Banánköztársaság

Perintfalvi: ébredj, Magyarország! Ma lehet, hogy nem lesz tűzijáték, holnap lehet, hogy nem lesz kenyér!

Perintfalvi: ébredj, Magyarország! Ma lehet, hogy nem lesz tűzijáték, holnap lehet, hogy nem lesz kenyér!

Országunk politikai vezetőinek figyelmébe ajánlom ezen az ünnepi napon Szent István király Imre herceghez intézett bölcs szavait. Ha már ezt a szép ünnepet üljük, s ha már újra visszajött a főispánok és vármegyék kora, javasolnám, hogy az országalapító király intelmeit is tessenek olvasgatni a nemes országatyák s az az egy-két országanya, akik 10%-os kvótanőként bekerültek a parlamentbe – kezdte közösségi oldala bejegyzését Perintfalvi Rita teológus.

Országszerte esik az eső, ami persze áldás a földnek, de méreg a tűzijáték biznisznek

Milyen bátor cselekedet az is, hogy az operatív törzs bejelentette nemrég, hogy a rendezvényszervezőkre bízzák, lefújják-e a tűzijátékot. “

A poszt megírása után lefújták a budapesti tűzijátékot! (szerk.)

“Hiszen azt gondolják, hogy a nagy viták után a felelősség teljes áthárításával lehet arcvesztés nélkül megúszni ezt a ciki helyzetet. No, ez a hárítás sem arra a nemes lelkületre vall, amit Szent István király intelmeiben fiának tanít, akire az ország vezetését szándékozott bízni, csak éppen a sors másképpen intézte.

A legfontosabb ma mégis az lenne,

hogy a jelenlegi kormányzó politikai elit elgondolkodna azon, hogy Orbán Viktor „kevert fajúakról” szóló beszéde átlépett egy olyan határt, ami azt az európai utat és jövőt veszélyezteti, amit István király megálmodott ennek az országnak. Ha már ezen a napon díszes körmenetben hordozzák szent jobbját a papok, ha már róla szólnak az ünnepi beszédek, nem kellene-e végre valamit tanulni is tőle? Én ezt a gondolatot ajánlom legfőképpen:

“A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.”

(Szent István király intelmei Imre herceghez)

Kormányzó politikai elit,

ha folyton csak hadováltok a kereszténydemokráciáról, de semmit nem tanultok a szent királytól, akkor a nép rá fog jönni, hogy csupán szemfényvesztők vagytok!

Eddig lehetett a propagandával – valódi kormányzás nélkül – hatalmasakat nyerni, de az éhező embereket már nem fogjátok tudni elaltatni a hazugságaitokkal. Ugyanis éhes gyomorral senki nem tud jól aludni.

Ma lehet, hogy nem lesz cirkusz, holnap lehet, hogy nem lesz kenyér, de végre eljöhet az ébredés ideje!

Ha megírná véleményét, vagy megvitatna ezt-azt másokkal, esetleg kérdése lenne a cikkel kapcsolatban, Facebook oldalunkon megteheti!

Friss!

About Author

Comments (3)

  1. […] Perintfalvi: ébredj, Magyarország! Ma lehet, hogy nem lesz tűzijáték, holnap leh… 2022.08.20 […]

  2. […] Perintfalvi: ébredj, Magyarország! Ma lehet, hogy nem lesz tűzijáték, holnap lehet, hogy nem le… […]

  3. […] Perintfalvi: ébredj, Magyarország! Ma lehet, hogy nem lesz tűzijáték, holnap lehet, hogy nem le… […]

Szólj hozzá!