A kormányfő szerint nem akarjuk, hogy a szentestét csak behúzott függönyök mögött ünnepelhessük.
[mnky_ads id=”3427″]

Az idei év történelmi feladat elé állította az európai országokat, meg kell védeni a keresztény kultúrát

– emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Idők szombati számában megjelent írásában, amelyben azt is hangsúlyozta: “nem akarjuk, hogy a szentestét csak behúzott függönyök mögött ünnepelhessük, nehogy megsértsük mások érzékenységét”.

A kormányfő kiemelte: “mi, európaiak – bevallva, bevallatlanul, tudottan vagy tudatlanul – Krisztus tanítása szerint berendezett kultúrában élünk”. Hozzátette: a magyarok is joggal tekinthetik magukat keresztény nemzetnek, “keresztény mivoltunk, élő hitünk megtartott ezer esztendőn át Európa közepén”.

Orbán Viktor az írásban felidézte, hogy manapság sokan akarják szemükre hányni, hogy bár kereszténynek vallják magukat, mégsem engedik a más földrészről érkezők betelepítését Európába. Szerinte ugyanakkor a “szeresd felebarátodat, mint magadat” krisztusi parancs azt is jelenti, hogy “vállaljuk és óvjuk mindazt, amink és akik vagyunk”.

A miniszterelnök úgy látja, hogy az európaiak a keresztény kultúrát tartják büszkeségük és fenntartó erejük forrásának, valamint a keresztény kultúra határozza meg a hétköznapi erkölcsöket. “Meghatározza fölfogásunkat az igazságosság és az igazságtalanság mivoltáról, a férfi és a nő viszonyáról, a családról, a sikerről, a munkáról és a becsületről” – írta.

Orbán Viktor úgy látja, függetlenül attól, hogy járunk-e templomba vagy nem, és ha igen, melyikbe, “nem akarjuk, hogy a szentestét csak behúzott függönyök mögött ünnepelhessük, nehogy megsértsük mások érzékenységét. Nem akarjuk, hogy a karácsonyi vásárainkat átnevezzék, azt meg végképp nem akarjuk, hogy betonkockák mögé kelljen hátrálni. Nem akarjuk, hogy megfosszák gyermekeinket a Mikulás- és angyalvárás örömeitől.”

A kormányfő hangsúlyozta: az európai élet alapjai támadás alatt állnak, “az európai élet magától értetődősége került veszélybe”.

“Életünk, világberendezkedésünk alapjait célozza a támadás. Európa immunrendszerét szándékosan gyengítik. Azt akarják, hogy ne azok legyünk, akik vagyunk” – fejtette ki, hozzátéve, hogy “el akarják venni tőlünk a saját életünket, és valami olyanra akarják cseréltetni velünk, ami nem a mi életünk”.

[mnky_ads id=”3427″]
Orbán Viktor kiemelte: egyre gyakrabban hallja újra, hogy az Európai Unió alapítói hatvan éve “megjelölték az irányt”. Idézte Robert Schuman egykori francia kormányfőt és külügyminisztert, miszerint “Európa keresztény lesz, vagy nem lesz”.

“A 2017-es év történelmi feladat elé állította az európai országokat. Az európai szabad nemzeteknek, a szabad polgárok által választott nemzeti kormányoknak új feladatuk adódott: meg kell védenünk a keresztény kultúrát. Nem mások ellenében, hanem saját magunk (…) védelmében”

– írta a miniszterelnök.

Jogunk van….és a kötelezettségünk?

Kifejtette:

“a mi kiindulópontunk mindig is az volt, hogy jogunk van a saját életünkhöz. És amikor volt erőnk hozzá, akkor meg is védtük ezt a jogot. Ezért dolgozunk évek óta azért, hogy Magyarország megerősödjön, és végre ismét a saját lábára állhasson”.

A jövő évről a kormányfő azt írta: amíg a nemzeti kormány áll az ország élén, “addig okosan, szelíden, de megalkuvás nélkül” dolgoznak azért, hogy Magyarország keresztény kultúrájú és magyar maradjon, valamint mindent megtesznek azért is, hogy Európa megmaradjon európainak.

(Forrás: MTI)
[mnky_ads id=”4666″]
[mnky_ads id=”4670″]

2 HOZZÁSZÓLÁS

 1. A keresztény kultúra értékei írásban a Bibliában olvashatóak. A legfontosabb része, ezt gyakran vallásukat gyakorló hívők sem tudják, a keresztény ember üdvözülése. Jézus Krisztus erről tanít a Máté evangéliuma szerinti írás 25. fejezet 30. és azt követő verseiben. Itt az Atyára hivatkozik és kétszer említi a “jövevény” szót, valamint a velük kapcsolatos magatartáshoz fűződő következményeket. Itt, most szó szerint idézem:” 29.
  Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, a mije van.
  30.
  És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
  31.
  Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
  32.
  És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
  33.
  És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
  34.
  Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
  35.
  Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
  36.
  Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
  37.
  Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
  38.
  És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
  39.
  Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
  40.
  És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
  41.
  Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.
  42.
  Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
  43.
  Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
  44.
  Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
  45.
  Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.
  46.
  És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.”

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét