Addig békesség itt nem lesz…! – A Fidesz és a kormány néphülyítési akciói korántsem eredménytelenek

A Fidesz és a kormány néphülyítési akciói korántsem eredménytelenek. A Publicus Intézet nyári közvélemény-kutatása szerint a magyarok 42 százaléka úgy véli, valós veszély, hogy LMBTQ szervezetek az óvodákban és iskolákban kivételes szexuális irányultságot bemutató propagandát folytatnak. Az emberek mintegy harmada lehetségesnek tartja, hogy valaki azért lesz homoszexuális, mert élete során a „másságot népszerűsítő“ akciókkal találkozik.

A „gyermekvédelminek“ álcázott etetés vegytiszta hülyeség

A tények ezt nem igazolják, nyersebben fogalmazva ez a fideszes homofób, „gyermekvédelminek“ álcázott etetés vegytiszta hülyeség, de a kutatás szerint az emberek érthetetlenül tekintélyes részében van fogadókészség ez iránt. Többségük kormány-párti, de a kutatások szerint az ellenzéki szavazók 27 százaléka is véleményt nyilvánítana a kormány kezdeményezte népszavazáson. Vajon a voksra készülő demokraták tudják-e valójában, hogy mire szavaznak majd?

Hirdetésekben töményen kapjuk a hülyeséget

Ez talán nem is igazán fontos – már csak azért sem, mert a népszavazási kérdésekre a törvényhozás már választ adott a nyavalyás homofób pedofil-ellenes törvénnyel. Hanem Magyarországon száz, a politika iránt legalább valamelyest érdeklődő polgárból 70-80 a közpénzből fizetett orgánumokból a kormány propagandája alapján tájékozódik. Akik szavazni sem járnak, közügyekről alig tudnak valamit is. Hirdetésekben töményen kapjuk a hülyeséget, és a kisebb településeken élők más forrásokhoz jóformán nem is juthatnak hozzá. Mellesleg pedig sem idejük, sem kedvük az interneten több tucatnyi, politikai maszlagot áruló portálon böngészve a kusza információhalmaz elemeinek összevetésével, és hiteles szerzők írásainak olvasásával a tények igazságát keresni.

Kinek-kinek marad a megszokott, megkedvelt forrás

A közszolgálatinak hazudott Fidesz-tévé, a Fidesz uralta megyei lapok sokasága és a kereskedelmi tévék többnyire nívótlan és elfogult hírszolgáltatása. Szabad nézet, ellenzéki álláspont és független, megalapozott szakmai vélemény (kevés kivételtől eltekintve) ezekben szin-te soha nem kap helyet. Süketek, vakok, némák – mint a három majom. (Honnan tudom, ha nem olvasom-nézem őket? Ennek azért hallani hírét!)
Arról pedig mostanában nem készülnek nyilvános felmérések, hogy a keresztény templomokban a szószékekről elhangzó prédikációk miféle politikai tartalmat is hordoznak, s hogy a hívőket (és a „biztos, ami biztos, meghallgatom a papot“ alig hívőket) milyen propaganda-hatások érik a kormány által közpénzből vastagon megfizetett egyházak révén.

Orbán Viktor (és nyomában nyáladzó pereputtya) bármit mondhat, az a Szentírás új fejezete

A kormányt támogató választók kemény magja és a tájékozatlan emberek számára Orbán Viktor (és nyomában nyáladzó pereputtya) bármit mondhat, az a Szentírás új fejezete. Bátran letagadhatja a megfigyeléseket, mondhatja, hogy LMBTQ szervezetek aktivistái mászkálnak az óvodákban, és terjesztik a homoszexuális propagandát; bátran kiírathat népszavazást arról, hogy jót tesz-e a fiataloknak, ha még pendelyes korukban értesülnek a nemváltó műtétek lehetőségéről. (Csak mellesleg kérdezem: igazán ez a milliárdokat felemésztő hülyeség ma az ország népszavazásra érett, legfontosabb problémája? A Velencei tóra bezzeg nem jut pénz!)

Némi túlzással – ha Orbán Viktor egyszer azt állítaná: a magyar nemzet sorsfordító problémája, hogy a Föld valójában lapos, és nem gömbölyű – sokan azt is elhinnék neki, mert ő mondja.

