Sorting by

×

Magyarország jövője ezen a 10 ponton, illetve betartásukon múlik – Ezt várja el az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szakértői tíz pontban foglalták össze a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről közzétett iránymutatást. Mindössze ehhez kellene tartani magát a magyar kormánynak.

1. Mi a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet szerepe?

Az Európai Bizottság számára kiemelt fontosságú a polgárok pénzének védelme és annak biztosítása, hogy a költségvetésből származó minden egyes eurót a szabályoknak megfelelően költsenek el, és hozzáadott értéket teremtsenek. A Bizottság e célkitűzés elérése érdekében folyamatosan és szorosan együttműködik a tagállamokkal és a többi uniós intézménnyel, és ennek érdekében hagyományosan számos eszközt alkalmaz.

A 2021–2027-es költségvetés és az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz (Next Generation EU) esetében további védelmi szint került bevezetésre: az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló (EU, Euratom) 2020/2092 rendelet. A rendelet biztosítja, hogy az EU jobban meg tudja védeni a költségvetést azáltal, hogy kezeli a jogállamisági elvek megsértésének az uniós költségvetést érintő vagy ennek a kockázatát hordozó eseteit.

Ez az új feltételrendszer lehetővé teszi az EU számára, hogy intézkedéseket – például a kifizetések felfüggesztését vagy pénzügyi korrekciókat – hozzon a költségvetés védelme érdekében.

Ugyanakkor az uniós alapok végső címzettjeinek és kedvezményezettjeinek továbbra is közvetlenül az érintett tagállamoktól kell hozzájutniuk kifizetéseikhez.

Az eszköz kiegészíti az uniós költségvetés védelmét szolgáló egyéb eszközöket és eljárásokat, például az ellenőrzéseket, pénzügyi ellenőrzéseket vagy pénzügyi korrekciókat, illetve az Európai Ügyészség vagy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett vizsgálatokat. A Bizottság csak akkor folyamodhat a rendelet alkalmazásához, ha az uniós költségvetés védelmére szolgáló más eszközökkel nem tudja hatékonyabban megvédeni az uniós költségvetést.

A már meglévő eszközökkel együtt a rendelet biztosítja, hogy minden euró oda kerüljön, ahol arra szükség van, és hozzáadott értéket teremtsen a polgárok számára.

2. Mi a Bizottság által közzétett iránymutatás szerepe?

A Bizottság által közzétett iránymutatás célja a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet alkalmazásával kapcsolatos számos elem tisztázása.

Az iránymutatás alapvetően fontos ahhoz, hogy egyértelmű és kiszámítható legyen, hogy a Bizottság hogyan fogja alkalmazni a rendeletet. A dokumentum segít tisztázni a rendelet alkalmazásának előfeltételeit, azt, hogy harmadik felek hogyan jelenthetnek be információkat, és hogyan lehet megvédeni az uniós finanszírozás végső címzettjeit és kedvezményezettjeit megillető jogokat.

3. Hogyan készült ez az iránymutatás?

Az iránymutatás kidolgozása átfogó folyamat keretében történt, beleértve az Európai Bizottság által végzett előkészítő munkát, valamint az Európai Parlamenttel és az uniós tagállamokkal folytatott egyeztetéseket.

E folyamat során teljes mértékben elismerték az Európai Parlament és a partnerként együttműködő uniós tagállamok fontosságát a rendelet végrehajtása során. Az iránymutatás emellett az Európai Bíróság C-156/21. és C-157/21. sz. ügyekben hozott, a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet jogszerűségére vonatkozó 2022. február 16-i ítéleteit is figyelembe veszi.

4. Mit irányoz elő ez az iránymutatás?

Az iránymutatás célja, hogy kifejtse a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet öt aspektusát, amelyek:

– az intézkedések elfogadásának feltételei;

– a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet és az uniós költségvetés védelmére szolgáló más eszközök egymást kiegészítő jellege;

– az intézkedések arányosságának szükségessége;

– az eljárás és az értékelési folyamat;

– a végső címzettek vagy kedvezményezettek jogainak védelme.

5. Milyen feltételek mellett kezdeményezi a Bizottság a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet szerinti eljárást?

A Bizottság akkor kezdeményezi a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet szerinti eljárást, ha alapos okkal feltételezi, hogy az iránymutatásban részletezett alábbi pontok teljesülnek:

– A jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendeletben említett jogállamisági elvek legalább egyikét megsértették egy tagállamban. Az említett elvek közé tartozik a törvényesség, a jogbiztonság, a végrehajtó hatalom önkényességének tilalma, a hatékony bírói jogvédelem, a hatalmi ágak szétválasztása, a megkülönböztetésmentesség és a törvény előtti egyenlőség elve.

– Az elvek megsértése a közszférabeli szervezeteknél tapasztalt vagy nekik betudható, az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodás vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme szempontjából releváns helyzeteket vagy magatartásokat érint. Az említett hatóságok közé tartoznak az uniós költségvetést végrehajtó, valamint a pénzügyi kontrollt, monitoringot és ellenőrzést végző hatóságok; a nyomozó és a vádhatóságok; a nemzeti bíróságok vagy a közigazgatási hatóságok; a helyreállítási és rezilienciaépítési terveket végrehajtó hatóságok; vagy az uniós költségvetés bevételi forrásait beszedő hatóságok.

– Az elvek megsértése – a költségvetés bevételeire és kiadásaira is kiterjedően – érinti az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, vagy ennek a komoly kockázata áll fenn. Emellett kellően közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia az elvek megsértése és annak hatásai között. A Bizottság ennek értékelését eseti alapon fogja elvégezni.

A feltételek teljesülése esetén a Bizottság megindítja az eljárást, kivéve, ha úgy ítéli meg, hogy az uniós jogszabályokban foglalt más eljárások az uniós költségvetés hatékonyabb védelmét tennék számára lehetővé.

átver
A Banánköztársaság rovatban megjelenő írások nem minden esetben képviselik portálunk véleményét.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.