Amikor a hatalom a büntetőjoggal fenyeget, az csak arra jó, hogy félelemben tartsák az ellenzéki képviselőket, akiknek tudomásul kell venniük, hol a helyük. Demeter Márta LMP-s politikus mentelmi ügyének sietve napirendre tűzött tárgyalása is erre figyelmeztet.

Példátlan gyorsasággal tárgyalta a parlament az LMP-s Demeter Márta mentelmi ügyét:

a legfőbb ügyész július 5-én indítványozta a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, amit az Országgyűlés július 12-i rendkívüli ülése előtt az illetékes szakbizottság már napirendjére is vett. Ugyanazon a napon az Országgyűlés is döntést hozott a politikus mentelmi jogának tárgyában.

- Hirdetés -

A Legfőbb Ügyészség július 5-én kelt közleménye szerint

„Polt Péter legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészségen folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Demeter Márta országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. A hivatali visszaélés miatt indult büntetőeljárásban a megalapozott gyanú lényege szerint Demeter Márta 2018 szeptemberében országgyűlési képviselőként a Magyar Honvédség működésével kapcsolatos adatokról szerzett tudomást, majd azokat a közösségi oldalán közzétette azzal a megjegyzéssel, miszerint a Magyar Honvédség a miniszterelnök közvetlen hozzátartozóját törvénysértő módon szállította. Amellett, hogy ez a közlés valótlan volt, Demeter Márta a törvényi kötelezettségét megszegve, közérdekből nem nyilvános adatokat adott ki. Demeter Márta országgyűlési képviselő e cselekménye hivatali visszaélés bűntettének megállapítására lehet alkalmas”.

Az LMP-s képviselő amúgy tavaly októberben a következőkről kérdezte a honvédelmi minisztert:

  • Miért szállíthatja a Magyar Honvédség Airbus repülőgépe kiképzőrepülés keretében a miniszterelnök lányát, aki semmilyen közjogi tisztséget nem visel, hivatalt nem tölt be?
  • Ki adott utasítást az ÖHP parancsnokának az említett utas szállításának engedélyezésére?
  • Hogyan engedélyezheti az ÖHP parancsnoka a miniszterelnök családtagjának utazását az Airbus A-319-es repülőgépen kiképző repülés keretében?

Gyorsan kiderült azonban, hogy Demeter Márta tévedett, mert egy katonatiszt családja – köztük egy Orbán Flóra nevű lány – valóban kiképzési repülést folytató géppel tért haza, amire engedélyt kért és kapott is a honvédség illetékeseitől. Mindezen kérelem teljesítése nem ütközik szabályozókba), és semmilyen többletköltséggel nem járt a honvédség számára – közölte akkor a HM.

Ha ez valóban így van, az LMP-s politikus tényleg melléfogott

Meg is fizetett érte: idén februárban kizárták a honvédelmi és rendészeti bizottságból, miután az Alkotmányvédelmi Hivatal úgy ítélte meg, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mert összekeverte egy Cipruson szolgáló katonatiszt gyerekével a miniszterelnök lányát. A vizsgálatot Kövér László kezdeményezte a képviselő ellen.

Úgy tűnik azonban, hogy ez nem elég,

és Demeter Mártával szemben büntetőeljárást is kezdeményeztek, de ahhoz, hogy gyanúsítottként hallgathassák ki, illetőleg hogy vele szemben vádat is emelhessenek, a mentelmi jogát is fel kell függeszteni. Más kérdés, jó-e az ügyészség hivatkozási alapja. A hivatali visszaélést ugyanis az a hivatalos személy követheti el, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen

a) hivatali kötelességét megszegi,
b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy
c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ez teljesen világos, de az LMP-s politikus a melléfogásával vajon kinek okozott jogtalan hátrányt, illetve kinek szerzett jogtalan előnyt?

A jogtalan hátrány, illetőleg jogtalan előny ugyanis jellemzően vagyoni hátrányként, illetőleg előnyként értelmezhető, politikai hátrányként vagy előnyként azonban semmiképpen sem.

Kétségtelen, hogy a politikus ebben az ügyben nem eléggé körültekintően járt el, de csak tette a dolgát: próbált rámutatni a hatalom visszásságaira. Ezúttal nem járt sikerrel, de meglehetősen abszurd, hogy emiatt hivatali visszaéléssel gyanúsítják, miközben ezt a bűncselekményt nem lehet gondatlanságból elkövetni. Esetleg az esetnek polgári jogi – személyiségi jogi – vonzata lehetne, ám az már egy másik történet.

A legfőbb ügyész így valószínűleg lyukra futott,

mert a hivatali visszaélés megállapításához kell a célzat: az elkövetőnek szándékában kell állnia a jogtalan hátrány okozásának, illetve a jogtalan előny szerzésének. Demeter Márta cselekménye viszont legfeljebb politikai szempontból tűnik relevánsnak, ami azonban nem büntetőjogi kategória.

Ez tipikusan olyan helyzet, amikor a választókra kellene bízni a döntést.

Ha úgy látják, hogy a politikus méltatlan a bizalmukra, legközelebb majd másra szavaznak. Ám amikor a hatalom a büntetőjoggal fenyeget, az csak arra jó, hogy félelemben tartsák az ellenzéki képviselőket, akiknek tudomásul kell venniük, hol a helyük.

Forrás

Az MTI 2019. 07.12-i közleménye

A képviselők 131 igen, 52 nem szavazattal, kétharmados többséggel döntöttek a mentelmi jog felfüggesztéséről, amelyet Polt Péter legfőbb ügyész indítványozott Kövér László házelnöknél egy hivatali visszaélés ügyében indult büntetőeljárás nyomán.

A megalapozott gyanú szerint Demeter Márta közérdekből nem nyilvános adatokat adott ki.
Az ellenzéki politikus tavaly ősszel országgyűlési képviselőként a Magyar Honvédség működésével kapcsolatos adatokról szerzett tudomást, majd azokat a közösségi oldalán közzétette azzal a valótlan megjegyzéssel, miszerint a honvédség a miniszterelnök közvetlen hozzátartozóját törvénysértő módon szállította. Demeter Márta a törvényi kötelezettségét megszegve, közérdekből nem nyilvános adatokat adott ki – közölte korábban a Legfőbb Ügyészség, amely szerint ez a cselekmény hivatali visszaélés bűntettének megállapítására lehet alkalmas.

A büntetőeljárás lefolytatására az országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése esetén nyílik lehetőség.

Tavaly október 16-án Demeter Márta – aki akkor még az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának LMP-s alelnöke volt – írásbeli kérdésekkel fordult az illetékes miniszterekhez azt tudakolva, hogy a honvédség Airbusával miért utaztatták Orbán Viktor lányát. Kiderült azonban, hogy ilyen nem történt, valójában egy Orbán vezetéknevű magyar katona és családja utazott a gépen, engedéllyel.

A Fidesz az esetet követően Demeter Mártát feljelentette hivatali visszaélés és személyes adatokkal való visszaélés miatt, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordult.

Az ügy folyományaként Demeter Mártát februárban a házelnök javaslatára a parlament felmentette bizottsági alelnöki tisztségéből és bizottsági tagságából, miután az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági felülvizsgálati eljárása során a képviselő személyében nemzetbiztonsági kockázatot állapított meg.”

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét