Kiemelt hírekKoronavírus

Toronyi Zsuzsanna: …mert nincs új a nap alatt!

Toronyi Zsuzsanna: ...mert nincs új a nap alatt!

Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója, vezetése alatt a múzeum új felvirágzásnak indult. Közösségi oldalán egy kuriózumot osztott meg 1849. március 8-i keltezéssel, amiből kiderül, hogyan az oltakozási mizéria egyáltalán nem újdonság. Talán nem kellene feltalálni a csőben a lyukat, érdemes lenne inkább figyelemmel lenni elődeink “fortélyaira”. A hívők talán elfogadnák, ha az egyházi elöljáróiktól hallanák, hogy oltassák végre be magukat!

….mert nincs új a nap alatt

“Körlevél a Buda, Pest és Óbudán lévő minden vallású lelkészekhez.

Az annyira üdvös védhimlő oltás a népes ikervárosbani előmozdításának sikeresbítése végett szükséges lévén a népnek is hajlamát ’s czélszerű hozzájárulását eszközölni azon felszóllítást intézem tiszt. uraságtokhoz, miszerint ezen jótékony intézkedésnek hívei általi kész elfogadását, ’s minél nagyobb terjesztését minden módon segítsék elő.

Költ Pesten 1849. évi martius 8ik napján, Havas József királyi biztos”

A levélre úgy bukkant a kutató, hogy akkortájt egy rabbi is megkapta a felhívást, ami megmaradt a hitközség levéltárában.

Ha megírná véleményét, vagy megvitatna ezt-azt másokkal, esetleg kérdése lenne a cikkel kapcsolatban, Facebook oldalunkon megteheti!

Kapcsolódó

 

Toronyi Zsuzsanna: ...mert nincs új a nap alatt!

About Author

Comments (1)

 1. PáLoS TReND

  …MERT TÉNYLEG NINCS ÚJ a NAP ALATT!!!
  https://kabacademy.eu/hu/
  Egy gyermek, akit folyton kritizálnak, megtanulja, hogy mindenért ő a felelős.
  Ha egy gyermekből folyton gúnyt űznek, félénk és zavarodott lesz.
  Ha egy gyermekkel folyton ellenségeskednek, akkor olyan helyzetben is harcolni fog ahol nincs is szükség rá.
  Ha egy gyermekhez folyton dühből szónak, akkor meg tanul fájdalmat okozni.
  Ha egy gyermeket nem értenek meg, akkor felnőve süket lesz másokra.
  Ha egy gyermeket folyton becsapnak, akkor korán meg tanul hazudni.
  Ha egy gyermeket megbélyegeznek, akkor meg tanulja bűnösnek érezni magát…
  Csak az erős lelkületű, igaz emberek tudják megtanítani, hogy hogyan lehet megtörni akár a gyermekben, akár az így felnőtt emberben ezt az ördögi kört…
  Mert egy támogatott gyermek megtanulja megvédeni magát.
  S ha egy gyermekre a legtöbb helyzetben türelmesen várnak, megtanulja, hogy türelmes legyen
  Ha egy gyermeket dicséret vesz körül, akkor megtanulja, hogy magabiztos legyen
  Ha egy gyermeket őszinteség vesz körül, megtanulja, hogy igaz és igazságos legyen
  Egy gyermek csak biztonságban tanulhatja meg a bizalmat.
  Ha egy gyermeket sokszor megerősítenek, bizony megtanulja, tisztelni önmagát.
  A gyermeki lényeg ott van mindegyikünkben és ez nem csak egy vizuális kép. Így nagyon fontos azt szem előtt tartanunk, hogy: a gyermekek szeretettel körbevéve tanulnak meg szeretni és szeretetet adni.
  Mert egy olyan gyermeknek, akinek szabad választása van a megbecsült szeretettel és gondoskodással teli életre, az választani fog! És ezen az úton: felelősség teljes, határozott felnőtt lesz és szülőként boldog és kiegyensúlyozott gyermeket fog nevelni. Mert bármilyen helyzetbe sodródik is élete során; erős és igaz szerető-lelkében nem lehet őt többé megtörni.

  …ÉS MOST a CIONISTA-ZSIDÓ LELKÜLETRŐL; – AMI TEGNAP az ANTISZEMITIZMUS VÁDJA az MA a COVID-TALMUDIZMUS TERRORJA!!!
  https://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/politika-uj-vilagrend/cionizmus/item/2748-a-talmud-magyarul-/r%C3%A9szletek-a-k%C3%B6nyvb%C3%B6l/

  ,,Csak a zsidók emberek, a gójok (nem-zsidók) állatok.,, (Baba Mezia 114a – 114b)
  ,,Gyilkosságért, ha gój követi el azt a másik gój ellen, vagy gój egy zsidó ellen, büntetést kell kiszabni, de ha egy zsidó öl meg egy gójt, nincs halálbüntetés.,, (Szanhedrin 57a)
  ,,Még a gójok legjobbjait is meg kell ölni.,, (Babiloni Talmud)
  ,,A gójok teste olyan, mint az öszvéreké, és fattyaik olyanok, mint a lovaké.,,
  ,,Ha egy gój megüt egy zsidót, a gójt meg kell ölni. Mert egy zsidó megütése olyan, mintha jehovát ütnék meg.,, (Szanhedrin 58b)
  ,,Ha egy zsidó ökre megsebzi egy gój ökrét, nem vonható felelősségre, de ha egy gój ökre sebzi meg egy zsidó ökrét, teljes kártérítést kell fizetnie.,, (Baba Kamma 37b)
  ,,Jehova hatalmat adott a zsidóknak minden népek java és vére fölött.,, (Seph. Jk. 3. f. 25. Jalk Schim 83.)
  ,,Minden nemzetek, amelyek a földön élnek, csakis az izraeliták kedvéért áldatnak meg.,, (Jebamoth 63a.)
  ,,Előbbvalók az emberek az állatoknál, úgy a zsidók a föld többi népeinél.,, (Zeror hamar l0lb.)
  ,,A világ népei azonban nem neveztetnek embereknek, hanem állatoknak.,, (Baba mezia 114b.)
  ,,Egy meztelen idegen (gój) előtt nem szabad imádkozni, mert ezekre vonatkozik Ezekiel 23. fejezetének 20. verse: Az ő testük, mint a szamarak teste.,, (Berachoth 25b.)
  ,,Érettetek, nem pedig a gójokért, érettetek és nem a kutyákért vannak az ünnepnapok.,, (Megillah 7b. Ugyanez áll a Jom-Tob 21b. lapján.)
  ,,A gójok házai pedig állatok házai.,, (Leb tob. 46a.)
  ,,A nagy Menachem mondja: Ti izraeliták, emberek vagytok, de a többi népek nem emberek, mert ezeknek lelkei a tisztátalan szellemtől származnak, Izraeléi pedig Isten szent Lelkéből.,, (Sira 14a. par. 1.)
  ,,Egy idegen asszony, aki nem Izrael leánya, az barom.,, (Matk. h. in p. tavo.)
  ,,Ha egy zsidó egy gój által elvesztett tárgyat talál, azt nem kell visszaadnia.,, (Baba Mezia 24a, amelyet szintén megerősít a Baba Kamma 113b)
  ,,Jehova nem kegyelmez annak a zsidónak, aki visszaad valamely elveszett tárgyat egy gójnak, mert megerősíti az istentelenek hatalmát, mert az ilyen zsidó olybá vétetik, mintha a gójt szeretné, aki pedig a gójt szereti, az gyűlöli a Jehovát, és annak Jehova nem fog megbocsátani.,, (Szanhedrin 76)
  ,,A gójok kívül esnek Izrael törvényeinek védelmén, és jehova Izraelnek rendelkezésére bocsátotta a pénzüket.,, (Baba Kamma 37b)
  ,,A zsidók élhetnek hazugsággal, hogy rászedjék a gójokat.,, (Baba Kamma 113a)
  ,,Minden gój gyermek állat.,, (Jebamoth 98a)
  ,,A gój lányok születésüktől tisztátlanok.,, (Abodah Zarah 36b)
  ,,A gójok előnyben részesítik a tehenekkel való közösülést.,, (Abodah Zarah 22a-22b)
  ,,Legyél áldott… aki engem nem gójnak teremtettél… aki engem nem nőnek teremtettél, aki engem izraelitának teremtettél… aki engem nem teremtettél rabszolgának.,, (Júda Ben Iláj talmudi részlet)
  ,,Amikor egy felnőtt férfi közösül egy leánygyermekkel, az semmiség, mert amikor a lány fiatalabb (3 évesnél), az olyan, mint amikor valaki ujjával megnyomja a szemét, és a szeme el kezd könnyezni… (lábjegyzet 7) újra meg újra, de a látás visszatér, s ugyanúgy visszatér a kislány szüzessége, mert az 3 évesnél fiatalabb.,, (Kethuboth 11b)
  ,,Egy 3 éves és egy napos lánnyal lehet közösülni házasságon belül.,, (Szanhedrin 55b és 69a-69b és Jebamoth 57b, 58a, 60b).
  ,,Kánaán öt dolgot tanított fiainak: szeressétek egymást, szeressetek fosztogatni, szeressétek a kicsapongást, gyűlöljétek mestereiteket, és soha nem mondjatok igazat!,, (P’ sachim.fol 113, col. 2)
  ,,Egy gój megölése egyenlő egy vadállat megölésével.,, (Szanhedrin 59a)
  ,,A gójok legjobbjait is meg kell ölnötök!,, (Abodah Zara 26b)
  ,,Egy gój, aki tanulmányozza a Talmudot, halálos bűnt követ el, halállal kell annak lakolnia,, (Szanhedrin 59a)
  ,,Vallási hagyományaink felfedése a gójok előtt egyenértékű minden zsidó megölésével, hiszen ha a gójok tudnák, mit tanítunk róluk, azonnal megölnének mindannyiunkat.,, (Libbre David 37)
  ,,Egy kislánnyal folytatott szexuális kapcsolat megengedett, amennyiben már elmúlt három éves.,, (Yebhamoth 11b)
  ,,A zsidóknak mindig meg kell próbálniuk megvezetni a gójokat.,, (Zohar 1, 160a)
  ,,Ne ments meg egy gójt, ha életveszélyben van.,, (Hilkkoth Akum X I)
  ,,Ne mutass könyörületet a gójok iránt.,, (Kilkhoth Akum X 1)
  ,,Ha bizonyított, hogy valaki az izraeliták pénzét gójnak adta, meg kell találni a módját, hogy eltöröljük a föld színéről.,, (Choschen Ham 388, 15)
  ,,Ha egy zsidó megtalálja egy gój elveszett tulajdonát, megtarthatja az. Aki visszaadja, bűnt követ el a Törvény ellen, mert ellenségeink erejét növeli. De dicséretes, ha azért adjuk vissza, hogy Isten nevét öregbítsük, hogy a gój dicsérje ezért a zsidókat, és tiszteletre méltó emberekként tekintsen rájuk.,, (Choschen Ham 266, 1)
  ,,Zsidónak megengedett, hogy üzleteljen egy gójjal, becsapja és elvegye a pénzét. A gójok vagyona köztulajdonnak minősül, és azé, aki először megszerzi magának.,, (Choschen Ham 156, 5 Hagah…)
  ,,Egy igaz zsidó pénze értékesebb, mint a saját teste.,, (Sotah 12a)
  ,,Az akum élete kezedben van, oh zsidó, mennyivel inkább hát a pénze!,, (Jevam 24.)
  ,,A földmívelésnél nincs háládatlanabb foglalkozás. Ha ugyanis valaki 100 ezüst pénzzel seftel, pecsenyével és borral élhet. Ha azonban 100 ezüstpénzzel gazdálkodik valaki, annak sóra és káposztára sem jut elég jövedelem.,, (Jevan 63.)
  ,,Egy zsidó nem köteles egy gój (“Cuthean”) munkáját megfizetni.,, (Sanhedrin 57a)
  ,,A zsidóknak felsőbbrendű jogi státuszuk van.,, (Baba Kamma 37b)
