Szia, Uram! Akarsz Korrupcióellenes Munkacsoport-tag lenni? Itt a lehetőség….

Megjelent az Integritás Hatóság nyílt pályázata a Korrupcióellenes Munkacsoport nem kormányzati szereplőket képviselő tagjaira – közölte a Integritás Hatóság Igazgatósága hétfőn az MTI-vel.

Tessék kérem, lehet pályázatot írni….

Közleményük szerint a meghirdetett tíz pozícióra

megfelelő tapasztalattal és érdemi, személyes közreműködést vállaló szakemberek jelentkezését várják egyéni pályázat formájában, vagy valamely civil szervezet képviseletében.

A pályázat az eutaf.kormany.hu/korrupcioellenes-munkacsoport oldalon érhető el.

A munkacsoport a hatóságtól független elemző, javaslattevő, véleményező és döntéselőkészítő feladatokat lát el és 21 tagja van: a hatóság elnöke mellett a nem kormányzati szereplőket és az állami szerveket tíz-tíz tag képviseli.

A jelentkezők közül a nem kormányzati szereplőket képviselő tagjelöltek listáját a hatóság elnöke állítja össze

A testület munkájában részt vevő nem kormányzati szereplőket képviselő tagokat a hatóság igazgatósága döntésének megfelelően a munkacsoport elnöke kéri fel.

Minden tagot azonos jogok és kötelezettségek illetnek meg a munkacsoport működésével összefüggésben, beleértve az információkhoz való hozzáférést és a beavatkozási jogot.

A testület tagjai, valamint az állandó és eseti jelleggel meghívottak

a munkacsoportban végzett munkájukért díjazásban és költségtérítésben nem részesülnek.

A munkacsoport határozatlan ideig működik, és nem avatkozhat be a hatóság tevékenységébe;

feladata a meglévő korrupcióellenes intézkedések vizsgálata és javaslatok kidolgozása, előterjesztése a korrupció megelőzésének és felderítésének javítását célzó intézkedésekre. A testületnek az előbbi feladatok alapján éves jelentést kell készítenie, amely elemzi a korrupció és a korrupciós gyakorlatok kockázatait és tendenciáit, hatékony ellenintézkedéseket és bevált gyakorlatokat javasol a korrupciós kockázatok és korrupciós típusok megelőzésére, felderítésére és szankcionálására. Felméri továbbá a hatékony végrehajtást. Éves jelentését a munkacsoport a tárgyévet követő március 15-éig fogadja el, és a jelentést megküldi a kormánynak, amely azt a honlapján közzéteszi.

“Árnyékjelentés”

A testületnek a korrupcióellenes küzdelem területén tevékenykedő független, nem kormányzati szereplőket képviselő tagjai jogosultak “árnyékjelentést” készíteni, amit a munkacsoport és a hatóság honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

A munkacsoport vezetője a hatóság elnöke, a testület alelnökét a nem kormányzati szereplőket képviselő tagjai közül, többségi döntéshozatal útján választják meg.

A testületi üléseket szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartják. A munkacsoport akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésen jelen van. A pályázati felhívás szerint a munkacsoport nem kormányzati szereplőket képviselő tagjának olyan ember kérhető fel, aki

  • bizonyíthatóan független a kormánytól, a hatóságoktól, a politikai pártoktól és az üzleti érdekektől.
  • Feltétel továbbá a bizonyított szakértelem,
  • a kellően hosszú és igazolható szakmai tevékenység
  • a korrupció megelőzése, illetve a korrupció elleni küzdelem,
  • az átláthatóság, a nyilvános információkhoz való hozzáférés,
  • a közbeszerzési eljárások, továbbá a munkacsoport feladataihoz kapcsolódóan emberi jogok védelme, valamint
  • a bűnüldözés területek legalább egyikében.

A pályázatot november 24-éig lehet benyújtani. Az Országgyűlés október 4-én döntött arról, hogy autonóm államigazgatási szervként létrejön az Integritás Hatóság az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos csalás, összeférhetetlenség, korrupció vagy más jogsértés kivizsgálása érdekében.