Válaszlevél Orbán Viktor miniszterelnöknek

Fontos, hogy legyen kapcsolat vezető és (meg?)vezetett között, ezért sem sajnálta kollégánk a fáradtságot, hogy nyilvánosan válaszoljon Orbán Viktor újabb levelére.

Orbán Viktor miniszterelnök úrnak

Budapest, I. Vár, Karmelita kolostor
Jobbra az 1. ajtó

Tisztelt miniszterelnök úr!

Örömmel vettem tudomásul, hogy kettőnk levelezése fontos közéleti kérdésekről (ha jól emlékszem) immár a 3. körrel folytatódik. Ismételten meghatottan olvastam e-mail-ben küldött sorait, amelyek az Ön személyes rugalmasságáról tanúskodnak, lévén hogy a legutóbbi nemzeti konzultációra a Városi Kurír portálon adott válaszaim talán nem mindenben nyerték el tetszését. (Áció, táció, konzultáció) Viszont úgy tűnik, egynémely javaslatomat (1,4 millió válaszadó társaméval együtt) megfogadta, s ennek eredményeként nemzetünk sorsa mihamar jobbra fordul. Engedelmével köz-kinccsé tenném sorait, hadd örüljenek neki mások is, ámbár elképzelhetőnek tartom, hogy ezt a levelet csecsemőktől az aggokig azonos tartalommal mindazok megkapták, akiknek e-mail-címe (az érintettek hozzájárulásával) szerepel a kormány levelezési listáján. Íme:

Tisztelt Honfitársam!

A járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációban több mint 1,4 millióan mondták el véleményüket. Azért írok Önnek, hogy tájékoztassam azokról a döntésekről, amelyeket a konzultáció eredményei alapján hoztunk.

 • A hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbítottuk
 • A gyermeket várók és nevelők, a nyugdíjasok, a közfoglalkoztatottak ezután is élhetnek a lehetőséggel, mint ahogy azok a vállalkozások és magánszemélyek is, akiknek jelentősen csökkent a jövedelmük az előző évhez képest.
 • Döntöttünk a családi adóvisszatérítésről
 • Jövő februárban a gyermeket nevelő szülőknek visszatérítjük a 2021-ben befizetett jövedelemadójukat az átlagbér adószintjéig. Ez közel kétmillió honfitársunk életében jelent érzékelhető segítséget.
 • Támogatjuk idős honfitársainkat
 • A nyugdíjasok idén minden korábbinál nagyobb összegű, 80 ezer forintos nyugdíj-prémiumot kapnak. Emellett jövő februárban folytatódik a 13. havi nyugdíj visszaépítése is.
 • Folytatjuk az adócsökkentés politikáját
 • Tárgyalunk a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel a minimálbér 200 ezer forintra emeléséről, és az ehhez szükséges adócsökkentésről. A fiatalabb korosztályok is számíthatnak a kormány támogatására: január 1-től a 25 év alatti fiataloknak nem kell majd jövedelemadót fizetniük.
 • A magyar gazdaság teljesítménye Európában az elsők között haladta meg a járvány előtti szintet. Döntéseink nyomán a gazdaság újraindítását minden magyar ember érezni fogja.
 • Nekünk továbbra is Magyarország az első!

Tisztelettel:
Orbán Viktor
miniszterelnök

Miniszterelnök úr!

Levelében ismertetett intézkedések között nincs egy sem, amelyet nyugdíjas létemre kifogásolhatnék, legfeljebb azt tehetném szóvá, hogy a konzultációs kérdőívre adott válaszaim sorában van több is, amelyre levelében Ön nem tért ki. Azt természetesen fel sem tételezhetem, hogy írásom elkerülte az Ön, avagy a visszaküldött válaszokat feldolgozó és megszámláló munkatársainak figyelmét, csupán arra gondolhatok, hogy javaslataim nem voltak összhangban a nagy többség közös dolgainkról vallott nézeteivel. Rendben. Mindazonáltal csupa örvendetes hírt tartalmazó, jelen levele után is maradtak kérdéseim, sőt kételyeim, amelyekről – íme –

őszintén tájékoztatom Önt a nyilvánosság bevonásával

 • Egyetértek azzal, hogy a rászorulók elodázhassák hiteleik törlesztését, de szívesen láttam volna a rendeletben kormánygaranciát arra, hogy a bankok a moratórium vég-leges lejárta után nem terhelhetik meg ügyfeleiket a fizetendő részletek (pl. a kezelési költség) és a futamidő együttes növelésével. (Láttunk már ilyet.)
 • Ami a családi és „ifjúsági“ adókedvezményeket, a nyugdíjasok támogatását illeti, nem lehetne ezeket a jövedelmi juttatásokat valamiképpen állandósítani és törvényben rögzítve biztonságosan kalkulálhatóvá tenni? A tervezettnél magasabb infláció miatti nyugdíjkiegészítést és a gazdasági növekedéshez kötött nyugdíjprémiumot már most is jogszabály írja elő. Nem lehetne például a 13. havi nyugdíjat is kötelező erejű jogszabályba foglalni? És visszahozni a svájci indexálást? Még országgyűlési képviselő-választások közeledtén is biztonságosabban lehetne tervezni a következő évi állam-háztartási-költségvetési kiadásokat, s nem kellene nagy hirtelen 4,5 milliárd eurós hitelt felvenni a pénzpiacon.
 • Egyebekben éppen e tetemes hitel felvétele miatt is van bennem némi aggodalom, mert ez (a kissé kapkodónak látszó) pénzügyi manőver azt a benyomást kelti bennem, hogy a kivételesen gyors gazdasági növekedés és a Moody‘s javító minősítése ellené-re a magyar államháztartás a minden korábbit meghaladó hiány miatt oly ingatag, hogy már az is kétséges: a választások előtt az Ön levelében felsorolt kiadásokat min-den nehézség nélkül fizetni tudja. A politikai szándék megvan rá. De a fedezet? Tudom. Az Ön kormányzásával az is meglesz. (És jut még sportra, egyházakra, luxusbe-ruházások támogatására, fideszes fű, fa, virág öntözésére és csak a Magyar Közlöny tudja, hogy még mire. A járvány elleni védekezésre alig, pedig gyorsan terjed a kór, vészhelyzet van minden értelemben.) A pénzügyi egyensúly helyreállítása pedig le-gyen a következő kormány gondja. Ha Ön lesz annak vezetője, a nemzeti konzultáci-óból feltétlenül ismeri a megoldást, ha pedig valaki más, hát bajlódjon vele ő.
 • A választás előtt azonban akad néhány sürgető közügy, amelyekben határozott kormányzati lépésekre lenne szükség. Nyomatékosan szóvá kell tennem Önnek, hogy levelében egyetlen szót sem ejt a járvány 4. hulláma elleni országos, közös védekezés szükségességéről, azokról az eszközökről és módszerekről, amelyekkel a nemzeti kormány elejét venné sokak megbetegedésének, és ezzel az újabb egészségügyi és gazdasági válság fenyegetésének!
 • Nem kevésbé sürgető feladat: gátat kellene vetni a mindinkább gyorsuló inflációnak, mert mire a kedvezményezettek megkapják a megígért pénzt, a piacon akár ne-gyedével-felével kevesebbet ér majd a juttatás. Ezzel összefüggésben helyesnek tar-tom azt is megemlíteni: a kellően javuló termelékenységgel sajnos nem fedezett (amúgy nagyon is örömteli) kedvezmények, maguk is többlet-keresletet támasztanak a piacon, ami tovább gerjeszti az inflációt. Az pedig már-már elhanyagolható mellék-körülmény, hogy az állami költségvetés (igaz, némi fáziskéséssel, de) maga is nagy hasznát látja az inflációnak – részben mert a drágulás az állam forintban nominált adósságainak reálértékét csökkenti, részben mert a százalékosan kivetett adók révén bevételei automatikusan emelkednek – ellentétben a stabil bázisra vetített szociális ki-adásokkal. (pl. családi pótlék.)

Szóval gazdaságpolitikának az Ön kormánya által bevezetett jóléti intézkedéseket nem nevezném,

de megértem Önt: nyakunkon a választás, muszáj azt a látszatot kelteni, hogy a jó Orbán-kormány adakozik a nép jóléte érdekében. Addig is bajainkért legegyszerűbb az Európai Uniót, Gyurcsányt ( Sorost) és a jár-ványt hibáztatni (ebben a sorrendben). Itt van például a lengyel szabadság kérdése. A baráti, már-már testvéri nép alkotmánybírósága (azt mondják,) visszaállította Lengyelország szuverenitását az EU-val szemben, amikor kimondta, hogy a nemzeti alkotmány és jog elsőbbséget élvez az uniós joggal szemben. A magyar kormány ezt az álláspontot kormányhatározatban támogatta, jóllehet a lengyel döntés az EU többi tagországában és Brüsszelben nem keltett jó visszhangot, sőt többen a lengyel EU tagság megszűnésének első lépéseként értékelték. Az EU alapszerződésében ugyanis a tagországok együttesen rögzítették, hogy az uniós jog megelőzi a nemzeti jogot.

A jelek most azt mutatják, ha a lengyelek mennek, velünk együtt mennek.

(Legfrissebb hír: a magyar és a lengyel igazságügyi miniszter az LMBTQ kifejezés (háromszori, lényegtelen) szerepeltetése miatt megvétózta az EU közös gyermekjogi stratégiáját; Orbán Viktor szerint pedig Brüsszelben az EU „másságot“ pártoló nyavalygása miatt tartják vissza a Magyarországnak járó támogatásokat, ami nem igaz. De ezért kellett a nagy hitelt hamarjában felvenni.)

Miniszterelnök úr!

Kedves, tartalmas levelében mind e bonyodalmakról szót sem ejt, amit helyesen tesz, utóvégre nem indokolt jó nemzetét az Ön életét súlyosbító gondokkal terhelni,

Ön az, akit a nemzet e gondok megoldásáért fizet, ha nem is jól, hiszen Önnek semmije nincs, Ön szegény ember.

Tudja miniszterelnök úr, Magyarország kormányzásának pillanatnyi állapota hűen tükröződik a magyar foci állapotában. Az ország irdatlan összegeket költ az Ön és n-hány tucat vadember hobbijára, miközben az importált, huszadrangú álprofik jól megélnek a bajnokságban, a nemzeti tizenegy legalább a labdát ismerő tagjait pedig jobbára külföldön foglalkoztatják, de ha összegyűlnek, együttesen csak nagy néha képesek (óriási szerencsével) elfogadható teljesítményt nyújtani. Az átlag olyan pocsék mint a kormányzás minősége. (Attól tartok, Ön szokott tanácsokat adni Marco Rossinak.) A valóban sportot, focit szerető közönség pedig szórakozást nem kap, sőt a banditák miatt – joggal – be sem mehet a stadionba. (Ugyan, minek is menne! Magyarország-Albánia 0:1)

Miniszterelnök úr!

Kérem tartson meg továbbra is jóindulatában és szerepeltessen levelezőlistáján. Ígérem, tőlem telhetően továbbra is tenni fogok azért, hogy Ön végre kedvelt gyámolítottjaihoz, a nyugdíjasokéhoz hasonló nyugalmat leljen felcsúti házikójában a Pancho Aréna mellett, s minden bonyodalom nélkül értékes tanácsokkal láthassa el kedvenc (színmagyar játékosokkal felálló) focicsapatát, az NB I. nagy reménységét, a Puskás Akadémia FC-t.

Budapest, 2021. október. 9.

Ha megírná véleményét, vagy megvitatna ezt-azt másokkal, esetleg kérdése lenne a cikkel kapcsolatban, Facebook oldalunkon megteheti!

Tisztelő ellenzéke
Lovász Péter

Orbán Viktor

One thought on “Válaszlevél Orbán Viktor miniszterelnöknek

 • 2021.10.10 at 15:09
  Permalink

  Kedves Lovász ÚR!
  Nagyon tetszett frappáns levele amit a mi ‘mini elnökünknek’ írt! Leginkább záró sorain derültem!
  Köszönet érte!
  Üdv:egy nyugdíjas ellenzéki

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.