Közlöny van róla! - A mozgóképszakmáért Rogán, a kisvasutakért és a közösségi bormarketingért Gulyás felel, Szijjártóé az űrkutatás... és más finomságok..... - Városi Kurír

Sorting by

×

Közlöny van róla! – A mozgóképszakmáért Rogán, a kisvasutakért és a közösségi bormarketingért Gulyás felel, Szijjártóé az űrkutatás… és más finomságok…..

A Magyar Közlönyben megjelent a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló rendelet, amely szerint a kormányt Orbán Viktor képviseli, de egyedi ügyekben kijelölhet mást is a kormány képviseletére. Az Orbán Viktor által aláírt rendelet szerint Orbán Viktor határozza meg a kormány politikáját, irányítja végrehajtását. Általános szabály, hogy a miniszterek kötelesek együttműködni a kormány más tagjaival.

Hirdetés

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezető minisztereként felel

 • az Orbán Viktor „személye körüli feladatok ellátásáért”,
 • a kormány általános politikai koordinációjáért,
 • a kormány kommunikációjáért,
 • az országmárkáért,
 • a turizmusért,
 • a vendéglátásért,
 • az e-közigazgatásért,
 • az informatikáért,
 • az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért,
 • a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
 • a mozgóképszakmáért,
 • az audiovizuális politikáért,
 • az elektronikus hírközlésért,
 • a szerencsejáték szabályozásért,
 • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
 • a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
 • a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért.

Gulyás Gergely felel Miniszterelnökséget vezető miniszterként

 • a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
 • a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
 • a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
 • a közigazgatási minőségpolitikáért, személyzetpolitikáért,
 • a közigazgatás-fejlesztésért,
 • a közigazgatás-szervezésért,
 • a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
 • a társadalompolitika összehangolásáért,
 • a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
 • az ingatlan-nyilvántartásért,
 • a térképészetért,
 • egyes kereskedelmi építményeknél a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,
 • a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,
 • az anyakönyvi ügyekért,
 • az állampolgársági ügyekért,
 • a Magyar Falu Program, a Modern Városok Program működtetéséért,
 • felelős az aktív Magyarországért,
 • a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseit.
 • a magyar bor egységes kommunikációjával kapcsolatos feladatokat,

Az aktív Magyarországért való felelőssége keretében

 • népszerűsíti a horgászatot,
 • koordinálja a kisvasutak működtetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,
 • „kialakítja a hajtányozási program kereteit”.

Orbán Balázs miniszterelnök politikai igazgatója,

 • a kormányfő munkájához kapcsolódó háttéranyagok, felkészítők, elemzések elkészítéséért,
 • Orbán Viktor nemzetközi tevékenységének koordinálásáért,
 • a kormányzati döntéshozatal és döntés-előkészítés általános politikai, stratégiai, külpolitikai és közpolitikai szempontú nyomon követéséért,
 • koordinálja a miniszterelnöki biztosok, a miniszterelnöki megbízottak és főtanácsadók munkáját.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogát a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a miniszterelnök
politikai igazgatója útján gyakorolja.

részt vesz a Stratégiai és Családügyi Kabinet, a Gazdasági Kabinet és a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein.

Semjén Zsolt, a miniszterelnök általános helyetteseként  miniszterként felel

 • a nemzetpolitikáért,
 • nemzetiségpolitikáért,
 • egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért.
 • vezeti a Nemzetpolitikai Kabinet üléseit. Munkáját a Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda segíti.
 • a vallási turizmussal kapcsolatos feladatokért,
 • hangolja össze a nemzetiségpolitikai stratégiai szempontokat,
 • a nemzetiségi önkormányzatok – a roma nemzetiségi önkormányzatok kivételével – törvényességi felügyeletének szakmai irányítása
 • a köztársasági elnök, a kormány és a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Nagy István agrárminiszter felel a kormány

 • agrárpolitikáért,
 • vidékfejlesztésért,
 • élelmiszerlánc-felügyeletért,
 • élelmiszeriparért,
 • erdőgazdálkodásért,
 • földügyért,
 • halgazdálkodásért,
 • mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítmény engedélyezéséért,
 • természetvédelemért,
 • földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért,
 • vadgazdálkodásért, kereskedelemért

A miniszter készíti elő

 • a természeti értékek és természeti területek védelmére, a tájvédelemre, a Natura 2000 területekre, a vadon élő szervezetek védelmére és a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vonatkozó jogszabályokat.
 • felel a környezet és természet állapotáért.
 • előkészíti a kereskedelemre, a vásárokra és a piacokra, az üzletek működésére és a közraktározásra vonatkozó jogszabályokat.
 • meghatározza a kereskedelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.

Pintér Sándor belügyminiszter egyrészt Orbán Viktor belbiztonságért felelős helyettese, másrészt ő felel

 • a bűncselekmények megelőzéséért,
 • a büntetés-végrehajtásért,
 • az élet- és vagyonbiztonság védelméért,
 • a határrendészetért,
 • a helyi önkormányzatokért,
 • az idegenrendészetért és menekültügyért,
 • a katasztrófák elleni védekezésért,
 • a közbiztonságért,
 • a közfoglalkoztatásért,
 • a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
 • a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
 • a közlekedésrendészetért,
 • a közterület-felügyelet szabályozásáért,
 • a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
 • a külföldre utazás szabályozásáért,
 • a rendészetért,
 • a szabálysértési szabályozásért,
 • személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
 • a terrorizmus elleni küzdelemért,
 • településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,
 • a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését, kivéve
 • a vízgazdálkodásért,
 • a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését, kivéve
 • a vízvédelemért,
 • a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
 • a társadalmi felzárkózásért,
 • az egészségbiztosításért,
 • az egészségügyért,
 • a gyermekek és az ifjúság védelméért,
 • a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,
 • a köznevelésért,
 • a szociálpolitikáért.

A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége keretében

 • előkészíti az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira, pénzbeli ellátásaira – ide nem értve a csecsemőgondozási díjat és a gyermekgondozási díjat –, baleseti ellátásaira, az ellátások igénybevételére, finanszírozására és az ahhoz kapcsolódó szerződésekre, az ellátásokat végző szolgáltatókra és azok ellenőrzésére, az egészségügyi szakellátási kapacitásokra és az ahhoz kapcsolódó ellátási területekre vonatkozó jogszabályokat.
 • Irányítja, összehangolja és szervezi az egészségügyi ellátás országos rendszerét, gondoskodik a mentéssel, a betegszállítással, a vérellátással és a transzplantációval kapcsolatos feladatok feltételrendszerének biztosításáról.

A miniszter a köznevelésért való felelőssége keretében

 • előkészíti a köznevelésre, a köznevelési intézmények fenntartására, a tankönyvellátásra, a Pedagógus Karra, a külhoni magyarok köznevelésére vonatkozó jogszabályokat,
 • kidolgozza a köznevelés tartalmi szabályozásának kereteit,
 • meghatározza a köznevelési oktatáspolitika ellátásának eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését,
 • felel az iskolai rendszerű köznevelés irányításáért,
 • ellátja a köznevelési oktatási koordinációval kapcsolatos feladatokat,
 • működteti az országos köznevelési vizsgarendszert,
  közreműködik a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz kapcsolódó, a hatáskörébe tartozó tanterem- és tornaterem-fejlesztési feladatok ellátásában.

Pintér Sándor dolgozza ki

 • a társadalmi felzárkózási és roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját, koordinálja annak végrehajtását és a kormány a belügyminisztert jelölte ki a roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására.
Hirdetés
átver

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.