(Szégyelljem magam, mert ez azért durva túlzás, és a magyarok lebecsülése? Nos, ebben az országban Isaura, a közkedvelt filmsorozat rabszogalányának felszabadítására gyűjtést hirdetett valamely balga, de nagyon jótékony lélek, s a gyűjtés el is kezdődött. S hadd emlékeztessek arra a közvélemény-kutatásra, amely szerint a magyarok nem kedvelik az idegeneket, közülük is megkülönböztetett ellenszenvvel fogadják a pirézek népét, – amely nép egyáltalán nem is létezik).

De fordítsuk meg a kérdést és mi, ellenzékiek nézzünk szembe önmagunkkal!

Én kormánypárti sajtót csak véletlenül olvasok, fideszes tévét nem nézek, kormányrádiót nem hallgatok. Honnan tudom tehát, hogy amit Orbán Viktor, Kövér László és Kovács Zoltán szóvivő megkísérel velem is elhitetni, az nem több mint ostoba hazudozás? Nos, innen: a Fidesz és a kormány tájékoztatóit, értékelő álláspontját valamennyi, magára adó hírszolgáltató orgánum közli – többnyire ellenzéki és szakértői kommentárokkal, vagyis a kormány igehirdetése hiánytalanul, de mégis erős szűrőkön keresztül jut el hozzám, így módomban áll ellenőrizni, hogy a kormány mikor hazudik a nagyközönségnek. (Ha rossz napom van, megnézem az eredeti forrást is.) Végül pedig akadnak hiteles külföldi források is. Amúgy mellesleg pedig az évek tapasztalata alapján már ott tartok: ha Orbán valamely nyilatkozatában (például avatott csillagász-ként) megemlítené, hogy a Nap Keleten kel és Nyugaton nyugszik, azt sem hinném el neki, csak mert ő mondja. (Egyébiránt mondja is, mert szerinte ma már Kína a felkelő Nap, a Nyugat, Amerika és a fejlett Európa pedig hanyatlik, pusztul. Erre mondta a létezett szocializmus idején a nyugatra kiszabadult magyar társasutazó: „Szép halál!“ És mondja most is, a kutya sem keresi Keleten a boldogságot.)
Független portálon olvastam Kövér László legfrissebb dobásáról is, és mi tagadás, leesett az állam. A székelyföldi Szentkirály I. István királyunk emlékezetére ünnepséget rendezett, ott mondott ünnepi szónoklatot a Fidesz választmányának elnöke, s egyebek mellett jól megijesztette a hallgatóságot – mondván:

“…Támadás alatt áll a Szent István-i hagyaték: a keresztény kultúra, a nemzeti önazonosság és az állami szuverenitás“ Felbérelt politikusok, civilek, ügynökhálózatok, multik, kommunikációs cégek és a nyugati tudatipar a 21. században az alávetésre és kifosztásra kiszemelt embereknek elsődlegesen nem az országát, hanem a tudatát akarják megszállni, a lelkét akarják rabul ejteni. Az új harcmodor lényege, hogy az embert elidegenítik természetes közösségeitől, államától, nemzetétől, szülőföldjétől, hitétől, hagyományaitól, kiforgatják önazonosságából. Még annak a bizonyosságát is elveszik tőle, hogy fiú-e vagy lány.”

Te jó isten!?

Mondhatnánk, hogy ennyi hülyeség már Kövér Lászlótól is sok, de a dolog nem ilyen egyszerű, a szónok nem minősíthető szimplán agyalágyultnak! A mondott úr ugyanis Magyarország harmadik legtekintélyesebb közjogi méltósága, az Országgyűlés elnöke és a vezető kormánypárt, a Fidesz választmányának elnöke, személyisége így figyelmet követel, és nem beszélhet akármit – kiváltképpen nem Székelyföldön, egy romá-óniai magyar faluban.

De a lehetséges nemzetközi visszhangot most hagyjuk! Vegyük alaposan fontolóra, amit mond!

Hiszen jóformán a nemzet halálát vizionálja, mert (habár ezt konkrétan nem mondja ki, de a mondatok értelme világos) Magyarország (egyelőre még) tagja az Európai Uniónak, amelynek vezető testületei, törvényhozási képviselőinek túlnyomó többsége (a Magyarország által is elfogadott szabályok alapján) számon kéri a kormányon az uniós jogrend ismétlődő megsértését, az uniós adófizetők rendszeres, állami meglopását, és a polgárokkal szembeni megkülönböztető bánásmódot.

Fölösleges dolog Kövér László állításaival vitába szállni, tények, érvek, gondolatok a Fidesz és a kormány számára érdektelenek, azok alighanem el sem jutnak a Fidesznek fontos választókhoz. Országunk pedig állandó háborúban áll az EU, Amerika, a migránsok, az LMBTQ aktivisták, a balliberálisok, a civil szervezetek, a munkavállalók és a tisztességesen munkálkodó vállalkozók, a független és az ellenzéki sajtó, a gondolkodó értelmiség (és utolsó helyen a koronavírus) ellen, de Orbán, a Kárpátok új géniusza tudja: ebben a (számára) végtelen háborúban az erős magyar győzni fog, mert velünk van Oroszország, Kína, és a kipcsak rokonság, a Türk Tanács, no és persze velünk van az Isten – minden egyházával.

Mindezek alapján szomorú a jövendőnk! Bármi lesz is a választás eredménye (már ha lesz választás, pl. nem viszi el a járvány?!), ameddig Orbán Viktor és siserahada sze-replője marad a magyar közéletnek, országunkban békesség nem lesz!

Érdemes talán itt idézni az ENSZ legfrissebb, úgynevezett boldogságjelentését,

amely azt mutatja, hogy a világ mely országaiban érzik magukat az emberek a legjobban bőrükben, s melyekben a legkevésbé kellemes az élet. (Merthogy a boldogság lenne a cél!) Az emberek boldogságának felmérésében a következő szempontokat veszik figyelembe az egyes országoknál:

 • az anyagi jólét az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP)
 • az egyének mekkora társadalmi támogatásra számíthatnak, ha bajba kerülnek
 • a születéskor várható egészséges élettartam
 • az egyének mekkora szabadságot élveznek életük fontos döntéseiben
 • az egyének mennyire nagylelkűek
 • a korrupció elterjedtsége a társadalomban

A listán első tíz helyezett sorrendje a 2021 márciusában közzétett jelentés szerint az alábbiaknak megfelelően alakult:

 • 1. Finnország
 • 2. Izland
 • 3. Dánia
 • 4. Svájc
 • 5. Hollandia
 • 6. Svédország
 • 7. Németország
 • 8. Norvégia
 • 9. Új-Zéland
 • 10. Ausztria

Közöttük hat az EU tagja, három az EU társult tagja, csak Új-Zéland nem európai. A sorrend az élen évek óta nem nagyon változott, Finnország négy éve az első.

A hadakozó Magyarország a vizsgált 149 ország között a 43. helyen áll.

Helyezése javult, de majd‘ minden régiós ország előttünk van, Horvátország a 23., éppenséggel a 79. helyről rukkolt előre. Afganisztán pedig az utolsó. A legfőbb ideje lesz jövő tavasszal Orbánt és a Fideszt elzavarni a hatalomból!

 

fidesz,

3 thoughts on “Addig békesség itt nem lesz…! – A Fidesz és a kormány néphülyítési akciói korántsem eredménytelenek

 • Mindig is azt hittem a magyar egy büszke és okos nép, de ezeket a sorokat olvasva buta és primitiv népség , szégyenlem hogy közéjük tartozom,,ha egy büdös elmebeteg cigányt istenitenek akkor semmin már nem csodálkozom

 • „A „gyermekvédelminek“ álcázott etetés vegytiszta hülyeség.”
  Írja az ÚJSÁGÍRÓ Lovász Péter.
  De nézzük csak mit ír erről egy SZAKEMBER, ráadásul DK-s:
  Sütő László,(orvos) a Baranya Megyei Közgyűlés DEMOKRATIKUS Koalíció képviselője. 2015 júl. 07
  „..az orvostudomány minden kromoszóma rendellenességet betegségnek tart, nem lehet kivétel a nemi kromoszómáé.
  A szexualitás a fajfenntartó ösztönön alapul, ergo férfi és nő között természetes.
  Utódnemzésre képtelen párkapcsolat normális országban nem lehet családmodell !
  Amúgy nem érdekel ha valaki a szőrös, fekáliás végbélnyílásra gerjed, de ez legyen a magánügye!”

 • „..szégyenlem hogy közéjük tartozom..”, írod gina.
  Köszönöm drága, köszönöm szivi.
  Megkönnyebbülés számomra, hogy nemvagy büszke ránk, így nemkell én szégyenkezzek egy ilyen buta liba miatt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük