Rekonstruálták a Heródes-kori Szentély udvarának mozaikpadlóját Jeruzsálemben

Rekonstruálták a Heródes-kori Szentély udvarának mozaikpadlóját Jeruzsálemben a megtalált mozaikdarabkák alapján.

A Templomhegyről mintegy tizenöt éve kidobott építési törmelék folyamatos átszitálásával és vizsgálatával foglalkozó kutatócsoport telephelyén, a Micpe Hamasuot nevű Jeruzsálemi domboldalon létrehozta a Heródes-korában (i.e. 74/73-i.sz. 4.) újjáépített jeruzsálemi zsidó Szentély udvarán található mozaikpadló pontos másának egy négyzetméteres modelljét – jelentették honlapjukon.

A kutatók néhány évvel ezelőtt közzétettek egy jelentést a megtalált mozaikrészek matematikai modellek segítségével történő összeillesztésével a lehetséges mintázatokról, és ennek alapján a világ különböző pontjain számos helyen rekonstruálták a kétezer évvel ezelőtti padlót, de a jeruzsálemi kutatócsoport úgy véli, hogy az általuk elkészített változat mutathatja be a legjobban és legpontosabban az egykori valóságot.

Nagy Heródes hatalmas építkezéseiről is ismert, egyik legjelentősebb vállalkozása Jeruzsálemben a zsidó Szentély felújítása, újjáépítése volt

A Szentély méretét és arányait pontosan szabályozták a Biblia szövegei, de körülötte a rá jellemző grandiózus építkezésekkel jelentős változásokat hajtott végre.

Támfalakkal vette körül, majd feltöltötte földdel, egy hatalmas terasszá alakította az épület körüli dombot, ahol jelenleg az Al-Aksza muzulmán épületegyüttese található és melynek nyugati támfala a Siratófal.

A zsidók felkelésének leverésekor, i.sz. 70-ben a római légiók lerombolták az egykori épületeket, csak a hatalmas terasz maradt fenn. Még lerombolása előtt a rekonstruálthoz hasonló padlón járt a Szentélyben az evangéliumok szerint Jézus.

Az Újszövetség szerint Jézus fiatal korában zarándoklatra és tanulni ment a Szentélybe, idősebb tanítóként pedig kizavarta onnan a kufárokat és a pénzváltókat

<<FRISS HÍREINK>>

A zsidó vallás szerint minden évben háromszor a jeruzsálemi Szentélyhez kellett járulni a zarándokünnepeken

A mozaikpadlót különböző színű, más-más területekről származó kövekből rakták ki, színes geometrikus mintázatokat formáltak a kis kődarabokból. A kézzel faragott kövek alapanyaga a jeruzsálemi hegyekből származó világos mészkő és a Holt-tenger környékén fejtett sötét színű kövek, valamint az Égei-tenger vidékéről importált márvány volt.

A három színű, fekete, fehér és barna padló újraformálásában a Szentélyt bemutató korabeli szövegekre is támaszkodtak, többek közt Josephus Flavius, a korszak zsidó történésze is írt arról, hogy a Szentély udvarát „mindenféle kövekből fektették”.

A rekonstruált padlózat látogatható az Olajfák hegyének közelében, Micpe Hamasuoton, ahol a vállalkozó kedvű látogatók a törmelék átszitálásában is segédkezhetnek, természetesen csak a járvány után, ha majd újraindul a nemzetközi turistaforgalom.

Shiri Zsuzsa (Jeruzsálem) – MTI

szentély

One thought on “Rekonstruálták a Heródes-kori Szentély udvarának mozaikpadlóját Jeruzsálemben

 • 2021.04.07 at 17:07
  Permalink

  ELTITKOLT VILÁGSZENZÁCIÓ!!!…- JERUZSÁLEM=HIEROSOLYMA=FEHÉR SZELLEM=VILÁG VILÁGOSSÁGA!!!

  A zsidók nem eredeti lakói a mai Izraelnek!!! Kr. e. XIV. században Jeruzsálemet nem Jeruzsálemnek, hanem a város építőjének (Melkizedek) nevéről Šalemnek=Szellemnek hívták.

  A zsidók eleinktől vették át az ősi napkultuszos papkirályságot, a sion-t (cion-t)!!!

  Mária országának egyetlen külső területe volt 700 éven keresztül folytatólagosan: 1218-1918-ig, és ez éppen Jézus megfeszítésének a városa; amit ma héberre úgy ferdítenek: Jeruzsálem, azaz a VILÁG VILÁGOSSÁGA!!!
  Jézus a „magyarok” Szent Sólyom városában feszíttetett meg…

  Most már érthető, hogy miért itt ért KÖRBE, KÖROSZTÁSÚ JELZÉS=JÉZUS KRISZTUS FÖLDI ÜDVTÖRTÉNETE?!
  Zsidó Lexikon /1929/ is beismeri, hogy a mai Izraelnek nem a zsidók, hanem a szumírok az őslakói!!!

  Az időszámítás előtt való 4000-3000 táján szumírok és akkádok lakják, 2600 táján a szumírok meghódítják Szíriát.” /237.old./

  A későbbi Juda-t előtte Kos-nak nevezték, míg Jeruzsálem eredeti neve Urusolyma, majd Nagy Sándor után Hierosolyma és csak az ariánus keresztények visszaszorítása utáni időben lett Jeruzsálem.

  Dr. Zakar András pápai prelátus és szumirológus írja A sumér hitvilág és a Biblia’ 113. oldalán, Ijjas Antal püspök Jézus élete’ (1970) c. művére hivatkozva:

  „Erről érdekes részleteket közöl Ijjas Antal legújabb munkájában. Az 1968. évi jeruzsálemi ásatások során a várfal felszín alatti részén, zsidó régészek szkíta rovás-feliratokat találtak. Ekkor azonban a kutatóárkokat sietve visszatemették.”
  A ma annyira eltorzított nevű „Jeruzsálem” szittya eredete is napvilágossá válik Zakar prelátus következő okfejtése alapján:
  „J. Fitzgerald Lee (2) és többen, Josephus Flavius, Plutarchos és Eusebius nyomán úgy vélik, hogy a hikszoszok a Nilus alsó táján, Avaris városa körül éltek, amíg Amenophis fáraóval össze nem ütköztek. A fáraó előbb kitért és Étiópiába húzódott hatalmas seregével. A hikszoszok azután elhagyták Egyiptomot és Jeruzsálem vidékén telepedtek le.

  George Adam Smith (3) szerint Josephus, aki az ő hellenista módján állandóan a Hierosolyma formát használja, azt többször Solyma alakból származtatja, elvégre neki jobban kellett tudnia. Ez pedig Melkizedek Sáleme. Görög írók már használták ezt a formát.

  Idézi azután Cholerilos görög költőt, aki szerinte a Kr.e.V. században beszélt a judeai hegyvidékről, mint a ‘Solymai hegyekről’, Maneto pedig szól a zsidókról, akik szintén elhagyták Egyiptomot, mint előbb a solymaiak. Azonosítani szokták ezt a nevet a Homérosnál található Lycian Solymival is. ”
  Maga Josephus Flavius ezt mondja: ‘a városnak régen Solyma volt a neve.’Ezekután nem nehéz összefüggést találni a lovas kultúrájú fémműves szkíták (szittyák) Szent Sólyom tisztelete (számos egyiptomi emlék ábrázolja) s ennek Kánaánba átültetett fővárosa a későbbi Szent Sólyom — Hierosolyma között.” (Görög nyelven „hierosz” = „szent”)

  A hikszoszok ragozo nyelven beszéltek. A Del-Kanaani Juda törzs lakterületét Kr. e. 600-ig KOS-nak nevezték…Jebuzeusok, hittitak, a Harant alapito Hurok, ragozo nyelvet beszéltek, turaniak voltak a James Biblia magyarazo szotara szerint is. A Kanaanban is jart Herodotos aki Kr.e. 445-ben az athéni tanacs elött fölolvasta történetirasat, nem emliti a zsidokat.”

  Sába királynője = Csaba királynője!!! (a szemita nyelvben nincsen „cs” hang.)

