Polt a „democsokrácia” egyik tartó oszlopa

Hogy a filozófus Kis János így szóljon róla: „Előző hivatali ciklusa idején már bőségesen bizonyította, hogy hivatalát nem pártatlan közszolgaként, hanem megbízója kiszolgálójaként tölti be.” És ez a lényeg kérem! A többi, csak makutyi duma. A legfőbb ügyész jelenleg a hazai „democsokrácia” egyik tartó oszlopa és ez mára már ténykérdés!

Emlékeztető

Milyen szakmai, politikai és emberi tekintélye lehet egy legfőbb ügyésznek, ha pert indít azért, hogy állapítsák meg azt, miszerint Kis János filozófus olyan valótlan és sértő tényt állított, amely hátrányosan befolyásolja az ügyészi szervezet és a legfőbb ügyész társadalmi értékelését. A keresetben alperesenként 1-1 millió, összesen 3 millió forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére is kérték kötelezni a lapot, a főszerkesztőt és a szerzőt, valamint az alperesekkel szemben közérdekű bírság kiszabását is indítványozták a felperesek.

Tény, hogy Polt ezt a pert elbukta! A legfőbb ügyész, kinek hivatala szerint is a jogban való jártasság tekintetében kikezdhetetlennek kéne lennie, elhasalt rendesen. Bukott és kész! Kár lenne szépíteni ezt az egészet. Egy kezdő ügyészségi fogalmazónak, egy törvényszéki fogalmazónak, vagy akár egy ügyvédbojtárnak is több esze lett volna annál, semmint hiábavaló perbe bocsátkozzon az ÉS-ben megjelent cikk miatt. A jogerős ítélet hivatkozott az Alkotmánybíróság 36/1994. számú határozatában foglaltakra is, mely szerint az éles, erőteljes kritika is megengedett, ha az nem becsmérlő, nem öncélúan gyalázkodó.

Beosztott vezetői előtt tekintély vesztett lett. Nevetségessé vált minden leendő joghallgató előtt, ki ügyészi pályát választana valaha is! Akkora folt esett rajta és nem csak rajta, hanem az ügyészi szervezeten is, melyet semmilyen jobboldali populista tisztítószerrel eltakarítani már nem lehetséges. Az igazságszolgáltatás tekintélyén is csorba esett ezzel is. Betetézte mindazt a negatív történeti tényállást, melyet semmilyen csavaros észjárású navracsicskák nem lesznek képesek már helyrehozni.

Az orbánium eleven nem tart arra igényt, hogy Magyarország, az alaptörvénnyel együtt mindenkié legyen. Jól látta a filozófus mindezt! Ezek csak a magukfajtáknak képzelnek el itthoni létet! És ehhez igazítottak is mindent. Fentieket csak tájékozódási pontként, a teljesség igénye nélkül, emlékeztetőül írtam, mint ahogy az alábbiakat is csak emiatt említem: Polt szerint újsághírekre nem rendelnek el nyomozást, legyen szó kopaszokról, azeri pénzekről, letelepedési kötvényekről és a többi ehhez hasonló. A Clodó ügy az már más tészta, ott lehet nyomozást elrendelni médiaforrásokra hivatkozva. Mert tudvalevő, hogy az üléspont határozza meg az álláspontot. Szégyen, amit az ügyészség folytat! Mert aki médiahírekre nem rendeltet el nyomozást, de a Clodó ügyben mégis, az meg is érdemli, hogy ne töltse ki a kilenc esztendős pártkinevezés idejét!

MNB

Ajánlom még Polt Péter figyelmébe az alábbi felsorolást: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA)- Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány (PADS)- Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO)- Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC)- Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (PADMA) – Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány (PADI)

A rendelkezésre álló adatok szerint a Magyar Nemzeti Bank, mint nemzeti intézmény alapokmányában foglaltaknak megfelelően a törvényen alapuló lehetőségével élve kíván hozzájárulni a közjó szolgálatához, ezért össztársadalmi céljai megvalósításának a korábbinál még hangsúlyosabb továbbvitele érdekében hozta létre a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyek az MNB Társadalmi Felelősségvállalás Programja és az annak keretén belül meghirdetett Közgondolkodási Program mentén kezdték működésüket 2014-ben.

Javaslom, a felsoroltak törvényességi felügyeletének vizsgálata során szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a felsorolt alapítványok 2014-től mennyit költöttek államkötvényekre, és ezzel szemben mennyit a hallgatók és kutatók támogatására, illetve egyéb oktatási tevékenységre. Kérem annak megállapítását, hogy az MNB ezen a téren sértett-e jogszabályt, vagy sem! Kérem továbbá annak vizsgálatát is, hogy a felsorolt alapítványok mennyit fordítottak az MNB dolgozóinak bérezésére és tiszteletdíjak kifizetésére és ezek jogszerűek voltak e? Valamint kérem annak ellenőrzését is, hogy a felsorolt alapítványok és az MNB értéktár programja között milyen összefüggések, teljesítések mutathatók ki, különös tekintettel a műkincsvásárlásokra. Egyben a kiemelt jelentőségű és értékű ingatlanvásárlásokra is kérem a törvényességi felügyeleti vizsgálat kiterjesztését.

Polt már többször vesztett! Ahol pedig egy legfőbb ügyész, akár egyszer is tényszerűen megbukva tekintélyét veszti, ott az őt az elvtelenül székbe ültető kormánynak sincs maradása!

Ha Polt nem ír, nem olvas, akkor legalább nézzen tv-t!

A Banánköztársaság rovatban megjelenő írások nem minden esetben képviselik portálunk véleményét.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük