BanánköztársaságKiemelt hírek

Napló Hungarikum 12. – Kongresszusi beszámoló – Pénzügyi csőd fenyeget – Csak a Fidesz – nélkül!

Napló Hungarikum 23. - Orbán Viktor privát valósága - Abcúg Európai Bíróság - Épül az ország - a Fidesznek építed!

Lassacskán nyakunkon vannak a választások, a napló nem feledkezhet meg az ehhez kötődő fontos események megörökítéséről az utókor számára. A Törvény Keretei Között Mérsékelten Haladók Pártja (TKKMHP) csütörtökön megtartotta II. (felkészülési) Kongresszusát, amelyen a párt demokratikus szellemiségének megfelelően bárki részt vehetett, aki az esemény idejében áldozatos munkával vállalta törzshelyünkön a sör minőségének ellenőrzését.

Miután a kongresszus egyhangúlag megerősített elnöki tisztemben, (mindkét, szavazásra jogosult törzstag, hitvesem, s jómagam szavazatát megkaptam) nekiláttunk a programalkotásnak. Miután az már korábban eldőlt, hogy pártunk nem kandidál jelölteket a választásra, úgy határoztunk, a magunk szerény módján csupán magvas javaslatokkal szolgálunk az ellenzéki koalíció közös programjának gazdagításához, hátha tudunk olyat nyújtani, ami nekik nem jut eszükbe. A pultos javaslatára a választási programot három fejezetre tagoltuk:

 • ami van;
 •  ami lesz az első napon;
 •  ami lesz a következő évben.

1./ Ami van

Rendes program kidolgozásához az első lépés a helyzetfelmérés. A programalkotók-nak legalább vázlatosan képet kell adni az ország állapotáról és a regnáló kormány tevékenységéről – a párt rövid és hosszú távú politikai programjának, nemkülönben a választás követelményeinek és esélyeinek tükrében. A TKKMHP programja eddig nem terjeszkedett túl a forgalmazott sör minőségének ellenőrzésén, a bővítésre éppen most tettünk kísérletet. De a párt politikai alapállására így is világosan jellemző, hogy mentes minden ideológiai elhajlástól, amennyiben a szabadelvű, demokratikus jogállam megteremtését pártolja akképpen, ahogyan azt az Európai Unió alapszerződése, a ‚90-es évek magyar alkotmánya és Kornai János a valahai Népszabadság hasábjain megfogalmazta. Mármost e szempontok szűrőjén vizsgálva mindazt, ami éppen van – a helyzet borzasztó.

Pusztít a járvány, s amit a kormány ez ellen tesz, az nem egyszerűen kevés és alig hatékony, hanem egyenesen azt a benyomást kelti, hogy a Fidesz számára annál jobb, minél rosszabb, mert elképzelhető, hogy előnyös lenne számukra a választás elhalasztása, amire jó ürügy lehet a tomboló járvány.

Az sem kizárt ugyanis, hogy a pandémia nyomán elmarad a gazdaság várt növekedése, (például mert naponta sokezer ember esik ki a termelésből), nem lesz fedezet a már megígért jövő évi nagy választási osztogatásra.

Orbán Viktor nosza új hitelt vesz majd fel,

de már az államháztartás jelenlegi hiánya és a növekvő államadósság tovább fékezi a gazdasági gyarapodást, sőt szinte a tönk szélére sodorta az országot, újabb hitelek a választási pénzszórás érdekében már esetleg csődbe vinnék Orbán Viktor kormányát, s vele a hazát. (Hogy ez túlzás? Lehet. De képzeljük el, ha még a választások előtt vissza kellene hívni a Nemzetközi Valuta Alapot, mily szörnyű presztízsveszteség lenne Orbánnak!)

Pedig ez is lehetséges, ha az EU a kormány ismétlődő jogsértései miatt végleg megtagadná a támogatások folyósítását.

(Orbán Viktor, – bármit mond is -, ha hatalmon marad, mindenképpen kifelé tartana az EU-ból, – minden egyéb mellett – jelzi ezt Lázár János agyalágyult, felújított javaslata az élelmiszer-kereskedelem magyarosításáról, ami nyilvánvalóan durva, uniós jog elleni lépés, egyébként pedig gazdasági szempontból is ostoba próbálkozás lenne.)

Mármost az MNB elnöke vészjeleket küld a kormánynak és döcögősen emeli az alapkamatot,

de Matolcsy azért csak ellátja pénzzel a kormányt és a piacot is, a forint drágul, az infláció gyorsul, a növekedés üteme csökken, habár (egyelőre?) még mindig magas. Az orvosi kamara szerint karácsonyra tömegével halnak majd az emberek, ha nem lesznek járványügyi korlátozások. De a Fidesz kongresszusán megállapították, hogy a dolgaink rendben vannak, csak az EU, Amerika, Soros, a semmirekellő ellenzék, a migránshad, és az oltásellene-sek okozhatnak bajt (ez utóbbi végre igaz is), különben pedig minden rendben van, a fideszes jövő fényesen csillog – a messzeségben.

Amint idáig jutottam az elnöki beszámolóban, a hátsó, sötét asztal mellől megszólalt az örök elégedetlen kültag:

Mindezt tudjuk már. Lopnak, csalnak, hazudoznak, rágalmaznak, maffiamódon és rosszul kormányoznak. A fideszes nagykutya gazdagodik, a szegény, akár ellenzéki, akár fideszes, és a pártatlan, aki nem szavaz, tovább nyeli az éhkoppot. Nem lesz hiány az ellenzék lejáratásában, választási csalásokban és ügyeskedésekben, sőt akár durva erőszakban sem – ha egyáltalán lesz választás. Talán mindezt már az ellenzék is tudja, és számít arra, ami várható a Fidesztől, sőt ha van egy csöpp eszük, arra is, ami eddig még rémálmaikban sem szerepelt. Arról beszélj, ami vonzóvá teszi az elnyomorodó sokaság számára az ellenzéki koalíciót! Sto gyelaty?! – Szkazal sztarüj Csenyi-sevszkij.

2/ Ami lesz az első napon

Antall József annak idején (valójában csak amúgy jelképesen) száz nap türelmi időt kért kormányzásához, s ezt meg is kapta a nemzettől. Feltéve (és megengedve) hogy az ellenzéki koalíció a Fidesz minden választási előnye, manipulációja ellenére többséget szerez az új parlamentben, egy perc türelmi időt sem kap, pedig az első nap, és az első száz nap szükségképp tűzoltással telik el. Erre az időszakra az ellenzéknek alighanem kétféle programmal kell felkészülni:

 • Ha a jó szerencse és a választói akarat (valamint sajátos módon a torz választási rendszer) kétharmados többséghez segíti, akkor meddő jogviták nélkül meg lehet kezdeni a jogállam újraépítését, a demokratikus alkotmányozást és Orbán förtelmes pereputtyának kihajítását a hatalmi pozíciókból. És meg lehet kezdeni a már tetten ért, és a jelenleg is hatályos törvények alapján elmarasztalható tolvajok bíróság elé állítását, és az elrabolt közvagyon visszaszerzését. Senkinek ne legyenek illúziói, ez a munka kétharmados többséggel sem lesz egyszerű mutatvány.
 • Ugyanez a teendő egyszerű többség megszerzése esetén, de akkor a IV. Köztársaság megszületéséhez nem lesz elegendő sem egy, sem száz nap, sem az egész négy éves ciklus. Különösen akkor nem, ha az ellenzék soraiban belső viták is nehezítik majd a haladást, amire én azért számítanék, mert sem a személyes, sem a pártpolitikai ambíciók nem vesznek ki a közéletből akkor sem, ha az ellenzék kormányzó erővé emelkedik. Az ellenzéknek célszerű lenne (az etikai szabályzaton túl) saját törvényévé emelni, hogy a belső viták nem rombolhatják szét a kormányzás egységét, mert az ilyen áskálódás már most a Fidesz majdani visszatérését készítené elő a hatalomba. Ennél rosszabb kormányzásra pedig nem készülhet a hatok csoportosulása. (Na erre kíván-csi leszek – szólt morogva az örök elégedetlenkedő a hátsó asztaltól.)

Ezen túl a feles többséggel kormányzó kabinet első teendőinek egyike lesz: ki kell békülni az Európai Unióval, a parlamenttel és az Európai Bizottsággal, hogy Magyarország hozzá juthasson a helyreállítási támogatás és hitel milliárdjaihoz, mert e nélkül (valószínűleg) elkerülhetetlen lesz a pénzügyi csőd.

A Fidesz a látszat szerint pillanatnyilag a csődre játszik

A következő (bármelyik) kormány az államkasszában jobbára adósleveleket talál majd, ami Orbán Viktornak, ha hatalmon marad, nem lesz meglepetés, de bárki másnak felér majd egy bunkócsapással, ha az eddig már nyilvánosságra került tartozások mellett még felfedezi Paks II, a Budapest-Belgrád vasútvonal, a Fudan egyetem és más fideszes szélhámosságok költségvetési vonzatait.

Bármely demokratikusan működő kormány már ebbe a feladatba belebukhatna – annál is inkább, mert közben

 • útilaput kell kötni az államapparátusban egy sor hűséges fidesznyik (potenciális szabotőr) talpára, s
 • meg kell szüntetni hivatalokat, intézményeket,
 • működőképessé kell tenni az egészségügyet,
 • vissza kell adni a köz- és a felsőoktatás szervezeti és szakmai önállóságát, s
 • újra kell építeni, át kell formálni a külkapcsolatokat mind a baráti, mind a nem igazán baráti országokkal.
 • Fel kell szabadítani a civil világot és nagy hatáskörrel felruházott környezetvédelmi hatóságot kell létre hozni!
 • És már az első kormányzati napon nagytakarítást kell végre hajtani a közszolgálati tömegtájékoztatásban, tévében, rádióban, megyei lapoknál, és ezzel elejét venni a további fideszes-kormányzati hazudozásnak! Mert ez a közélet általános rothadásának, a válasz-tók tájékozatlanságának (egyik) legjelentősebb forrása.

Ekkor ismét megszólalt a búsmagyar hang a terem hátsó asztalánál:

 • Elnök úr! beszéljünk végre a lényegről! Mennyi lesz a kereset?!
 • Annyival lesz több – válaszoltam – amennyivel a következő kormány kevesebbet lop majd mint a különösen kedveltek jelenlegi társulata, a közismert, kirúgott adóügyi szakember becslése szerint ez kb évente 1000 milliárd forint.
 • Helyes! – mondta a közbeszóló. – Erre adjon garanciát majd az új kormány!

3./ Ami lesz a következő évben

Ha megírná véleményét, vagy megvitatna ezt-azt másokkal, esetleg kérdése lenne a cikkel kapcsolatban, Facebook oldalunkon megteheti!

A kongresszus itt most szünetet tartott, mert a jelenlevők figyelme lassan elkalandozott. Végül mi, küldöttek, abban állapodtunk meg, hogy a TKKMHP hosszú távú stratégiai programjának kidolgozását a választási győzelem utánra halasztjuk, mert az is lehet, hogy ami eddig itt szóba került, máris meghaladja a majdan kormányzóképes ellenzék tényleges lehetőségeit.

Ám két politikai-társadalmi cél elérése alapvetően, mondhatni elengedhetetlenül fontos az új kormány, pontosabban az ország sikere, a IV. Köztársaság megszületése szempontjából: a járvány felszámolása, s ezzel egy időben Orbán Viktor és a Fidesz belső körének megfékezése. E kettő nélkül hatalomváltás, rendszerváltás, demokrácia és jogállam – mind csak remélt, (alig) írott malaszt marad.

 

Napló Hungarikum 12. - Kongresszusi beszámoló - Pénzügyi csőd fenyeget - Csak a Fidesz - nélkül!

About Author

Szólj hozzá!