Orbán miniszterelnök beszédírói semmitől nem riadnak vissza. A kormányszócsőben adott interjújában kiforgatva a Szentírás szövegét, azt bizonygatja, hogy írva vagyon, miszerint csak azokkal kötelességünk jónak lenni, akit ő erre érdemesnek tart.
[mnky_ads id=”4668″][mnky_ads id=”4670″]

A mondás

Orbán szájába ezt adták – ne legyen félreértés, az, hogy nem ő találta ki, nem mentesíti, hiszen elmondta:

„Márk evangéliuma szerint Krisztus második parancsolata így hangzik: »Szeresd felebarátodat, mint magadat.« Mostanában sokat emlegetik Európában ezt a krisztusi parancsot. Azt akarják ezzel szemünkre hányni, hogy bár kereszténynek valljuk magunkat, mégsem akarjuk, sőt nem is engedjük, hogy más földrészről érkező milliók betelepülhessenek Európába. Elfelejtkeznek azonban a parancsolat második feléről. Márpedig a tanítás két részből áll: szeretnünk kell a felebarátainkat, de szeretnünk kell önmagunkat is.”

Gábor György filozófus hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy mekkora ferdítést tartalmaz az idecitált Orbán-mondat.

“Most két eset lehetséges: vagy cinikus és ócska módon hazudik Orbán, a kereszténység szent könyvét blaszfemizálva, saját ótvaros képére és piszkos céljaihoz törekedve alakítani azt, vagy totálisan meghibbant, és istenkirálynak gondolván önmagát már nem is értelmezi a Bibliát, hanem továbbírja, s a Magyar Időket Mózesnek, egyfajta közvetítőnek gondolván, istenkirályi mivoltában kinyilatkoztatva újabb parancsolatokat tesz közzé.
Ugyanis aljas hülyeséget beszél, minden bizonnyal Balog Zoltánnak köszönhetően. Jézus szövege görögül így hangzik: „Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.”Magyarul: „Szeresd embertársadat, mint önmagadat!” (Lukács 12,31)

Jézus ezen a helyen a Leviticus (Mózes III. könyve) 19,18-at értelmezi: “Szeresd embertársadat, mint tenmagadat.”Jézus az orbáni aljassággal és ostobasággal ellentétben semmilyen parancsolatot nem ad, amely az önszeretetre vonatkozna, ilyen parancsolat egyszerűen nincs! Nem az önszeretetre ad parancsot , hanem egy mindenki számára értelmezhető mértéket ad meg: úgy szeresd embertársadat, mint magadat. Vagyis nem azt mondja, hogy szeresd embertársadat, továbbá szeresd magadat, hanem az embertárs szeretetének mértékét határozza meg: úgy szeresd, ahogy magadat. 
Jézus mondata a Lukács-evangéliumban is elhangzik (10,27), s – aligha véletlenül – ennek a tételnek az igazolásául mondja el itt Jézus az irgalmas samaritánus történetét, mint az önzetlen embertársi szeretet legszebb és legvilágosabb példázatát.
Orbán végtelenül cinikus és aljas.

Hazudik.

Az idézett szöveg előtt ugyanis ez áll:

“Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erőddel.”

(Lukács 12,30). Vagyis itt is a mértéket határozza meg Jézus: teljes szívből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erőddel. Éppen így ad mértéket az embertársi szeretetre: mint tenmagad. Azaz az embertársi szeretetre és nem az önszeretetre.

Egyébként Jézus – mint erre már utaltam – Mózes harmadik könyvének 19,18-as részét értelmezi, magyarázza. Ám milyen érdekes, hogy éppen ezt követően, a 19,33-ban (Orbán és Balog Bibliájából ez a rész kimaradhatott) ezt olvashatjuk: “Ha idegen lakik veletek földeteken, ne bántsátok. A veletek lakó idegen olyan legyen számotokra, mint a közületek való, és szeresd úgy, mint saját magadat, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptom földjén.” Itt sem kimondottan az önszeretetről van szó!

Orbán tehát a Bibliával hozakodik elő, közben a legaljasabb módon manipulálva a Szentírást, újra és megint és folyton-folyvást hülyének néz mindenkit: belerondít a Bibliába, s azt gondolja, úgy tesz vele, ahogy csak akarja.

S lám, eddig még egyetlen pap vagy lelkész sem szólalt meg, s senki sem mondta azt, hogy Orbán úr, maga gazember módjára hazudik! Öblögessen, mosson szájat, mielőtt a Biblia értelmezésébe kezd, ugyanis jelen pillanatban Isten kinyilatkoztatott szavát rondítja tele, hamisítja meg, s csinál belőle szilveszteri bohózatot.

Amúgy pedig mit is gondolt a kereszténység arról az önszeretetről, amelyet Orbán a Bibliából próbál kiolvasni, s amely oly nagyon kedves számára? Elégséges lesz, ha a nyugati kereszténység legnagyobb szentjét, Szent Ágostont idézem? “Tehát a két szeretet két várost hozott létre. Az Isten megvetéséig eljutó önszeretet a földit, az önmegvetésig eljutó istenszeretet pedig a mennyeit.” – De civitate Dei, XIV,28,1. (“Fecerunt itaque ciuitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, caelestem uero amor Dei usque ad contemptum sui.”)

Vagyis az evilági várost (Orbán városát) az Isten megvetéséhez vezető önszeretet (lopás, csalás, hazudozás, törvénytelenség, jogsértés stb.) jellemzi, míg Isten városát az önmegvetéshez vezető Isten iránti szeretet. Stimmel, Szent Ágostonnak igazat adhatunk.

Természetesen eszemben sincs azt állítani, hogy a menekült- és migránskérdés megoldásának kulcsa a Biblia. De azt egyenesen undorítónak tartom, hogy Orbán, immár aljas hazugságaihoz és ócska manipulációihoz a Bibliát, milliók és milliók hite szerint Isten kinyilatkoztatott szavát tartalmazó, s ekként szent szövegként tisztelt könyvet használja fel. 
Mással szórakozzon!

[mnky_ads id=”4674″][mnky_ads id=”4666″]

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét