Kerítésen innen

Kormány: közfoglalkoztatott, menj a….. -nem, nem oda!- magánszférába!

Gondolkodjatok már, emberek! - Addig nincs baj, amíg nincs baj, de ha van....?

Több mint kétezer közfoglalkoztatott részesülhet havi 45 600 forint elhelyezkedési juttatásban 2022. augusztus 15-től, ha állást talál a versenyszférában – jelentette be Kutnyánszky Zsolt, a Technológiai és Ipari Minisztérium iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára. 

2.200 közfoglalkoztatott “lapátközeli állapotban”?

Az elhelyezkedési juttatásnak köszönhetően eddig több mint 19 ezer korábbi közfoglalkoztatott állt munkába az elsődleges munkaerőpiacon. A rendelkezésre álló félmilliárd forintos keretösszegből további 2200 fő elhelyezkedése támogatható. A lehetőség egyfajta bónusszal ösztönzi a közfoglalkoztatottakat arra, hogy minél hamarabb lépjenek át a versenyszférába -tudatta a kormányszándékot az államtitkár, akinek persze nem kell ezzel a kihívással megküzdenie. Neki elég a megfeleléskényszer……

A támogatás a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejárta előtti elhelyezkedés esetén igényelhető, és a jogviszony fennmaradó idejére jár. Így minél előbb lép át valaki a versenyszférába, annál több támogatást kaphat. Napi 2000 forintos elhelyezkedési juttatásra jogosult az a közfoglalkoztatott is, aki mezőgazdasági idénymunkában vesz részt.

Közszférában dolgozók! Ti jöttök!? – Komoly leépítést terveznek a kormányhivatalokban

Van más is…..

Augusztus 15-től újra igényelhetik a járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályain a lakhatási támogatást azok az álláskeresők, akik a lakhelyüktől legalább 60 kilométerre lévő településen találnak munkát. A lakásbérleti díjra fordítható támogatás hat hónapra szól, havi összege legfeljebb 140 ezer forint lehet, és teljes hónapok számolhatók el.

Hasonlóképpen hétfőtől vehet igénybe utazási támogatást az az újonnan munkába állt álláskereső, aki otthonától legalább 10 kilométerre eső, de 60 kilométernél közelebbi településre ingázik dolgozni. A támogatás az egyéb feltételek teljesülése esetén szintén fél éves időtartamra nyújtható. Mértéke a 10 kilométeres minimális távolság felett minden teljes 10 kilométer után a megállapításkor hatályos minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg, jelenleg tehát 10 ezer forint.

A támogatásokkal és igénylésükkel kapcsolatos részletes tájékoztatás és dokumentáció itt található.

Békesi László: ezzel a parlamenti többséggel Orbánék bármit megtehetnek és meg is fognak tenni!

Kik ők?

A közfoglalkoztatás elsősorban azokat juttatja munkajövedelemhez, akik szociális ellátásban, azon belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek. Ezeknek a személyeknek hosszabb ideje nincs lehetőségük egyéb munkaviszony létesítésére munkalehetőség hiánya, esetleg alacsony iskolai végzettségük miatt, vagy azért, mert már kiestek a munkagyakorlatból. A közfoglalkoztatás keretében végzett munka olyan tevékenységekre irányul, amely javítja többek között a települések szociális, egészség megőrzési, nevelési, kulturális, közrend, közlekedésének helyzetét, közösségi tereinek használhatóságát, illetve a települések gazdasági, foglalkoztatási helyzetét. A közfoglalkoztatás társadalombiztosítási ellátást, nyugdíjra és álláskeresési ellátásra való jogosultságot biztosít, valamint segíti az elsődleges munkaerőpiacra történő be-, illetve visszajutást. A közfoglalkoztatás nem azonos a közérdekű munkával.

Közfoglalkoztatott az lehet, aki

  • munkaviszonyt létesíthet és 16. életévét betöltötte, valamint
  • megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

1. a járási hivatalban regisztrált álláskereső – foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskereső, ideértve azt az álláskeresőt is, akinek álláskeresőként való nyilvántartása a közfoglalkoztatási jogviszonya miatt szünetel − vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy

2. a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig az, aki menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be,

3. olyan harmadik országbeli állampolgár, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), f) pontok alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el.

Kit illet pontosan?

Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt,

  • akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, szövetkezettel (kivéve az iskolaszövetkezetet), egyesülettel, alapítvánnyal vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadónál, mezőgazdasági őstermelővel, vízi társulatnál, valamint erdőgazdálkodónál a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és
  • aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül – ideértve az előző pontban meghatározott közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is – legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.
  • A támogatásra az a közfoglalkoztatott is jogosult, aki legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, és mezőgazdasági idénymunkában egy hónapon belül legalább 14 napig részt vesz. A mezőgazdasági idénymunka ideje alatt az elhelyezkedési juttatás napi összege 2000 forint. Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a mezőgazdasági idénymunka lejártától számított 30 napon belül kell benyújtani.

Ha megírná véleményét, vagy megvitatna ezt-azt másokkal, esetleg kérdése lenne a cikkel kapcsolatban, Facebook oldalunkon megteheti!

https://varosikurir.hu/kozmunkasok-ezrei-veszithetik-el-a/

Szólj hozzá!