Connect with us

Banánköztársaság

Gábor György: a szálak a némaságot fogadott és gyáván megbúvó Orbán Viktorhoz vezetnek

Gábor György: kísérletet teszek arra, hogy megértessem, miért vált méltatlanná az államfői pozícióra Sulyok Tamás
Megosztás

Balog Zoltán, a református egyház lelkészi vezetőjét az egész országot megmozgató pedifil-botrányt előidéző kegyelmi ügyben játszott szerepéről faggatták, majd több mint öt órás meghallgatása végén bejelentette, bizalmat szavaztak neki, ezért nem mond le. Gábor György vallásfilozófus közösségi oldalán osztotta meg véleményét.

„A teológia az én felfogásomban az egyház kritikus önreflexiója…” „A Másik hozzátartozik a keresztény ember lényegéhez, és nemcsak az a Másik, aki a communio sanctorum-on belül van, hanem alapvetően és konkrétan minden Másik. Nincs egyházi Én világi Te nélkül…” A politikai veszélyek elkerülésének egyik feltétele „az állam és egyház szétválasztása, különösen anyagi tekintetben.”

A fenti idézetek egy 1995 októberében rendezett konferencián elhangzott előadás szövegében olvashatóak, amely a Vallásfilozófia Magyarországon (MTA Filozófiai Intézete – Áron Kiadó, Bp. 1995.) c. kötetben látott napvilágot (105-114.) A kötet a Filozófiai Intézet akkori igazgatója, Nyíri Kristóf bevezetőjével jelent meg, s a szerzők között olvasható – mások mellett – Horányi Özséb, Karasszon István, Lendvai L. Ferenc, Mezei Balázs, Maróth Miklós, Szennay András, Tomka Miklós, Nemeshegyi Péter s szerénységem tanulmánya.
A fenti idézetek Balog Zoltán előadásából származnak, parányi jelzéseként annak, hogy az akkor még csak egyszerű református lelkész 29 évvel ezelőtt miként gondolkodott.

„Azt jól tudjuk,

hogy

  • a református püspök,
  • a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egykori államtitkára,
  • az Orbán-kormány Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori minisztere,
  • a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója és kuratóriumának elnöke,
  • a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerületének püspöke,
  • a Magyarországi Református Egyház zsinata lelkészi elnöke,

a minap lemondott köztársasági elnök Tanácsadó Testületének tagja, Orbán Viktor lelki-spirituális vezetője, hűséges barátja, a miniszterelnök legszűkebb körének tagja, Novák Katalin támogatója, mentora, barátja manapság, 29 év elteltével miként gondolkodik. Azt is tudjuk, hogy saját egyházát, s már rég elveszett becsületét miként áldozza fel önnön tisztességtelenségének, becstelenségének oltárán, abúzált gyerekeken lelki erőszakot elkövető, pedofilmentő gazember melletti lobbizásával.”

De!

Kérek mindenkit, hogy ebben a nagy Balog-ellenes hangulatban egy pillanatra se feledjük el, még ha sokak számára elégtételt jelent is, ahogy a mindenre kapható béraljadékok most szétmarcangolják azt, akinek tegnap még a hátfelébe voltak bebútorozva, hogy természetesen nem Baloghoz vezetnek a legfőbb szálak,

Balog ebben a történetben csak becstelen kis eszközként van jelen. A szálak a némaságot fogadott és gyáván megbúvó Orbán Viktorhoz vezetnek, akinek emberei most nem Balog becstelensége miatt járatják csúcsra önmagukat, hanem azért, mert ha Balog lemondott volna, ezzel azt a benyomást keltette volna, hogy ő volt az egész förtelmes folyamat legfőbb kezdeményezője, elterelve ezzel a gyanút és a figyelmet Orbán Viktorról.

A miniszterelnökről, a „vezérlő tábornokról”, aki gyáva hallgatása, megbúvása, és mindenre kapható, moral insanity bértollnokai megszokott hazudozásai ellenére, s feltéve, ha a propagandagépezet hiénahadának begyakorolt terelése és hazudozása helyett

saját józan eszünkre hallgatunk, könnyen beláthatóvá válik, hogy az egész történet beindítója és legfőbb ellenőre ő maga, Magyarország miniszterelnöke.”

Kapcsolódó

Szerző