A Kósa ügy mára már, egyetlen nap alatt, kezelhetetlenné vált. A halogatás további kimondhatatlan károkat okozhat az országnak, az itt lakók önbecsülésének, a büntetőjogban nincs kivétel

[mnky_ads id=”10551″]

- Hirdetés -

A hazai büntetőjogban, 18. § (1)

Ha a törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik.

A 11063/Ü/26/2015/1.sz.közjegyzői okirat tartalma megalapozza az anyagi jogszabály említett megvalósulásának megalapozott gyanúját. Az említett közjegyzői okiratot nem újsághírnek, hanem feljelentésnek kell tekinteni, ajánlom Polt Péter figyelmébe! Már amennyiben az létező okirat és nem kreált kitaláció.

[mnky_ads id=”10552″]

Szendrei Ferenc: A pénzmosás PhD értekezés téziseiből

is tudhatjuk, hogy a pénzmosás csak a bűncselekményből származó vagyonok, pénzeszközök tulajdonosainak érdekét szolgálja. Ugyanakkor egyre agresszívabban veszélyezteti a társadalom erkölcsi, jogi rendjét, a gazdaság versenyképességét, biztonságát, az esélyegyenlőséget a versenyben. A pénzmosás durva beavatkozás a piac keresleti – kínálati mechanizmusaiba és nincs tekintettel a “megértő”, “elnéző” piaci szereplőkre sem. Ha nem is azonnal, de hosszabb távon az utóbbiakra nézve is romboló hatással jár a szervezett bűnözéssel szoros kapcsolatban álló folyamat.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Btk 399§/1/bekezdésébe ütköző és a /4/bek. b.pontja szerint minősülő pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes/ek/ ellen a nyomozás elrendelésének törvényes feltételei fennállnak!

Halaszthatatlan nyomozási cselekményként foglalják le a mellékelt közjegyzői okiratot.

Tartsanak házkutatást és lefoglalást minden olyan helyen, ahol az említett számú közjegyzői okirattal összefüggésben bizonyítékok fellelhetők.

Mindazokat a személyeket, akik az okirat tartalmára vonatkozóan érdemi információkkal rendelkezhetnek, soron kívül tanúként hallgassák ki

Amennyiben az elsődleges nyomozási cselekmények során a büntetőjogi felelőssége bárkinek felmerül, akkor azt, vagy azokat társadalmi helyzetüktől függetlenül vegyék bűnügyi őrizetbe és soron kívül hallgassák ki.

Ezt kívánja a magyar nemzet azonnal, már március 15-én!

[mnky_ads id=”10553″]

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét