Dr. Orbán Viktor kormányfő: A választás után természetesen elégtételt fogunk venni, erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is … Milyen elégtételt kíván Orbán?
[mnky_ads id=”10552″]

AZ ELÉGTÉTEL 2 x 12 PONTJA

12 PONT A FENYEGETÉSRŐL – Legyen viszály, rabság és felháborodás!

1. Bosszút.
2. Büntető intézkedéseket, elszámoltatást.
3. Erkölcsi elégtételt Pesten és Budán.
4. Felelősségre vonásokat a felmorzsoló választás után.
5. Heves visszatámadást.
6. Jogi megtorlást.
7. Leszámolást a leszalámizást követően.
8. Országos retorziót.
9. Politikai revans vételét az alantas és fortélyos Soros-jelölteken.
10. Szankciókat. (Szelíd és derűs, de nem balek emberek által.)
11. Visszaszúró ütközeteket.
12. Visszavágó rangadó csatát.

Széthúzás, pokolra juttatás, elkárhozás!

A kormányfő elégtételre vonatkozó kijelentését tekintsük át teológiai értelemben is a Magyar Katolikus Lexikon szócikkei alapján! A fiatal, a kevésbé fiatal demokratákból és keresztényekből (katolikusokól, reformátusokból, evangélikusokból etc.) álló nemzeti kormánynak – akár megnyeri a választást, akár elveszti – elégtételre, mint kötelező kegyelmi ajándékra, szüksége lesz. A kormány jelenlegi tagjai egyenként rákényszerülnek majd – a botrányok és más károk helyrehozása érdekében – engesztelő tettekre, saját elégtételre, vezeklésre.

[mnky_ads id=”4668″][mnky_ads id=”4670″]

1. Választunk, ami önmagában elégtétel. Elégtételt adhatunk, elégtételt kaphatunk és elégtételt vehetünk is …
2. Az elégtétel a bűnbánat része … … a megigazult embernek az az erőfeszítése, amellyel a Krisztusba vetett hittől és a kegyelemtől indíttatva igyekszik a bűnnel megsértett isteni szentséget engesztelni.
3. Az elégtétel a büntetés törlesztésére irányul …
… amennyiben az elégtételt Krisztus kegyelme hordozza, annyiban az Istentől való elfogadása is biztosítva van.
4. Az elégtétel az ideigtartó büntetés elengedésével hozható kapcsolatba …
… mivel a bűn, a bűn következményei és a büntetés különböznek egymástól.
5. Megkülönböztetjük a teljes és részleges, továbbá a saját és helyettesítő elégtételt …
… az elégtétel megértése együtt fejlődött a bűn és a büntetés, továbbá az örök és ideigtartó büntetés különbségének a tisztázásával.
6. A megigazult ember Krisztus kegyelmének erejében a saját elégtételével kieszközölheti az ideigtartó büntetés elengedését …
… az elégtétel állhat önként vállalt engesztelésből, az Istentől küldött megpróbáltatás türelmes elviseléséből, vagy az Egyháztól kiszabott tettek vállalásából. Az elégtétel a bűnbánat szentségének kiegészítő része.
7. A szentséget kiszolgáltató papnak megvan a hatalma és kötelessége, hogy a vezeklő lelki állapotához és képességéhez mért elégtételt szabjon ki, s annak a bűn súlyosságával arányban kell állania … … az igazi bűnbánat már csírájában tartalmazza a bűn következményeinek jóvátételét, a bűnbánó Isten és az Egyház előtt megvallja bűneit. Eleget tevő tetteivel elismeri Isten igazságosságát és irgalmát.
[mnky_ads id=”10552″]

Tovább is van mondom még

8. Az eleget tevő megtérése és javulása csak abból indulhat ki, hogy komolyan veszi Isten hatalmát a büntetésre és az irgalomra …
… ezért a kirótt elégtételnek is olyannak kell lennie, hogy jelképezze az Istennek kijáró engesztelést és egyben utaljon a bűn igazi mivoltára. De csak akkor éri el célját, ha igazodik a bűnbánó lelki és testi képességeihez. Az elégtételt a Krisztushoz való hasonlóság gondolatának kell vezetnie.
9. A bűn után az elégtétel kötelező, Krisztus szenvedéséből fakadó kegyelmi ajándék …
… az elégtétel hozzátartozik az egész misztikus test életéhez. A régi nyilvános vezeklés ezt különösképpen szemléltette.
10. Az egyes eleget tevő tetteket az állandó engesztelő lelkületnek kell hordoznia …
… ide tartozik a megsértett szeretet jóvátétele, a botrány és más kár helyrehozása. Az ima célja elsősorban a dicsőítés és hálaadás, azért az elégtétel formáját inkább engesztelő tettekben kell megtalálni.
11. Nagyobb bűnök esetében az elégtétel fejezi ki az igazi megtérést.
12. Krisztus a megváltásban – engesztelő és eleget tevő keresztáldozatban – minden embert képviselt, tehát a mi nevünkben adta meg az Atyának az elégtételt …
… Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, és nem tartja számon bűneinket. A következményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szögezte.

(Vendégszerző: Sáfrány Péter)

[mnky_ads id=”10553″]

Kapcsolódó

Orbán túl kicsi, a parlament épülete túl nagy, de megoldották okosba…

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét