Siófok polgármestere: fizetek, mint egy katonatiszt, pedig én voltam az, akit bemocskoltak

Önnek mit mond az igazságérzete? Ha valaki pert nyer az őt valótlan állításokkal lejárató ellen, akkor kinek kell fizetnie a kereseti és fellebbezési illetéket? Ha azt gondolja, hogy ez egyértelmű, olvassa el, mi történt Lengyel Róberttel, Siófok polgármesterével.

„Ki érti ezt?

Akik figyelemmel kísérnek, tudják, hogy még tavaly nyáron a kormánypárti média (Magyar Nemzet/Mediaworks) ellen pert indítottam. Az országos sajtóban ugyan is olyan, egyébként minden valóságalapot nélkülöző híreket dobtak ki, ráadásul a nyári szezonunk közepén, miszerint az én biztonsági cégemnek az emberei Siófokon turistákat zaklattak. Mivel nemhogy biztonsági, hanem egyáltalán soha, semmilyen cégem nem volt, nincs is, következésképp, annak alkalmazottai sem zaklathattak senkit. Ez így az én olvasatomban egy, de mégis csak dupla hazugság.

A pusztán lejárató célzatú, aljas rágalmak okán döntöttem a jogi lépések mellett. Ügyvédem helyreigazítást kért, de persze nem kaptunk, utána pedig már más lehetőség nem lévén, sajtó-helyreigazítási pert indítottunk.

A Fővárosi Törvényszéken lefolyt az elsőfokú peres eljárás és a szempontunkból teljes pernyertességet hozott.

Megállapította ugyan is a bíróság a sérelmemre elkövetett dupla hazugság tényét és kötelezte az ellenérdekű felet a perköltségek és illetékek megfizetésére és a teljes helyreigazítást is elrendelte.

Az ellenérdekű felek fellebbeztek, most végre a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla is döntött és az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta.

A másodfok is kimondja, hogy velem kapcsolatban hazudtak

A másodfok szerint azonban helyreigazítani csak azt kell, hogy idézem:

„A Magyar Nemzet 2022. július 27-ei számában ’A siófoki polgármester biztonsági cégének emberei turistákat zaklattak’ címmel megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Lengyel Róbert polgármesternek biztonsági cége van.’

Aztán itt jön a csavar:

a bíróság szerint tehát az tényszerű hazugság, hogy lenne ilyen cégem. DE: egyébként meg ha lenne is, akkor az állítás, miszerint az én cégem turistákat zaklatnak, az, nem engem, hanem magát a céget, mint jogi személyt sértené, itt meg ugye a nem létező cég nem is kérheti, hogy helyre tegyék az igazságot. Mintha csak nem is egyértelműen rám vonatkozna az állítás második fele is. Már, ha jól értem ezt a kissé absztraktra sikerült indokolást… Ha esetleg nem pontosan követhető az érvelés, ne ijedjen meg senki, én is így vagyok ezzel, sőt, az ilyen „sajtós” ügyekben rendszeresen eljáró és sokat látott ügyvédem is a következőképpen fogalmazott egy levelében:

„Az illeték kiszabását egészen egyszerűen nem értem. Olyan, mintha Robi teljesen pervesztes lett volna, holott nagyon nem ez történt.”

Merthogy a bíróság úgy döntött,

hogy én, akit besároztak, fizessek meg 66 000 Ft együttes kereseti és fellebbezési illetéket. A besározó média pedig fizet mindösszesen 18 000 Ft fellebbezési illetéket.

Magam jogkövető állampolgárként és jogtisztelő jogász emberként természetesen tiszteletben tartva a független magyar bíróság immár jogerős döntését, fizetek.

Fizetek, mint egy katonatiszt, pedig hát tényleg én voltam az, akit még a jogerős döntés szerint is bemocskoltak és igyekeztek lejáratni ezek a díszpintyek. Fizetek azért is, mert tudomásul veszem, hogy jelenleg egy olyan országban élek, ahol manapság minden, de még annak az ellenkezője is előfordulhat.

Viszont nem állok meg, akkor most második forduló következik

A hazugság tényét maga a bíróság is kimondta, immár jogerősen. Ha pedig hazudtak és ezzel nyilvánvalóan a jóhírnévhez fűződő személyiségi jogomat taposták a sárba, ráadásul a széles nyilvánosság előtt, akkor joggal tarthatok igényt arra, hogy ők is fizessenek. Sérelemdíjas per következik…”