A jóságos Szókratész

A lényeg, hogy egyetlen jó létezik csak: a tudás, és egyetlen rossz: a tudatlanság, és ha túl közel vagy a politikához megéghetsz, ha meg eltávolodsz tőle, még rá is fázhatsz, mondták a régi görögök.


Naná, hogy a tudatlanok is jól érezhetik magukat állapotukban, hiszen az adott esetben nem okoz akkora fájdalmat, mint a tudás általi felismerés. Egyszerűbben szólva, amit nem tudok, az nem fáj. Mai korunkban nagy a tudatlanság, és ez nem jó! A tudatlanság hátára felkapaszkodottak pedig csak úgy sütkéreznek manapság az anyagi javak jóleső fényében.

Persze lehet a filozófiáról írni úgy is itt, hogy az ontológiai ismeretekről, a hegeli abszolút szellem fejlődéséről, a széles közönség számára emészthetetlen formában adjuk elő, az általunk szakszerűnek vélt mondanivalónkat. De nem ez a járható és követendő út. Filozófikus értekezéseinket, bármely témában is, úgy kell, hogy közvetítsük mások felé, hogy ne csak annak a szűk rétegnek váljék olvashatóvá, és értelmezhetővé, akik tanulmányaiknál, vagy polihisztori adottságaiknál fogva erre felkészültebbek, hanem mindenki számára közérthetően adjuk elő mondanivalónkat. Erre teszünk most és a jövőben is majd bátortalan kísérleteket.

Szokratész a jóról és a szépről

Szokratész munkásságáról ma már az iránta érdeklődő számára a lehető legszélesebb információ halmaz áll rendelkezésre, az internet jóvoltából különösen. Csak beütöd nevét a Google-ba és máris mindent megtudhatsz róla. Persze mindezeket rendszerezni is kell, különben elveszel a vele kapcsolatos irodalomban. Én most a jóról és a szépről alkotott nézeteire szeretném felhívni a figyelmet, természetesen röviden. A már korosodó Szokratész meg volt győződve arról, hogy a társadalmi, erkölcsi problémák vizsgálata meg kell, hogy előzzön minden más témában való szemrevételezést. Ez érthető, hiszen a gazdaság abban az időben még nem bírt általában olyan meghatározó szereppel, hogy véleményének alakulásában befolyásolta volna. Álláspontja szerint a már említett terület vizsgálati elsőbbségére azért is szükség van, mert az így szerzett ismereteket az emberek jellemének javítására lehet felhasználni. Ez máig tartó időszerűséget ad munkásságának! A mai magyar társadalom morálisan züllött. Prostituálttá tett tömegként hagyja, hogy a kerítőként rátelepült strici kormány kihasználja, miután félrevezetve, kitartottként még hálás is egy részük azért, amit velük szemben elkövetnek.

A jóság önmagában viszonylagos

Tájékozódási pontokként vegyük hát szemügyre, Szokratész jósággal és szépséggel kapcsolatos kijelentéseinek lényegét, a mai állapotokra is figyelemmel. A jóság önmagában viszonylagos – vallotta, ami egyiknek jó, az a másiknak rossz. Tehát ami jó az illiberálisoknak, az nem jó a liberálisoknak. Bár a hasznosságot jelölte meg a jó alapzataként, de előző állításából erre is vonatkoztatható az, hogy ami egyiknek hasznos, az a másiknak káros. Mi akkor szerinte a jó? Egy helyütt így szólt: “Egyetlen jó létezik csak: a tudás, és egyetlen rossz: a tudatlanság.” Általános megfogalmazásban lényegi megállapításnak tűnik, kérdés, hogy a tudást hogyan és miképpen szerezhetjük meg.

Ma is megszívlelendő intelme ez, amikor a magántulajdon alapján létrejött vagyoni differenciálódás, hasonlóan korához, olyan érdekellentéteket hozott létre, melyek közepette a politikai csatározások miatt is, a közérdek haldoklik a magánérdekkel szemben, bármennyire is igyekeznek ezt egyesek tagadni. Ezért az erkölcsi jó forrása szerinte nem lehet más, mint maga a hit. A kérdés most már csak az, hogy a miben való hit. Istenben, vagy önmagunkban. Egy rajtunk kívülállóban, vagy a bennünk valóban. Egy külső erőhöz fordulunk-e, vagy magunk erejéből leszünk úrrá a nehézségeken?

Minden ott jó és szép, ahol helyénvaló

A szép, a szépség fogalma is központi kérdés az idősödő Szókratész számára. Megkísérli bemutatni azokat a közös nevezőket, melyek alapján az emberek szépnek látják, láthatják mindazt, ami körülöttük van. És itt ugyanúgy, mint a jónál, a hasznosságig jut el, mint alapzatig, szép, ami hasznos is. Bár a hasznosság és a szépség között vannak erőteljes kapcsolatok, de ugyanúgy, mint a jónál, a szépnél is, elégtelen lenne az a magyarázat, hogy szép, ami hasznos is egyben. A szép, a szépség fogalmának tisztázása Szókratésznél a dolgok belső és külső tulajdonságainak a vizsgálatát is jelenti. Csak külső, vagy csak belső tulajdonságok vizsgálata nem elegendő a fogalom meghatározására, egységben, együtt kell vizsgálni minden esetben a külső és belső értékeket. Szerinte a trágyahordó kosár is lehet gyönyörű, míg az aranyozott pajzs is lehet visszataszító, ha kontármunka. „Hiszen minden ott jó és szép, ahol helyénvaló, rossz azonban és rút, ahol helytelen.” (Xenophon: Emlékeim Szókratészról. Bp., 1986. 114.)

Lehet-e szép a prostituált, vagy egy gyerekgyilkos? Lehet-e szép a nyomorék? Lehet-e szép az, aki fogyatékkal született, az ki azonos nemű társát szereti? Lehet-e szép az, aki ellenfél, vagy ellenség? Lehet-e csúnya a gyermekem, vagy szüleim lehetnek-e csúnyák, vagy csak kizárólag szépek? Tájékozódási pontokat tudtam itt most megemlíteni, egyrészt a helyszűke, másrészt a közérthetőség miatt. Az olvasóra bízva azt, hogy az érdeklődés felkeltése sikerrel járt-e vagy sem. A lényeg, hogy Szókratész ma is időszerű! A jó és a szép fogalma meghatározói mindennapjainknak! Jobb és bal. Melyik a szép és melyik a jó?

Korábbi cikkekKövetkező cikk

Megosztás

További cikkek
Minket nem alakítanak zombivá! - ne menj suliba, állj ki magadért
Minket nem alakítanak zombivá! – ne menj suliba, állj ki magadért

A Fidesz oktatás(ellenes) politikája kicsapta a biztosítékot a diákok körében, akik közösségi oldalon szerveznek tiltakozó tüntetést január 19-re. Mottójuk: Mindenkinek veleszületett...

Wass Albert
Wass Albert a “menekülő fiú”, akit Bonyhád befogadott

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár - tehát a főközszolgák egyike - emlékezett meg Bonyhád 110 éve született "fiáról", Wass Albertről. Szoboravatás kormányképviselettel...

A Tiborczhoz köthető cég bűnszervezetben követte el az EU pénzének megcsapolását
A Tiborczhoz köthető cég bűnszervezetben követte el az EU pénzének megcsapolását

Jávor Benedek, az LMP korábbi frakcióvezetője, az Együtt–PM listájáról került ki Brüsszelbe, ahol számtalan problematikus ügyet továbbított az Európai Csalás...

Bezár