  ,,Isten nem fog megkímélni egy olyan zsidót, aki lányát egy idős emberhez adja, gyermekkorú fiának feleséget keres vagy visszaad egy talált tárgyat egy gójnak.,,(Sanhedrin 76a)
  – ,,A gójokat törvény nem védi és Isten a pénzüket Izraelnek szánta,, (Baba Kamma 37b)
  ,,Zsidók csalhatnak hogy egy gójt rászedjenek.,, (Baba Kamma 113a)
  ,,Nagy dolog a körülmetélés, mert ha az nem lenne, akkor az Úr nem teremtette volna a világot… akkor az ég és föld nem tudna fennállani.,, (Nedarim 31b.)
  ,,A világ csak az izraeliták végett teremtetett: ők a gyümölcs, a többi nép csak üres csésze. Következőleg mondhatjuk, hogy az izraelitákon kívül nincs más nép, azok csak üres csészék.,, (Sene luchoth hebberith 145c.)
  ,,A világ csak az izraeliták végett teremtetett; midőn az izraelitáknak törvény adatott, akkor ők ezáltal minden tökéletességet megkaptak, amit a világ népei nélkülöznek.,, (Ü. o. Barasa Bammidbar 106.)
  ,,Az az előnyük a zsidóknak minden más nép fölött, hogy a világ minden más nemzete között alig van egy ember, akik kiváló okossággal és. bölcsességgel lenne megáldva, míg a zsidók a legokosabb és legbölcsebb emberek.,, (Zeror hammor 131 b.)
  ,,Csakis az izraeliták jelentenek valamit ezen a világon: ezért a búzához, a többi nép pedig a pelyvához hasonló.,, (Isaiae,5., 16.)
  ,,A világ népei megszégyenülnek, az izraeliták pedig örvendeni fognak.,, (Baba mezia 33b.)
  ,,Aki a gójok sírjait, vagy seregeit látja, annak ezt kell mondania: Igen megszégyenül a ti anyátok és porig aláztatik, aki titeket szült.,, (Jerem. 50, 12.)
  ,,Izrael népe biztosítva van a felől, hogy Illés próféta sem péntek este, sem nagy ünnep előestéjén nem fog eljönni. A Messiás azonban ilyenkor fog eljönni, mert amikor a Messiás eljön, minden nép rabszolgája lesz az izraelitáknak.,, (Erubin 4Sb.)
  ,,Meg van az parancsolva, hogy Izrael árulóit és az eretnekeket (minim), mint Jeshuát és követőit saját kezűleg megöljük és a kárhozat örvényébe döntsük.,, (Aboda Z. 10.)
  ,,A lopás, a rablás és egy szép asszonynak elrablása és ugyanezek egy nemzsidónak egy másik nemzsidóval szemben, valamint egy nemzsidónak egy izraelitával szemben: tilosak; de egy izraelitának egy nemzsidóval szemben meg van engedve, … . mert úgy taníttatik, hogy az ember nemzsidókat ne húzzon fel (ha azok verembe esnek és életveszélyben vannak), sőt taszítsa le.,, (Sanhedrin 57a. és Aboda Zara 13b.)
  ,,Aki a gójnak vérét ontja, áldozatot mutat be Istennek.,, (Jalk. Sim. 245c. Bemidb. r. p. 23., 229c.)
  ,,Aki egyetlen darabot is tagad a zsidó hitből, az eretnek és epikureus és az ember köteles őt gyűlölni, megvetni, kiirtani.,, (Abarbanel ros. 9a.; Majm. ad Sanhedrin 21b.)

  TUDD és TEDD, AZ IGAZSÁGOT!!!

  Szerrel és tettel: PáLoS TReND

  https://www.youtube.com/watch?v=CGeTpQTQ7mo
  https://www.youtube.com/watch?v=KKqCo1YpXzM&feature=emb_logo

Szólj hozzá!