Orbán Viktor Általános Gimnázium és Szakközépiskola IV. D.R. Osztály (D.R.: debilek és retardáltak) - Érettségi vizsgadolgozat - Városi Kurír

Sorting by

×

Orbán Viktor Általános Gimnázium és Szakközépiskola IV. D.R. Osztály (D.R.: debilek és retardáltak) – Érettségi vizsgadolgozat

Érettségi vizsgadolgozat – Magyar Nyelv és Irodalom – Verselemzés – Orbán Viktor Általános Gimnázium és Szakközépiskola IV. D.R. Osztály (D.R.: debilek és retardáltak)

Hirdetés

Petőfi Sándor – Okatootáia

Van egy ország, úgy híják, hogy
Okatootáia;
Második szomszédja Kína,
Az első Ausztrália.

Azért választottam ezt a verset dolgozatom témájául, mert nagyon megtetszett a címe. Nem t’om ugyan, hol van ez az ország, Okatootaia, de nagyon közel lehet a mi országunkhoz. Az bisztos, hogy a költő (aki nagyon régen élt és már meg is halt) nem nagyon ismerhette a földrajzot, mer igazából csak Kína van hozzánk közel és mostanában egyre közelebb. Ámdeviszont aszonta Viktor miniszterelnök úr, hogy Ausztráliát mihamar utolérjük a versenyben, az sem lehet olyan messze. Ennyit a földrajzól..

És ez, hogy Ausztr(ál)iának
Tőszomszédja, vajmi jó!
Nem lopózhatik be hozzá
A civilizáció.

Ja? Most látom, hogy Ausztrália tőszomszéd. De hogy a szifilizáció mi lenne, aszt nem tudom, de a költő szerint nem lopózhatik be hozzánk és ez jó

Oh a tántoríthatatlan,
A dicső Ausztr(ál)ia!
Ő magát e gonosztól nem
Hagyja elcsábítnia.

Ő, noha már Kína is kezd
Mendegélni csendesen,
Ő még most is, mint a szikla,
Áll erősen egy helyen.

Kínáról azt hallottam a tévében, hogy egyre inkább közeledik hozzánk,

sok-sok pénzt ad nekünk kölcsön és a miniszterelnök úr is ellátogat hozzájuk. Vagyis Petőfi ideje óta Kína országa, amely a költő szerint kezd mendegélni csendesen, egyre közelebb került hozzánk, a miniszterelnök úrnak bizonyára egyszerű lesz oda átugrani, és kölcsönkérni egy kis vonatravalót meg ezt-azt. Úgy tudom, a kinézerek szívesen adnak, még egyetemet is építenek nekünk, ha azt mi fizetjük. Ennyit a pénzügyekről.

Áldd a a sorsot, áldd az istent,
Okatootáia,
Hogy Kínán is tul vagy még, hogy
Szomszédod Ausztr(ál)ia.

Boldog ország! mert bár érzi
A szükség sok nemeit:
Legalább egy, és a fő, a
Lelki-szükség nincsen itt.

Szerény állat itt a lélek,
Nem kér szénát, abrakot;
Mint szamár a gazt: zabálja
A kalendáriomot.

A következő szakaszokban a költő dicsőíti országát,

mert oly sebesen gyarapodik anyagi javakban, és lelki szükség sincsen itten, mert a kalendáriumban minden benne van. Ez a kalendárium – nem t’om pontosan mi lehetett, (megnésztem a Wikipédián, de ott se értettem.) Olyasvalami lehetett, mint mostanában a kereskedelmi tévé, minden benne volt-van és az emberek mégsem tudnak semmit. Ennyit a tájékozódásról.

Aminek következtében
Nem nagy számmal lelhetők
A költők, művészek és más
Kapa-kaszakerülők

Remélem, itt nem rólam írt a költő, ámbár kapa-kasza eddigi életemben nemigen volt a markomban.

Apukám betűvetésből tengődik, biz’Isten nem kereshet többet, mint aki a földet túrja, vagyis azok meg (ha övék a föld), kapnak támogatást euróban, aki meg kapál-kaszál, mekkapja a termést. (Csak kicsike bérletet fizet. Talán.) Ennyit a mezőgazdaságról.

Az pedig, ki bolond fővel
Erre szánja el magát,
Csináltasson egy szép szekrényt
S zárja bele… a fogát,

Minthogy ezen mesterségnél
Fölösleges itt a fog;
Harapnia nem leszen mit,
Legfölebb csak nyelni fog.

Hát ha látta, hogy nem sokra megy a versírással, legyen inkább bankár, vagy közbeszerzési tanácsadó

Azoknak jól megy. Vagy Petőfi korában még nem voltak ilyenek? Ugyan már! Dehogynem. Akkor is voltak, most is vannak. Nem kell hozzá más, mint egy jó haver a húsosfazék mellett. De ez nem tartozik a verselemzéshez, csak úgy mondom. Ennyit a gazdaságról.

Megvan itten az a szép is,
Hogy különvált s nem vegyes
A bagarja s a kutyabőr,
A paraszt és a nemes.

Na tessék, Itt Petőfi Sándor már nyíltan leírja, hogy költőnek és parasztnak lenni Okatootaia országban nem jó mesterség

(ha nem jó, minek űzte?) lett volna inkább nemesember kutyabőrrel, akkor jutott volna neki is betevő falat. Érdekes, hogy a tévé-sek most jól keresnek. Vagy csak a tulajdonosok? És aki a műsort csinálja, annak most is felkopik az álla? Lehet, tévéje válogatja. Van, amelyik tévében nincs is műsor, de van nagy pénz, másokban néha látni-hallani valamit a reklámok között, de a nagy zsozsót a reklámosok nyalják fel. De ez sem tartozik a verselemzéshez, csak leírtam, mert hadd lássák a bírálók, hogy mit üzen Petőfi a mi korunknak. Ennyit a tévéről.

Kutyabőr! ez itt a fő-fő,
Becsben párja nincs neki,
És ezért sok úri ember
Saját testén viseli.

De habár rangjával kissé
Nagyra van az úri rend,
Nem mondhatni, hogy nem gondol
A köznéppel odalent;

„Nyisd ki markod, mind a kettőt,”
A paraszthoz ígyen szól,
„Nyisd ki markod, jóbarátom,
Nesze semmi, fogd meg jól.”

A kutyabőr, az csak régen volt fontos, mostanában úgy nevezik, hogy párttagkönyv,

de azt mondta az apukám, hogy egy időben a piros tagkönyv volt a kutyabőr, most meg a fideszes tagkönyv a kutyabőr, bevallom, ez nekem kicsit zavaros. És igazából azt sem értem, mit akar a költő azzal mondani, hogy gyere barátom, nesze semmi fogd meg jól. Hát van ennek értelme? Ennyit az anyagi javakról.

Azzal vagdalkoznak némely
Nem t’om milyen emberek,
Hogy ez országban nyilvános
Épületek nincsenek.

Mit? nyilvános épület nincs?
Hát az akasztófa mi?
S ezt bizony majd minden falu
Határában láthatni.

No ebben éppen téved a költő, mer‘ akasztófák már jó ideje nem állnak a falvak határában.

Az igaz, hogy a dologházakban elég sok embert dolgoztatnak, mert valami rosszat tettek vagy csak nincs állásuk. De dolgozni kell, mert ha munka van, minden van. A miniszterelnök úr is a bérből és fizetésből élő munkásember. Ő maga monta. És ő asztán hazudni nem szok. A lényeg, hogy nem akasztanak. Akinek meg nincs semmije, legfeljebb éhen hal, de azt mondta Orbán Viktor bácsi, hogy senkit nem ha-gyunk az út szélén, csak aki beleesett az árokba, az már ott is marad. Miért nem vigyázott magára! (Mellesleg pedig zöld házikók is vannak. Nyilvánosak.)

Oh e nemzet büszke nemzet,
Épen erre tart sokat,
S ebben talán fölül is múl
Minden más országokat.

Virágozzál, dicső ország,
Nagyratermett náció,
S még soká ne háborgasson
A civilizáció!
(Pest, 1847. december.)

Úgy is van! A miniszterelnök bácsi éppen most járta meg Angliát,

sokat beszélt ott a legfontosabb emberrel, aki állítólag azt mondta neki, azért érdemes lenne Okatootáiában is megfontolni azt a civilizációt, de ha mégsem, akkor gyertyaöntésben meg puskagyártásban lehet egymással boltot kötni. És most igazán büszkék lehetünk, mert Orbán bácsit nagy csinnadrattával fogatták abban a Londonországban. Petőfi pedig nyugodtan pihenjen a sírjában, akárhol is fekszik, mert Okatootáiában egyre kevesebb jele van a civilizációnak, amióta Orbán Viktor az általános rektor.

Lovász Péter
IV. D-R osztály

Pokróc Mihály tanerő értékelése:

A tanuló munkája sajnos nem éri a nemzeti oktatás megkövetelt minimumának színvonalát sem. Tájékozottsága csekély, verselemzése felületes, szóhasználatában fellelhetők bizonyos politikai téveszmék, dolgozata hejesírási hibáktól hemzseg.
Minősítése: elégtelen.
Pm. Sk.

Kapcsolódó

Hirdetés
átver

Egy hozzászólás itt: “Orbán Viktor Általános Gimnázium és Szakközépiskola IV. D.R. Osztály (D.R.: debilek és retardáltak) – Érettségi vizsgadolgozat

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.