezhetőn megemelnék a szakszemélyzet fizetését. A társadalombiztosítási rendszerbe pedig bevonnák a magánorvosokat is, így a betegek nem lennének kénytelen zsebből fizetni a gyógyításért, ha kevés az állami vagy önkormányzati gyógyintézetek kapacitása.
Elromlott a lemez?
(F) A baloldal Gyurcsányékat akarja hatalomra segíteni, akik egyszer már tönkretették a magyar gazdaságot, elvették a 13. havi nyugdíjat, egekbe emelték a rezsi árát, munkanélküliséget és megszorításokat hoztak a magyarokra. A baloldal megint el akarja törölni a rezsicsökkentést, a családi adórendszert, a minimálbért és fizetőssé tenné az egészségügyet. Beengedné a migránsokat és az LMBTQ-propagandát is. A miniszterelnök-jelölt naponta sértegeti a választókat, a vidékieket, a falusiakat, a nőket, a külhoni magyarokat, a fogyatékkal élőket, listázni akarja a zsidókat, a cigányokat, a hatalom reményében örvendezik az idősek halálán, képviseli a fasisztákat és a kommunistákat Zagyva, összevissza beszéde nemcsak kínos, de komoly veszélyt jelent Magyarország biztonságára is.

(M) Magas vitakultúrára valló érvelés. Igyunk egyet, és térjünk át más témára! Mit tennének az oktatással? Miért sztrájkolnak a tanárok?

4./Sztrájk és polgári engedetlenség

(E) A válasz nagyon egyszerű. Mert a kormány rongyként bánik velük, pedig a felelősségük hatalmas, mert tőlük függ a jövő! Mégis ők csak „a nemzet napszámosai”. (Vas Gereben) Az ún pedagógus életpálya-modell fizetési alapja még mindig a 2014-ben megállapított minimálbér; mert az emberminisztérium nem tárgyal velük, hanem diktál nekik, és nemtelen vádakkal illeti a tanárokat; mert nincs tanszabadság, az oktatók és a gyerekek túlterheltek; és mert a Klébelsberg Központ uralta oktatási rendszer hitvány és ostoba, hatékonysága pedig nagyon alacsony. Az ellenzék első lépésben a pénzügyi lehetőségek függvényében azonnal! tisztességes béremelést hajtana végre a közoktatásban, és az ágazatban nem csak a tanárok, hanem valamennyi dolgozó megkapná a megérdemelt emelést. Az iskolák jó része visszakerülne az önkormányzatokhoz, a KK megszűnne, visszatérne a szabad tankönyv-választás és a tanszabadság, mérsékelnék a kötelező óraszámot és (évek munkájával!) az iskolákat olyan intézménnyé tennék, ahová a gyerekek szívesen járnak és hasznos ismereteket kapnak – tényekkel megalapozott nemzeti és európai öntudattal.

Program a Fidesznek

(F) A baloldal Gyurcsányékat akarja hatalomra segíteni, akik egyszer már tönkretették a magyar gazdaságot, elvették a 13. havi nyugdíjat, egekbe emelték a rezsi árát, munkanélküliséget és megszorításokat hoztak a magyarokra. A baloldal megint el akarja törölni a rezsicsökkentést, a családi adórendszert, a minimálbért és fizetőssé tenné az egészségügyet. Beengedné a migránsokat és az LMBTQ-propagandát is….
Ekkor hátulról megszólalt a rekedtes, búsmagyar hang, és programot adott a vitatkozóknak: – Na most aztán ennek vessetek véget, és kiváltképpen te, nyavalyás fideszes szószóló – menjetek a bús fenébe, de ízibe!
És a közéleti vitatkozókat megszemélyesítő tagtársak örömmel vonultak vissza asztalukhoz, hogy frissítő söritallal űzzék el az ellenzéki szövetség és a Fidesz közötti politikai „vita” kellemetlenül keserű utóízét.
A nyers közbeszólás moderátori szereplésem végét is jelentette, és naplóvezetőként is már csak annyi teendőm maradt, hogy lezárjam ezt a félresikerült napot egy rövid mondattal: Hajrá tanárok!

 

Napló Hungarikum 25. - Hiánypótlás a tisztánlátás kedvéért - Még tart a járvány, még halnak meg emberek! – A nemzet napszámosai

One thought on “Napló Hungarikum 25. – Hiánypótlás a tisztánlátás kedvéért – Még tart a járvány, még halnak meg emberek! – A nemzet napszámosai

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük