Orbán a vádlottak padján – Polt felkötheti a gatyát a szerecsenmosdatáshoz!

Emlékeznek még 2011-re, amikor a Fidesz hatalomra kerülése után nem sokkal úgy döntött, hogy jobb helyen lesz nála a magyarok idős korra félretett pénze és einstandolta a magánnyugdíj pénztárakban összekuporgatott tőkét és addigi hozadékát? Ez most végre visszaütni látszik!

A felelősök

Zseniálisan kitalált sumákolásnak lettek áldozatai, akik elhitték, hogy az állam – Orbán – jobb gazdája a pénzüknek, mint a gaz tőkés pénztárak. Ígértek akkor mindent és annak az ellenkezőjét is és a Magyarok java része bedőlt. Volt szó

 • egyéni számláról
 • magas hozamról
 • hozam adómentességéről
 • magánnyugdíj-pénztárak visszamenő ellenőrzéséről

A sok lódításból semmi nem lett, csak a 3.000 milliárd hiátusát éreztük – érezhettük volna, ha érdekelt volna bárkit is – a saját bőrünkön. Ezt elégelte meg Korózs Lajos, aki szerdai sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy  feljelenti Orbán Viktort, Matolcsy Györgyöt és Selmeczi Gabriellát, és kéri az ügyészséget, hogy állapítsa meg a hivatali visszaélés, közfeladati helyzettel visszaélés, csalás, hűtlen kezelés tényállását, és folytassa le az ügyben a nyomozást.

“T. Legfőbb Ügyészség részére
1055 Budapest, Markó utca 16.

Tisztelt Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úr!

Alulírott Korózs Lajos (értesítési postacím: Országgyűlés Hivatala; 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.) az alábbi
f e l j e l e n t é s t

teszem Orbán Viktor (miniszterelnök, országgyűlési képviselő; értesítési postacíme: Országgyűlés Hivatala; 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.) Selmeczi Gabriella (korábbi nyugdíjvédelmi miniszterelnöki megbízott, országgyűlési képviselő; értesítési postacíme: Országgyűlés Hivatala; 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.) és Matolcsy György (2006-2013 között a FIDESZ országgyűlési képviselője 2010-2013 között nemzetgazdasági miniszter, jelenleg a Magyar Nemzeti Bank elnöke, értesítési postacíme: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) ellen az alábbi tényállás alapján.

2018. január 03. napján kelt Matolcsy György Magyar Nemzeti Bank elnökének dr. Tóth Bertalan országgyűlési képviselőtársam részére „Tartozik-e az állama korábbi magánnyugdíjpénztár tagoknak 2826,1 milliárd forinttal?” tárgyban feltett írásbeli kérdésre adott válaszlevele, melynek utolsó előtti bekezdése alapján „Tartalmi szempontból, jogi, számviteli és költségvetési értelemben nincs jelentősége ennek az összegnek, a kilépett magánnyugdíjpénztári tagokra ugyanazok a társadalombiztosítási nyugdíjszabályok vonatkoznak, mint azokra, akik sohasem léptek be magánnyugdíjpénztárba.”

2018. január 09. napján jelent meg a 168óra.hu honlapon a „Hogy nem bukik bele ebbe Orbán? Parlamenti határozatban deklarálta, majd nem teljesítette (Háromezer milliárd forintot vett el a kormány, soha nem adja vissza. Pedig Orbán Viktor személyesen ígérte meg.)” című cikk, amelyből elérhető a 2010. december 06. napján kelt Orbán Viktor és Kósa Lajos és Lázár János aláírásával a P/1891. irományszám alatti „A kötelező magánnyugdíj-pénztári tagok védelméről” című politikai nyilatkozat, amihez 2010. december 13. napján Selmeczi Gabriella is csatlakozott.

A 2010. december 06. napján kelt politikai nyilatkozat az alábbiakat tartalmazta:

Az Országgyűlés a közel 3 millió kötelező magánnyugdíj-pénztári tag eddigi befizetéseinek
jövőbeni biztonsága érdekében kinyilvánítja, hogy:
 garantálni kell az egyéni számlavezetés intézményét az állami nyugdíjrendszerbe átlépő, korábbi kötelez ő magánnyugdíj-pénztári tagoknak;
 garantálni kell az állami rendszerbe átlépőknek az egyéni számlára történő befizetések értékállóságát;
 garantálni kell a kötelező magánnyugdíjpénztárból az állami rendszerbe átlépők veszteségeinek jóváírását;
 garantálni kell az állami rendszerbe átlép ők esetleges hozamának adómentességét, ha 2011. január 31-ig átléptek és hozamukat kivették;
 ki kell vizsgálni a magánnyugdíj-pénztári tagok befizetéseivel való gazdálkodás körülményeit.

Fent nevezett személyek, annak ellenére, hogy 2010. április 06-ai választások óta a parlamenti többséget adó FIDESZ párt országgyűlési képviselői (Matolcsy György 2013-ig, azóta MNB elnök), illetve Orbán Viktor a Kormány vezetőjeként miniszterelnök semmit sem garantálnak a mai napig a fenti 2010. december 06. napján kelt „A kötelező magánnyugdíj-pénztári tagok védelméről” című politikai nyilatkozatban foglaltakból.
A Házszabály 158. § 22. pontja alapján 2010. december 06. napján Orbán Viktor és Kósa Lajos és Lázár János és (2010. december 13. napján) Selmeczi Gabriella is a FIDESZ által vezetett parlament 2/3-os támogatásával úgy foglaltak állást, hogy garantálni kell a fentebb rögzítetteket „…a közel 3 millió kötelező magánnyugdíj-pénztári tag eddigi befizetéseinek jövőbeni biztonsága érdekében…”

Az elmúlt 7 évben sem a Kormány, sem Orbán Viktor, sem Kósa Lajos, sem Lázár János, sem Selmeczi Gabriella (mint közfeladatot ellátó személyek) nem adott ki arról nyilatkozatot vagy a Házszabály 82. § (1) bekezdése alapján, mint országgyűlési képviselők nem terjesztettek elő olyan politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslatot, amiben kinyilatkoztatták volna, hogy már semmit sem kell garantálni „…a közel 3 millió kötelező magánnyugdíj-pénztári tag eddigi befizetéseinek jövőbeni biztonsága érdekében…”, ebből logika szabálya szerint az következik, hogy bár állásfoglalásuk nem változott, mégsem tettek semmit, Matolcsy György pedig gyakorlatilag kizárta a fenti garanciákat, ami álláspontom szerint az alábbi Btk. rendelkezésekbe ütközik:

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)

Hivatali visszaélés
305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen
a) hivatali kötelességét megszegi,
b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy
c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Közfeladati helyzettel visszaélés
306. § Az a közfeladatot ellátó személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen
a) közfeladattal kapcsolatos kötelességét megszegi,
b) közfeladattal kapcsolatos jogkörét túllépi, vagy
c) közfeladati helyzetével egyébként visszaél,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Csalás
373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.
(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a csalás kisebb kárt okoz, vagy
b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó csalást
ba) bűnszövetségben,
bb) közveszély színhelyén,
bc) üzletszerűen,
bd) jótékony célú adománygyűjtést színlelve
követik el.

Hűtlen kezelés
376. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.

A fentiek alapján kérem a t. Legfőbb Ügyészséget, hogy a tényállást minősítse (pl.: esetlegesen Btk. 305. §-a szerinti hivatali visszaélés vagy esetlegesen Btk. 306. §-a szerinti közfeladati helyzettel visszaélés) és, amennyiben megalapozottnak találja, úgy a nyomozási eljárást folytassa le.

Az ügy súlyosságára tekintettel fordulok jelen beadványommal a t. Legfőbb Ügyészséghez, kérve a feljelentésem érdemi elbírálását, hatáskörének esetleges hiányában a feljelentésem hatáskörrel rendelkező szervhez történő haladéktalan továbbítását.

Tisztelettel: Korózs Lajos

Budapest, 2018. január 17.”

Orbán-Kósa-Lázár tudta, hogy betarthatatlant ígér a magánnyugdíjpénztári tagoknak

A magánnyugdíjpénztári pénzeknek annyi! – elismerten lenyúlták

5 hozzászólás

 • 2018.01.17 - 13:36
  Közvetlen hivatkozás

  Igaza van Korózsnak csakhogy ez egy látszat cirkusz ugyanis Orbán diktatúrájában semmi értelme nincs a feljelentéseknek. Előbb el kell tiporni ezt a diktatúrát és utána felelősségre vonni az elkövetőket.

  Válasz
  • 2018.01.17 - 19:03
   Közvetlen hivatkozás

   Az kéne, de ehhez fel kéne nyitni a bambák szemét, hogy sokan legyenek dühösek. Ez pedig nem fog menni 30÷50 oldalas programok gyártásával. El kéne gondolkodni azpn, hogy mivel nyert a fidesz.
   Mit ígért? Semmit, aztán meg hogy “folytatják”.
   Mit tett? Amortizált és hergelt, érzelmeket korbácsolt.
   Most mit kéne tenni? Ugyanezt, csak együtt összefogva úgy, hogy mindenkihez eljusson. A végekre is!!!

   Válasz
   • 2018.01.17 - 19:37
    Közvetlen hivatkozás

    Mit kellene tenni? Három dolgot lehet tenni:

    1. Például bojkott, amivel elindítanák a magyar nép egyelőre passzív részét is. Ergo egy idő után megszervezni és nekik menni országszerte egyszerre egyidőben.

    2. Likvidáltatni a felcsúti zsebdiktátort, mert azután úgy omlanának össze, mint a kártyavár.

    3. A harmadik út a teljes feladás, aminek során további milliók fognak leszakadni véglegesen és további milliók távoznak a országból, ami szintén garantálja a rendszer összeomlását csak sokkal tovább fog tartani ergo sokkal többen fognak szenvedni.

    Válasz
    • 2018.01.18 - 09:54
     Közvetlen hivatkozás

     Amit javasolsz, az az ami nem megy, mert ahhoz szervező erő és vezér kéne, amelyek nincsenek. Ezért mondom, hogy amortizálni kell, ami csak úgy megy, hogyminden nap ismételgetni, ezzel sulykolni az emberekbe a szemétségeket. Egyszerű mondatokkal, közérthetően és ezt eljuttatni a “végekre” is. Pl.:”Tudod-e hogy a kenyered árából mindenkor 50Ft-ot adsz Orbánnak a stadionjaira?”

     Válasz
 • 2018.01.17 - 17:03
  Közvetlen hivatkozás

  A mocskos disznók! Még hivatalos papir is van róla,hogy mit igértek! Szigorúan visszakövetelni! Hol van ez a 3 millió pénztártag? Miért nem piknikezik a Kossuth téren? Ha ezt Gyurcsány csinálta volna,már lángban állna Budapest! Mikor lesz már észheztérés???

  Válasz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük