Sorting by

×

Orbán Viktor politikai kredója

A küldetéstudatos emberek, főként ha politikusok vagy/és vallási igehirdetők, azért veszélyesek, mert minden áron boldoggá akarnak bennünket tenni a maguk egyedül helyesnek tartott módján – akkor is, ha mi abba belepusztulunk. Úgy vélem, Európa nem érti Orbán Viktort. Amerika végképp nem. (Én sem nagyon de ez mindegy, sejtéseimet azért közreadom.)

Magyar Bálint a Fideszt maffiának, elnökét keresztapának írja le,

s Orbán Viktor kormányzását, tetteit, a Fidesz működését tekintve az egykori SZDSZ-es politikus (és szerzőtársai) kórisméje pontosnak tekinthető. Amint portálunk oldalain is már nem egyszer leírtuk, a regnáló csapat politikájának lényege kifejezhető ezzel az egyetlen kampánymondattal:

„Csak a Fidesz!“

Egy maffiaszervezetnek ez lehet remek politikai, gazdasági, társadalmi célja, politikai pártnak azonban (szerintem) nem

A magyar társadalom Fidesz-párti része ezt az egyszerre mindent és semmit úgy fogadja el, hogy a lényegéről mit sem tud. Ugyanis ha egy maffia politikai szervezet arculatát ölti, s úgy tesz, mintha politikai párt volna, amelynek közösségi programja van, és amely kormányzásával a társadalom anyagi és szellemi gyarapodását kívánja előmozdítani, ak-kor szembesülünk a magyarországi helyzettel. A Fidesz eddig képes volt sokaknak eladni az illiberális-keresztény-demokrata talpig magyar rögvalóság maszlagot, és így (fajsúlyos választási manipulációkkal kiegészítve) több cikluson át megőrizni a kétharmados parlamenti többséget. Néhány honi ellenzéki, egy-két gondolkodó firkász és Európa már évekkel korábban rájött, hogy Orbán Viktor és a Fidesz elsinkófálja a közösségi támogatásokat, miközben Magyarországon szétveri a jogállamot, fittyet hány az európai értékrendre, sőt az Unió-ellenes erők csapatba szervezésével és az erős nemzetállamok jelszavával próbálja megásni az Európai Unió sírját.

Mert Orbán nyilvánvalóan évek óta bomlaszt

A Velencei Bizottság értékelése az új Alaptörvényről nem kapott kellő figyelmet. A Tavares-jelentés és a Sargentini jelentés nem volt hatás-sal Orbánra, sőt a következmények hiánya lovat adott alá. A sok-sok megrovás, bíró-sági ítélet sem volt elég, az Európai Parlament és a Bizottság most – legalább átmenetileg (remélhetően legfeljebb Orbán bukásáig), de lehet, hogy végleg – elzárta a pénz-csapot.

És a magyar államháztartás máris megingott, Orbán nagy hirtelen kénytelen volt a pénzpiacról elég drága hitelt hosszú lejáratra felvenni. Kell a pénz sok minden-re, de mindenek előtt a választási költségekre. Helyzet van – mondják ilyenkor a Duna partján.

Érdekes, hogy a Moody’s éppen most találta időszerűnek a magyar államadósság felminősítését. Az EU is lassú és tétova magyar (és lengyel) ügyekben.

Mindez annak a jele, hogy a nagyvilág még mindig nem érti Orbán indítékait. Ismeri mentalitását, de nem érti.

Közben Orbán Viktor mostanában sok helyütt és sokat beszél, de nagyon keveset mond

Így szokta. Arról beszél, hogy Európa és hazánk jövőjének bázisa a család és a gyermek, de nem szól egy szót sem a több mint tíz éve változatlan családi pótlékról, sem arról, hogy a Novák Katalin szerint világszerte irigyelt magyar családtámogatási rendszerben éppen a létminimum alatt élő családok sokasága szinte semmi támogatást nem kap. Orbán szidja az EU-t és vezérkarát, de követeli az uniós pénzek folyósítását, miközben eszébe nem jut eleget tenni a kifizetések feltételeinek. Hallgat róluk, mint a csuka, s azzal eteti a jó magyarokat, hogy az EU csak a gyermekvédelmi(nek álcázott, homofób pedofil-) törvény miatt tartja vissza járandóságainkat. A migráció szerinte személyesen az ördög (és Soros György) találmánya, demográfiai bajaink magoldásában nem lehet szerepe, s azt kívánja hogy az EU-nak a menekültkérdés kezelésében ne legyen hatásköre. Holott megoldás nyilvánvalóan csak együttesen található erre a problémára. Ékes retorikával pontokba foglalja az EU reformjának orbáni tervét, de nem veszi tudomásul, hogy pártja, miután szégyenteljesen kiódalgott az Európai Néppártból és annak parlamenti frakciójából, nem talál sem hiteles, sem befolyásos szö-vetségest e hagymázas tervek megvalósításához.

Orbán Viktor Európában a senki földjén kódorog

A nyavalya sem érti, hogy milyennek látja a világot, s benne saját szerepét, de országlása alatt – kormányzásától sem független, de – a személyiségére jellemző epizódokra érdemes emlékezni.

 • Még első ciklusa idején történt, hogy valamely vidéki helyiség-ben kezet csókolt neki egy idős asszony. És Orbán Viktor ezt tűrte, sőt arckifejezése szerint némiképp még élvezte is a helyzetet.
 • A másik nagy dobása az volt, amikor 2008-ban áperté közölte amerikai diplomatákkal: “hagyják figyelmen kívül, amit mond” a kampányban. “Ez nem bonyolult – azt mondjuk az embereknek, hogy viszszaállítjuk a nemzet nagyságát, a gazdasági szereplőknek pedig azt, hogy mit várhat-nak a Fidesz-kormánytól” (WikiLeaks-HVG) Tisztára mint egy krétai! (A krétaiak tudvalevően mindig hazudnak, de ezt is egy krétai mondta…)
 • A 2020-as uniós költségvetési vita után említette szerényen a honi közszolgálatiban, hogy ő volt katona, „ezeket a libernyákokat elviszi a hátán is“.
 • Azt pedig az idén januárban közölte a nagyközönséggel: “nekem ne mondja meg egy görög biztos, hogy én mit csináljak”.(Vakcinák közös európai vásárlásáról volt szó és a kínai medicina hazai beszerzéséről.)

Az Európai Unióval, és bürokráciájával folytatott mind élesebb és stílusában émelyítőbb vitájában Orbán Viktor most éppen pofára esni látszik

Ne örüljünk ennek, mert Orbán Viktor többé-kevésbé magánjellegű, de állandó szabadságharca mindannyiunk zsebére, sőt bőrére megy! Mert ha jövőre nyer, megpróbálja kivezetni országunkat az EU-ból, s (meggyőződésem szerint) még azt is a képükbe vágja majd:

„na lássuk, mire mentek nélkülem?!“

Mindennapjainkat megmételyezik a miniszterelnök mániái: százmilliárdok a kudarcos focira, felesleges stadionokra; a Keleti (déli) Nyitás és vele az azeri baltás gyilkos ki-adása, meg a Türk Tanács budapesti palotájának finanszírozása. Rászorultsági alapon soha nem ad támogatást a szegényeknek, a roma népességre rászabadította Farkas Flóriánt, s a cigányságnak Orbán birodalmában nem csak esélye, reménye sincs a fel-emelkedésre. Orbán Viktor minden jel szerint ezt nevezi politikának. És e stratégiai gondolkodást teljesen mellőző kormányzás mellé felsorakoznak a vegytiszta önkény jelei (messze a teljesség igénye nélkül) : első helyen

 • az ellenzéki önkormányzatok, de az egész önkormányzati rendszer megnyomorítása;
 • a Fertő tavi, környezetromboló és a helyieket megrabló kivételezett beruházás és
 • a hasonlóan kedvezményezett XIII. kerületi magánlakásépítés.
 • Az Evangéliumi Testvérközösség üldözése erkölcsileg már minősíthetetlen;
 • a Norvég Alap és az Ökotárs Alapítvány sokéves kezelésének módja már felér egy elmekórtani diagnózissal.
 • És ahogyan nem csak eltűri, hanem támogatja is a külügyminiszteri székben ülő macskajancsi működését, nagykövetek vegzálását, az már kívül esik a reális világ határain.

Paul Lendvai, a hírneves osztrák-magyar újságíró többször találkozott Orbán Viktorral, s nem egy alkalommal tehetséges embernek minősítette őt. Meglehet, igaza van, de kérdéses, hogy miben tehetséges?

Vajon jó politikus? Ízlés dolga….

Aki helyesen látja és láttatja a világot és elősegíti nemzete békés, harmonikus gyarapodását, az való-színűleg jó politikus. De ha ez a mérce, Orbán Viktor pocsék munkát végez. Jó magyar? Semmiképp! Közéleti működése nyomán a nemzet rettenetesen megosztottá vált, s ez elszívja életerejét, súlyosan akadályozza alkotóképességének kibontakozását, családokat tesz tönkre és oka lesz a nép boldogtalanságának.

Orbán Viktor szája folyton tele van a magyarsággal, de számára csak azok léteznek, akik őt feltétel nélkül támogatják, a többiek csak adófizetőnek jók. Orbán Viktor magyarnak is pocsék.

No és amúgy milyen ember a hétköznapokban?

Nem ismerem, nem találkoztunk soha. Köztudott, hogy nagyon ellenzi a migrációt is, az emigrációt is, de leánykája családos-tul épp a minap világgá ment. Lehet ennek valami személyes összefüggése Orbán Viktorral, az apával, nagyapával? Nem tudom, nem hiszem, semmi közöm hozzá. Ám azt erősen kétlem, hogy szülei a hatvanpusztai, egykoron főhercegi majorságot a munkás éveik alatt megtakarított fillérjeikből vásárolták meg, és építtették át valóságos királyi kastéllyá. Némi köze azért lehetett ehhez fiacskájuk országos befolyásának is. Amint az is alig hihető, hogy a szerény képességű szomszéd gázszerelőből az O1G nap után hipp-hopp zseniális vállalkozó lett, az ország leggazdagabb embere.

Egyszer azt találta mondani, hogy ő sohasem hazudik. Én meg azt mondom, hogy soha nem mond igazat.

Mit tegyek? Ez a benyomásom. Az pedig már csak ráadás Orbán Viktor emberi-politikusi arcképvázlatához, hogy nagy-nagy igazmondóként napjainkra

miként vált a Liberális Internacionálé valahai alelnökéből, harcos szabadelvűből jobboldali illiberális (mi is ez?) hívő keresztény konzervatív politikussá, egykori önmaga szöges ellentétévé.

Úgy rémlik, egyszer azt mondta: politikusi példaképe gróf Tisza István, az első világháború idején Magyarország miniszterelnöke, a „csóvás ember“. Ő kergette ki karhatalommal az ellenzéket a parlamentből, ő vitte bele Magyarországot az első világháborúba. Róla írta Ady Endre:

„Minden a Sorsé, szeressétek,
Őt is, a vad, geszti bolondot,
A gyujtogató, csóvás embert,
Úrnak, magyarnak egyként rongyot.“
(Rohanunk a forradalomba)

No hát ilyen ember lehet Orbán Viktor. Akkor hát miben tehetséges?

Kiváló mindenekelőtt munkatársainak kiválasztásában. Csak olyan embert enged csapatába, akinek vagy egyetlen önálló gondolata sincs, és hívőként követi az Orbán-egyház előírásait – ilyen a kormánypárti országgyűlési képviselők többsége; vagy olyan, erkölcsi gátakat és személyes korlátokat nem ismerő, de kreatív gondolkodókat alkalmaz, akik egzisztenciálisan csak tőle függnek, s minden dolgában elvtelenül és készségesen kiszolgálják.

Ilyenek a Habony Árpád-féle szürke eminenciások, vagy a Lázár János és Gulyás Gergely-féle karrieristák. És a kulcsfigura: Polt Péter főügyész.

Na és mellettük ott van még a nyilvánvaló hülyék gyülekezete. Ők sokszor adják a Fidesz arcát, és még a szájukba rágott, ezerszer elismételt mondatokat is csak újra és újra papírból képesek elmondani. (Néhány közismert, a házi szabályokat is megsértő fideszes tolvaj véletlenül már rács mögött van vagy oda készül.)

A sorba be nem álló tehetségeseket már évekkel korábban elúzte magától. A Fidesz most a politikai hatalmat is birtokló magyar maffia, Orbán Viktor (Kövér László és alighanem Simicska Lajos) teremtménye.

Tények, adatok vélemények és az összefüggéseket megvilágító gondolatok, elemzések sokasága bizonyította már,

hogy Orbán Viktor és a Fidesz országlása alatt Magyarország erős hanyatlásnak indult, s még ténylegesen javuló teljesítményeiben is elmaradt a lehetségestől és a kívánatostól, nemkülönben a versenytársaktól. Ami pedig Orbán Viktor politikai krédóját illeti, ilyesmi azt hiszem nincs neki, hacsak azt nem fogadjuk el hitvallásnak, hogy

„Nekem mindig igazam van, s ha véletlenül nem volna igazam, azonnal életbe lép az első pont.“

Jövőre választás lesz. (Remélem, lesz!) Legfőbb ideje, hogy végre végét vessük Orbán Viktor rémesen kártékony küldetésének, s nekilássunk közös dolgaink rendezésének!

 

Orbán Viktor politikai kredója

átver
A Banánköztársaság rovatban megjelenő írások nem minden esetben képviselik portálunk véleményét.

Egy hozzászólás itt: “Orbán Viktor politikai kredója

 • 2021.09.26 - 07:44
  Közvetlen hivatkozás

  Hát, mindez igaz, még az Únióban és Ámerikában is tudják. Mi tartotta idáig mégis a hatalomban. Igaz, Hitlert is, Mussolinit is, Duartét is, Kim Ir, Kim Dzsong és más hasoló cégéres gazembereket is. Miért? Megfejthetetlen. Bár – történelmileg – tiszavirág életű esetek, mégis emberek, közösségek életét tették, teszik tönkre. Közös bennük, hogy gátlások nélkül teszik, amit zűrzavaros belső késztetésük diktál. Ha sikerül a fékektől, ellensúlyoktól megszabadul-niuk számukra nincs megállás. Ezért azt hiszem, csak valami gránit szilárdságú időbeli korlát lenne képes gátat szabni nekik. Max 5-8 év, 1-2 ciklus! Ennyi idő alatt nem tudnak életfogytos kárt okozni. Talán.

  Válasz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.