  „Firduzi irja a Shah-Namaban, hogy a „turaniak szönyegeikbe félholdat és kosfejet szönek, diszmenetekben pedig kék zaszlokat visznek, melyet a félhold ékesit és fejedelmük tronjanak labait is KOS-fejek diszitik”, csakugy, mint némelyik farao tronszékét. Az allamalkoto kosiak településeiknek „mindenütt KOS vagy HOVILAG nevet adtak. Ahany ilyen KOS, KUS vagy HAVILAH-t talalunk a bibliai földrajzban, mindenüt ott talaljuk a CSABA nevü fövarost is”, éspedig Szudantol Tibetig vagy Amerikaig. „Azonban a szemitak, mivel nyelvük a „cs” hangot nem ismeri, SABA-nak vagy SEBA-nak irnak. Az egyik havilah fövarosa BIRES SEBA (Beershiba) nevet visel ami Csaba Fiat jelent, nem , mint a teologusok hinni akarjak”. A Metafizikai Biblia Szotar szerint KOSI kiralyok uralkodtak Mezopotamiaban is.

  David Urusolymat nehéz harcok aran csak Kr.e. 1047-ben foglalta el és a szent varost fövarosava tette. Kr. e. 1043-ban a frigyladajukat is odaviteti Kirjeth-jearimbol. A Sion-hegyi Araunahi szérüskertben templomépitést tervez de a következö évben Kr.e. 1017-ben hetven éves koraban meghalt.

  Urusolyma elfoglalasa utan David kegyelettel adózott és aldozott a jebuzita papkiralynak.”
  Ezzel a mondattal probléma van. Ha a jebuzitákat igázta le Dávid, akkor miért áldozott utána a papkirályuknak? Nyilván nem a leigázás után, hanem előtte történt az adózás és az áldozat. Ezt valószínűsíti a sémi népek hatalomátvételeinek módszerei a különböző korokban.

  A sumerekhez (ez is hamis név, őket sem így hívták, hanem kngr-eknek, a magánhangzókat nem ismerjük, de elvileg lehet k=h hungar is) beszivárogtak, fölvették a kultúrájukat, majd mikor elegen voltak, akkor leigázták őket (akkádok). Egyiptomban is így szerezték meg a trónt, és Magyarország is majdnem erre a sorsra jutott a Galíciából beszivárgottakkal 1919-ben.

  II. Andrásnak köszönhetjük (két szentté avatott lányán és a magyar föld védelmén felül – Aranybulla) a címet, melyet keresztes hadjárata alkalmával érdemelt ki: a mindenkori magyar király Jeruzsálem örökös királya. Mivel a pápa kiátkozta, /mert András nem volt hajlandó az első nyertes csatája után többet vívni az ott felismert és általa „rokon népnek” tartott ellenséggel, csak Jeruzsálem lakói választhatták meg királyuknak, még ha egyik bizánci felmenője már elnyerte ezt a címet korábban.

  Érdemes ismernünk Jeruzsálem múltját és eredeti nevét/lentebb: Idézetek a „Biblia Enciklopédiából”,Josephus Flavius ókori zsidó történetírótól,Firdauszi: SáhNáme (Királyok Könyve) -ből, Herodotosztól,Metafizikai Bibliai Szótárból, a Zsidó Lexikonból, dr. Zakar András: A sumer hitvilág és a biblia művéből.

  Jézus származásával szemben viszont vitán felüli tény – legfeljebb nem hangoztatott – (a zsidók ókori történetírója Flavius és mai történészek között is), hogy a hely, ahol Jézus élt és meghalt értünk; előzőleg „magyar” volt – a várost, ahol megfeszítették; a „magyarok” alapították.

  Az idézőjelet azért használom, mert nem így nevezték és nevezik ezt az alkotó népet, hanem Egyiptomban hyksosnak, a görögök szkítának (scytha). Igaz; azért a magyar elnevezés sem hiányzik az ÓEgyiptomról készült első térképen: a Sínai félsziget=Szitia, ezen belül a Matkat vidékén arab felirattal: quady magharah(magyarok völgye?)

  Hogy van-e közünk az elismerten ragozó nyelvet beszélő szkítákhoz? – Nem kérdés. Az összes krónikánk szittya eredetről származtatja a magyarságot. Csak nem kérdőjelezzük meg szüleink szavahihetőségét velünk szemben?

  Akkor ne feltételezzük ezt az ő szüleikről sem, meg az ő szüleik szüleiről sem – eljutva népünk régi tudatáig és krónikásainkig.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Pin It on Pinterest