Romokban hever a modern orvoslás társadalmi hitele

Az alternatív orvoslás egy jelentős része áltudományokon alapul, az ún. szisztematikus analízisek pedig egyre több válfajukról mutatják ki, hogy semmilyen betegség esetében nem rendelkeznek sem megelőző, sem pedig terápiás hatással. A tudománytalan alapelvek, a hatástalan módszerek és a páciensek átverése mellett, létezik egy további ártó tevékenység, melyet nem szoktunk külön említeni e témával kapcsolatban: ez a modern orvoslás alternatív gyógyászok általi hitelrontása. E gyakran nagy nyilvánosság előtt végzett tevékenység mára rendkívüli mértékű bizalmatlanságot idézett elő a társadalomban az autentikus gyógyítással, az orvosokkal, a gyógyszeriparral, sőt magával a tudománnyal szemben is.

Ha az ember a gyógyászatban való áltudományos, hatástalan megközelítések ellen emel szót, elképesztő intenzitású agresszióval találja szemben magát. E területen téveszméket terjeszteni és elfogultan kritizálni népszerű dolog, az igazság keveseket érdekel. A témához nyilvánvalóan cseppet sem értő laikusok támadnak a legvehemensebben a tudomány képviselője ellen, rendszerint minősíthetetlen hangnemet használva. Ha orvoslással kapcsolatos kulcsszavakat írunk be a Google keresőbe, hiteles információk helyett gigászi mennyiségű szennyáradatot kapunk találatként.

Világosan látszik, hogy társadalomban eluralkodott a modern orvoslással és tudománnyal szembeni gyűlölködő kételkedés.

Az indulatok szításában különösen nagy szerepük van a szakmát eláruló orvosoknak és kutatóknak, valamint a szakértő szerepben tetszelgő sztár íróknak, de persze a mezei természetgyógyászok aknamunkája sem alábecsülendő. Ezek az emberek nem nemes érzelmektől vezérelve óvnak az autentikus orvoslás „káros hatásaitól”, hanem a termékeik számára próbálnak vásárlásra ösztönző pszichológiai teret létrehozni. E termékek szinte sohasem eredetiek, hanem egy régi témára adnak új köntöst, vagy még azt sem. Egy könyv is lehet termék.

Egy leendő bestseller apropóján

Ilyen például, Szendi Gábor most piacra dobott „Tévutak az orvoslásban – Dogmák fogságában” című könyve, melyet a következő bevezető mondatokkal ajánl a szerző: „Manapság sokak hite megrendül az egészségügyben. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a rendelőkben, kórházakban gyakran ellentmondásos tapasztalatokat szerzünk.” Kitapintható, milyen fondorlatos módon ingatja Szendi az egyébként is ingatag orvoslásba vetett hitet. Az emberi agy működésének fontos sajátja, hogy a hitelesnek tartott személyek vélekedéseit előszeretettel teszi magáévá, gyakran leegyszerűsített kulcsszavak formájában. Ha sokak hite megrendült már az autentikusnak vélt személy szerint, akkor valóban valami nagy probléma lehet az orvoslással. Ha a rendelőkben, kórházakban negatív tapasztalatokat szerzünk, akkor ennek tanulságai az orvoslás minden aspektusát érintik, sugallják ezt is a manipulatív mondatok. Szendi ekként folytatja:

„Nap mint nap az orvostudomány bámulatos eredményeiről hallunk, miközben a rák, a cukorbaj, vagy a szív- és érrendszeri betegségek köztudottan évről évre több áldozatot szednek.”

Igen szemforgató kijelentés ez, hiszen nem arról van szó, hogy az orvoslás egyre rosszabbul teljesít, hanem – ahelyett, hogy csecsemőkori halál végezne velünk, vagy pusztító fertőzésekben, illetve háborúkban, vagy ma már gyógyítható betegségekben halnánk meg – megérjük azt a kort, ahol az említett betegségek megjelenhetnek. Az átlagéletkor ugyanis folyamatosan növekszik, hála főként a modern orvoslásnak. Ekként folytatódik a bevezető: “A modern orvostudomány… képtelen szabadulni rég meghaladott dogmáitól”. Vajon mik lehetnek-e dogmák? A tudományos alapokkal lenne a gond? Végül: “Nem marékszámra szedett gyógyszerekre, hanem evolúciósan optimális életmódunk újrafelfedezésére van szükség”.

A sztereotip gyógyszerellenesség tüzét élesztik itt éppen, megfűszerezve a sztárszerző paleo-táplálkozás iránti vonzalmával, melyre az evolúció emlegetése utal. Szendi már korábban is kifejezésre juttatta szenvedélyes gyűlöletét az orvoslással szemben például a pszichiátria- és védőoltás-ellenes kirohanásaival. Az is tudománytalan elképzelés, hogy a természeti népek táplálkozásának követését tekinti az egészség tuti zálogának. Az írásai végén található terjedelmes irodalomjegyzéket úgy lehet jellemezni, hogy a szerző prekoncepcióit igazoló cikkek szelektív gyűjteménye.

Az egészségügy összeesküdött ellenünk

Dr. Lenkei Gábor a megavitamin terápia hazai császára az orvosi-gyógyszeripari összeesküvés elmélet egyik legfőbb szószólója, rajongói szerint pedig a tisztesség Robin Hood-ja. Bemutatkozó önéletrajzában a következőket írja: „Megértettem, hogy az orvosképzés fölötti uralmat egy olyan érdekcsoport vette át – az 1900-as évek elejétől kezdve – amely nem érdekelt abban, hogy az emberek egész életük során teljes, virágzó egészségben éljenek. Megértettem, hogy létezik, és nagyon aktívan tevékenykedik egy olyan erő, amely abból húz hasznot, ha az emberek tudatlanok, esendőek, kiszolgáltatottak és nem képesek arra, hogy magas szinten tartsák az egészségi állapotukat.”

„Ekkor találtam szemben magam a gyógyszermaffiával.”

Tudjuk, hogy vannak problémák az egészségügyben, de egy olyan konspirációs kontextusba állítani ezeket, hogy itt lényegében az emberek tudatos betegítése folyik, egy olyan nagy nyilvánosság előtti becsületsértés és rágalom, aminek bíróság előtt lenne a helye. Abban viszont egyetértek Lenkeivel, hogy léteznek olyanok, akik az emberi tudatlanságból húznak hasznot, ő maga pontosan ezt teszi. A hajdani kozmetikus, ma jelentős véleményformáló Antal Vali egyetértő megosztása szerint a veszélyes gyógyszerek a gyógyszerhatóság és a gyógyszeripar összefonódása miatt nem lesznek vénykötelesek.

A gyógyszermellékhatások az orvoslás chemtrail csíkjai

A gyógyszerek mellékhatásait a közvélemény gyakorlatilag úgy kezeli, mintha azok a beteg kínzásának eszközei lennének. Az érvelések során az a tény soha nem kerül elő, hogy a páciensek nem szórakozásból szedik a gyógyszereket, hanem mert baj van, sokszor igen nagy baj. Szinte hihetetlen, de sokan tényleg azt gondolják, hogy a gyógyszereket azért fejlesztik, hogy minél hatékonyabban betegítsék és öljék meg az embereket. A kemo- és radioterápia estében jön elő a leggyakrabban ez az érv: többen úgy vélik, hogy e kezelések nem gátolják, hanem elősegítik a rák terjedését. Orvosok adják világszerte a nevüket ezekhez és hasonló elképzelésekhez.

A beteg fontos, nem a pénz

Az alternatív orvoslással foglalkozók gyakori érve, hogy a gyógyszeripart csak a profit érdekli, szemben velük, akik betegközpontú szemlélettel rendelkeznek. A lóláb azért kilóg, hiszen ezeknek az embereknek mind üzleti érdekeltségük van az egészségügyi piacon. A beteg fontos, nem a pénz, mondja Dávid Tamás is, az ismert Cod teás “professzor”, akit nemrég ítéltek felfüggesztett börtönbüntetésre kuruzslás vádjával.

Hiteles személyek vetik el a kétely magvait

Ki ne ismerné a modern gyógyászat problémáit, melyek …

… a drága gyógyszerek, a kórházi fertőzések, leépült infrastruktúra, hosszú várakozás a listán és a várótermekben, hálapénz, állami eszközök magáncélú használata, pökhendiség, gyógyszergyárak megvesztegető marketingje, az a tény, hogy sok betegségre még nincs hatásos terápia, és hogy néha magasrangú szakemberek adják nevüket kétes termékekhez.

Mindezek a forráshiány, az egészségügyi rendszer, a meggyökeresedett attitűdök és az orvostudomány jelen állásának következményei. A tudományos alapú orvoslásnak azonban nincs alternatívája, kizárólag ez a megközelítés hozhat gyökeres áttörést a gyógyítás hatékonyságának, a költségek csökkenésének és az orvos-beteg viszony kérdéseiben. Vannak orvosok, akik csak a problémák szemüvegén keresztül hajlandóak nézni az egészségügyet és e nézeteiknek a nyilvánosság előtt is hangot adnak.

Boros László a Los Angelesi UCLA Egyetem professzora, a rákellenes hatásúnak mondott deutérium-csökkentett víz teoretikusa, a modern orvoslás kudarcait vagy vélt kudarcait harsogja különböző fórumokon, rendületlenül osztja meg híreit az egyes fiaskókról, melyeket a nagy kataklizma előfutárainak tekint. Nem hisz az orvosi genomikában és genetikai-alapú terápiákban, csakúgy, mint a személyre-szabott gyógyászatban. Boros méltatja, hogy Donald Trump nem várja el az FDA új főigazgatójától a randomizált kettősvak vizsgálatokat, mert ezeknek Boros szerint „gyógyászatilag nincs különösebb értelme”. Klinikáján „a természetgyógyászat ugyanolyan fontos, sőt, a betegségek kimenete szempontjából jelentősebb, mint a standard onkológiai kezelések”.

Boros szerint nem a kontrollált vizsgálatok, hanem a piac – értve ezalatt a beteget és orvost – dönti el, hogy létezik-e a terápiás hatás.

Ez egy rendkívüli állítás. Boros a gyógyszeripar-ellenes érzelmekre is apellál, ezen iparág végét vizionálva: szerinte a gyógyszeripar addig működött, amíg a természetből lopkodták a hatóanyagokat, de amióta áttértek a célpontra fejlesztett hatóanyaggyártásra, azóta nincs új termék. A gyógyszeripar szerinte addig létezik, amíg a politikai garnitúrát képes kifizetni. Boros visszautasítja az orvosi kezelést, ha látja, hogy az orvos nem az ő egészségében érdekelt. Ezt igen veszélyes üzenetnek tartom. Videóbeszélgetése végén a videót megtekintő laikus levonja a következtetést, s ekként kommentál:

„GYOGYÓIPAR ÉS AZ ORVOS MAFFIA …összefonódottság… nekik természetes… De a szegedi …prof ? … a BÜKKI FÜVES EMBERT … MÁR MEGTÁMADTÁK. … a MOCSKOS lobbisták…miatt… …. 35 000 ember MEGHAL…m.országon… évente… …a VÉGELGYENGÜLÉS, mint olyan… NEM LÉTEZIK”.

(a szegedi prof én vagyok). E tipikusnak mondható vélemény logikai szerkezetét elemezve kitűnően látszik, hogy, miféle az a termékeny talaj, melyre az orvoslás-ellenes gondolatok hullanak.

Összeesküvést emlegetnek

Papp Lajos egykor kiváló szívsebész is széleskörű összeesküvést gyanít az orvosok és a gyógyszeripar között a páciensek egészsége ellen. Amikor elhagyta a szívgyógyszereket, a halálozás gyakorisága radikálisan csökkent, állítja ő. Hogy miért? Mert a gyógyszerek mérgezőek, illetve: „ez a csoda a Teremtőtől kapott öngyógyító képesség, de ezt nem lehet megvenni a patikában, nem lehet megvenni a boltban, ezért meg kell dolgozni, ezért áldozatot kell hozni.” Szerinte egyébként pl. a koleszterin-csökkentő sztatinok esetében nem a mellékhatás a lényeg, hanem magával a főhatással van a probléma.

Megnyilvánulásait igen sokan kísérik figyelemmel, és a kommentekből egyértelműen megállapítható, hogy a rajongók vették az üzenetet, mely szerint a gyógyszerek globálisan mérgezőek, az orvosok és a gyógyszeripar pedig “gyilkosok”, idézvén a professzort szó szerint. Egy példa a hozzászólásokból: „Teljesen egyet ertek Papp Lajos professzorral. A Gyogyszeripar a vilagon a legnagyobb uzlet,es tobbszorose aldozata van mint a 2 Vilaghaboruban elkovetett tomeg gyilkossagoknak. Ra adasul a modern emberek mar annyira el vannak butitva a Nyugati orszagokban,hogy legtobbjuk eszre sem veszi,hogy sajat maguk fizetnek a sajat bergyilkosukert amit ugy hivnak GYOGYSZER.”

Tudományellenes gondolatok orvos és laikus fejekben

Talán nem meglepő az összefüggés, de az alternatív orvosok között jóval nagyobb az oltásellenesség és a tudománytalan gondolatok előfordulása, mint a csak tradicionális orvoslással foglalkozók között. A homeopata orvoslás közismerten védőoltás-ellenes, bár e nézetet sokan nyilvánosan nem merik vállalni. A homeopata orvosok hisznek a biorezonanciában is, állítván, hogy attól, hogy nem tudjuk ezeket kimutatni, még léteznek. Arra persze válasz nincs, honnan tudjuk, hogy léteznek, ha semmi nem utal erre. Ilyen és ehhez hasonló gondolkodási és érvelési hibáktól hemzseg e terület. A laikus tömegek és sokszor az őket képviselő politika sem értik a modern tudomány vívmányait, ezért veszélyesnek vagy etikailag aggályosnak állítják be ezeket és a tiltásuk mellett kardoskodnak. A tudomány feketelistája a következő: géntechnológia, klónozás, őssejt technikák, génterápia, védőoltások, genetikai profilalkotás, a genetikailag módosított szervezetek.

Az orvoslás tévúton jár

Az ártótevékenység egy további válfaját képezik azok a vélekedések, mely szerint a betegségek okai teljesen mások, mint amit a tudományos orvoslás gondol róluk. Az új germán medicina nevében Barnai Roberto osztja az észt: a rák nem betegség, hanem egy értelmes folyamat, amely akkor keletkezik, ha konfliktusokban vagyunk (sic!). Az agy irányítja a mikrobákat, s ha már nincs szükség rájuk, ráuszítja őket a rákra. Igen ám, de az egészségtelen táplálkozás megbontja az agy és a patogének harmóniáját, azért a rák kikerül a kontroll alól. Ugyanilyen téves hit eredménye az, hogy a betegségek okaként az elsavasodást, a mérgek felhalmozódását, a keleti energiák egyensúlyának megbomlását, vagy a Tíz Parancsolat be nem tartását nevezzük meg.

Az eltitkolt igazság

A közvélemény bizalmatlanságának egy további megnyilvánulása az a hit, hogy a valóban hatásos gyógymódokat a hagyományos orvoslás próbálja titkolni, vagy ha kell, betiltani. A rák esetében hallani leggyakrabban ilyen tartalmú városi legendákat. Például Kovács József természetgyógyász könyve is ilyen attitűdök mozgósítására épít. A szerző szerint a hidrogén-peroxid egy univerzális gyógyszer. A tartalomjegyzéket böngészve, mindjárt lejön a magát metafizikai terapeutának tituláló szerző könyvéből a lényeg: „A szervezet tisztítása lépésről lépésre”; „A rák nem betegség”, „Kvantum DNS gyógyítás”, stb. Vajon miért gondoljuk, hogy ezek az ártó gondolatok a véleményszabadság részét képezik?

Az igazi tudós-gyógyítókat üldözik

A közvélekedés szerint vannak az igaz kutatók és orvosok, akik feltaláltak egy olyan szert vagy kezelést, amely valóban a betegek érdekeit szolgálná, de az összeesküdött orvos/gyógyszeripari maffia megakadályozza, hogy ezek közkinccsé váljanak. Ilyen például Horváth István akadémiai doktor találmánya, az érelmeszesedés elleni oltás. A professzor az elismerés helyett azonban felfüggesztett börtönt kapott az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése miatt. Érdekesség, hogy találmányát nem a szakma, hanem a közvélemény ismerte el.

Vargha Zoltán, az ismert “talpcsikis doktor”, szintén sokat panaszkodik nyilvánosan, hogy ahelyett, hogy Amerikában folytatta volna jövedelmező tevékenységét, hazajött, hogy honfitársait gyógyítsa emberbaráti szeretetből, de a korrupt szakma partvonalra szorította. A Facebookon igen aktív ember a helyesírás szabályai c. könyvét a tengerentúlon felejthette, mert olvasóinak idegeit nem csak írásainak tartalmával, hanem annak formaiságával is igencsak borzolja.

Az orvosok tátva maradt szája

Mindenki hallott már számtalan történetet, melynek lényege, hogy az orvosok néhány hetet/hónapot adtak egy nagy betegnek, az mégis sokkal tovább élt. A sztereotip narratíva szerint a hosszabb élet a hagyományossal párhuzamosan alkalmazott alternatív terápiának köszönhető. Az orvosok nem értik, hogyan élhet még a rákos beteg páciensük, mondja Varga Gábor a neurotropikus agyterápia kifejlesztője (nehogy azt higgyük, hogy ez valami tudományos dolog!). A gyógygomba bizniszben utazó, eredendően közgazdász, történész persze tudja a választ: a gombakivonatok gátolják a rákos áttéteket, amellett persze, hogy e termékek a szív- és érrendszerre, cukorbetegségre és egyéb kórokra is jótékony hatással vannak, sőt stabilizálják az immunrendszert és csökkentik a vírusterhelést is. Elsőre nem világos, hogy Varga miért támadja a vitaminokat ily nagy hévvel, de aztán leesik a tantusz: kemény termékverseny folyik az alternatív szerek piacán.

Gyógyít vagy kiegészít?

Az alternatív orvoslás ma már nem meri nyilvánosan vallani a mindent gyógyítás princípiumát, pedig eredendően minden nagy ágazatuk e krédó jegyében fogant. A nevük is “komplementer és alternatív medicinára” változott, ami igen jelentős presztízsveszteség, hiszen így intellektuálisan csupán az autentikus orvoslás árnyékában maradt nekik némi hely. Egy új fogalommal, az “integratív medicina” kifejezéssel próbálják lélektani pozíciójukat javítani.

Pengeélen táncolás azonban ez, hiszen ők csupán a sikerért szeretnék vállalni a felelősséget, a kudarcért viszont semmiképp. Sajnos, sok páciens nem érti a lényeget és kizárólag alternatív megoldásokhoz fordul, ezért gyakran bele is hal a diagnózis idején még jó eséllyel gyógyítható kórba. A doktorral, vagy a természetgyógyásszal való beszélgetések intim légkörében még további támogatást kapnak az autentikus orvoslással szembeni indulatok. Vannak, akik taktikusan az írásaik és előadásaik végén megemlítik ugyan a hagyományos orvosi kontroll fontosságát, de a hívők nem értik, minek ez, ha az alternatív szerek szinte mindent gyógyítanak (lásd pl. a bükki füves ember listáját).

Kapcsolódó:

Boldogkői Zsolt az MTA állásfoglalását kérte az akupunktúra ügyében

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük