Krisztus feltámadására emlékeztek a keresztény egyházak

Erdő Péter bíboros szerint Krisztus feltámadása képessé tesz minket arra, hogy áldozatot vállaljunk egymásért. Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke arról beszélt, hogy ne a gyűlöleté legyen az első hely, ne a hazugság viruljon és annak tapsoljunk, hogy keressük a békességet. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke azt mondta: Jézus úton van a világ felé, és azt akarja hogy kövessük őt.

Erdő Péter: Krisztus feltámadása nagyvonalúságot ajándékoz nekünk

Krisztus feltámadása derűssé tesz, nagyvonalúságot ajándékoz nekünk. Képessé tesz minket arra, hogy áldozatot vállaljunk egymásért, családunkért, a nagyobb közösségért, a rászorulókért és a jövő nemzedékért – mondta Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában húsvétvasárnap tartott szentmiséjén.

“Húsvét napja arra szólít, hogy felemeljük tekintetünket ügyes-bajos dolgainkon túlra, mert amit a feltámadás fényében megpillantunk, az nem a saját halálunk végérvényes sötétsége, hanem az örök boldogság távlata az ember számára” – fogalmazott az esztergom-budapesti érsek.

“Lángolj és világíts!” – idézte a bíboros Szent Bernátot és hozzátette, ez a felhívás minden keresztény embernek szól, önvizsgálatra, tudatos életre szólítva fel őket; “újra és újra szembesít minket a kérdéssel, hogy mi az igazán jó az ember számára”.

Erdő Péter úgy fogalmazott: “a kereszténység nem a múlt vallása, és nem is csak kulturális örökség, hanem egy új, közös, bizalommal és szeretettel teljes jövő kezdete”.

A bíboros, prímás felhívta a bazilikát megtöltő híveket arra, hogy a feltámadás örömhírét adják tovább mindenkinek, mert, “a világnak szüksége van Krisztusra és szüksége van ránk is, mert Krisztushoz tartozunk”.

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a keresztény világ húsvét vasárnapján Jézus feltámadását ünnepli, e napon világszerte ünnepi miséket, istentiszteleteket tartanak.

Húsvéttól egészen az ötven nappal későbbi pünkösdig a Jézus feltámadása feletti örömről szól az egyházi liturgia.

Bogárdi Szabó István: Isten konklúziója a feltámadás

Isten Jézus Krisztus kereszthalála, engedelmessége, nagy áldozati műve kapcsán arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy föltámasztja őt a halálból – mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnapi igehirdetésében Budapesten.

A püspök úgy fogalmazott: “a velünk öröktől megbékélt Isten hozta ki a juhok nagy pásztorát a halálból. Ez az Isten konklúziója, a feltámadás”.

Isten megteremti a belső feltételeket – ez a feltámadásért való hálaadásunk, az új élet reménységéért való örömünk -, és megadja az erőt, a készséget, az elgondolást, valamint teret készít számunkra arra, hogy azt tegyünk, ami kedves, azt cselekedjük, ami jó, betöltsük az Isten szeretetparancsolatát – mondta.

Bogárdi Szabó István hangsúlyozta, a feltámadással Isten egy új ígéretet adott mindannyiunkra vonatkozóan: Jézus él, mi is élni fogunk. Ha őbenne vagyunk, mi is föltámadunk.

Hozzátette, számunkra a feltámadás nyitja meg az örök lét világát. Ez hozza az igazi reményt, túlmutat az egész életünkön.

Szólt arról is, hogy ma szorongva kérdezzük: Hol a családi élet tisztessége? Miért az irigykedés, a nyerő erő? Miért divat gyalázni elöljáróinkat, ahelyett, hogy imádkoznánk érettük? Hol a testvérszeretet? A mai ember miért önmagát gyűlölve imádja egyre csak azt, aki nem ő maga, hanem idegen? Mitől szaporodtak meg a hamis tudományok? Miért a “hazudozás a sikerágazat”?

Azt is kérdezzük magunktól: “Hitted volna, hogy minden piaci termék lesz, te magad is, hogy még a közösségi média is csak azért működik olyan pompásan, hogy eladják az adataidat, az érdeklődéseidet, a vágyaidat?” – fogalmazott.

Bogárdi Szabó István azt mondta, hogy az ember rendre elfordul Istentől, aztán számon kéri tőle a valóságát. Fellázad az igazság ellen, aztán fel van háborodva, hogy a hazugság uralkodik. Megszegi a szeretet parancsát, aztán méltatlankodik, hogy átcsap a fejünk fölött a gyűlölködés.

Isten így válaszol a panaszkodásunkra, a riadalmunkra: tanulj meg áldozatot hozni, légy teljessé a szeretetben, imádkozz elöljáróidért, könyörögj a békességért, legyél hűséges azokhoz, akik az igazságra tanítanak, és törekedj jó lelkiismeretre. Azaz erkölcsi, szellemi tisztaságban, világos gondolkodásban, jóindulattal, és jó akarattal minden erődből végezd a szeretet munkáit – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy ezt miként tegyük, amikor a gyűlölet a “nyerő” és a hazugság van az első helyen, a válasz az: a feltámadás erőivel – mondta.

Bogárdi Szabó István kiemelte: a feltámadás a bizonyíték arra, hogy össze lehet rakni úgy az életünket, a dolgainkat, az akaratunkat, az erőnket, hogy ne a gyűlöleté legyen az első hely, ne a hazugság viruljon és annak tapsoljunk, hogy keressük a békességet.

A húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással fejeződött be.

Fabiny Tamás: a feltámadt Jézus úton van a világ felé

A feltámadt Jézus úton van a világ felé, és azt akarja hogy kövessük őt – mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke húsvétvasárnap, a budavári evangélikus templomban tartott istentiszteleten.

Fabiny Tamás igehirdetésében kiemelte: a feltámadt Jézus a pogányok lakta Galileába küldi tanítványait, mert missziói feladatot akar rájuk bízni. Arra kéri őket, hogy Galileában tegyenek tanítvánnyá minden népet.

Jézus tehát azt akarja, hogy a térítők, “a tanítók és a keresztelők egyháza legyünk” – mondta.

Kezdjük el végezni galileai munkánkat! – szólított fel az evangélikus püspök, hozzátéve: Galilea lehet Budapest, Kárpátalja, Szíria és Irak, lehet minden hely, ahol pogány vagy szenvedő emberek várják az evangéliumot és a segítő szeretetet.

Jézus, ahogy a tanítványoknak, úgy “nekünk is megmutatja a Galileába vezető utat” – tette hozzá.

Fabiny Tamás szólt arról is: minden a kereszttel kezdődik, és csak aki átéli nagycsütörtök és nagypéntek fájdalmát, aki ott van a keresztnél és a sírba tételnél, az képes átélni a feltámadás csodáját.

Úgy fogalmazott: Jézus nagyszombaton bezárta a poklot, hogy ne jussunk kárhozatra, de megnyitotta az eget, hogy üdvösségre jussunk – ez isten igazi húsvéti meglepetése.

“Csak ha eljutunk az üres sírhoz, ha betöltjük a magunk galileai misszióját”, “akkor reménykedhetünk abban, hogy az ő feltámadása a mi feltámadásunk is”, hogy “az örök élet, amit előkészített, a miénk is lehet” – tette hozzá az evangélikus püspök.

Az istentisztelet úrvacsoraosztással fejeződött be.

(Forrás: MTI)

Kapcsolódó:

Ferenc pápa megkeresztelt egy hős migránst

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük